Category

september 10, 2019

Hvad er en likvidation?

En likvidation er kort forklaret en metode til opløsning af et kapitalselskab (ApS eller A/S). Ved en likvidation er der truffet en frivillig beslutning om at lukke et selskab i modsætning til konkursen, hvor det er det givne selskabs kreditorer, der træffer beslutningen. Likvidationen besluttes af generalforsamlingen i selskabet, og generalforsamlingen vælger i denne forbindelse…

Read article