Holding IVS & Drift ApS

Holding IVS & Drift ApS

Stiftelsesdokument & vedtægter Kapitalgodkendelse af Advokat CVR nr. inden for 48 timer
1495,00 DKK Ekskl. moms & gebyr
Fremragende
 • 1
  Udfyld formularen online
 • 2
  Underskriv sikkert med NemID
 • 3
  Din sag er oprettet
ADVODAN DINERO NORDEA NEMID
Holding IVS & Drift ApS

Holding IVS & Drift ApS

Holding IVS & Drift ApS + Gældsbrev

Holding IVS & Drift ApS + Gældsbrev

i Stiftelsesdokument & vedtægter
i Egenerklæring
i Ejerbog
i Registrering ved Erhvervsstyrelsen
i Registrering af Reelle Ejere
i Gældsbrev
i Momsregistrering
kr. 245,00
i Importregistrering
kr. 95,00
i Eksportregistrering
kr. 95,00
i Registrering for ansatte
kr. 245,00
i Bestyrelse i selskabet
kr. 245,00
i Alkoholbevilling i vedtægterne
kr. 495,00
i Selskabskapital
Min. kr. 50.000
i Minimums pris
kr. 3.577,50
1795,00 DKK Ekskl. moms & gebyr
Bestil Pakke

Samarbejder med ADVODAN

Vores kundeservice håndteres af ADVODAN.

Skriv eller ring til os, og vi vil hjælpe dig hurtigt igang med dit nye selskab. Advodan står for vores klientkonto og sørger for at alle vores klientmidler opbevares sikkert.

Advodan bekræfter selskabskapital på vores anpartsselskaber så de hurtigt og sikkert kan registreres.

Hvorfor vælge Billigselskab.dk?

Markedets
bedste pris

Underskriv nemt
med NemID

Alt sker online
nemt og hurtigt

CVR nummer
på under 24 timer

Har du brug for yderligere hjælp?

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor bør jeg ikke oprette Holding IVS og Drift ApS selv?

Selskabsloven stiller en række krav til stiftelse af selskaber. Det kan derfor være en kompliceret proces, hvis man ikke har 100% styr på konsekvenserne af de valg man træffer. Det er bla. et krav at iværksætterselskaber (IVS) skal have stiftelsesdokumenter, vedtægter og en egenerklæring. Disse skal udarbejdes korrekt før de kan registreres og godkendes hos Erhvervsstyrelsen.


Hos Billigselskab sørger vi for at alle dokumenter bliver udarbejdet efter lovens gældende retningslinjer og sørger samtidig for den digitale registrering hos Erhvervsstyrelsen.


Sådan stifter du et Holding IVS & Drift ApS på Billigselskab

Når du har udfyldt formularen udarbejder vi iværksætterselskabets stiftelsesdokumenter, vedtægter og en egenerklæring(link) til dig. Du modtager alle dokumenterne på mail og underskriver dem sikkert med dit NemID. Når du har underskrevet dokumenterne modtager vi dem automatisk og vi sørger for oprettelsen af selskabet hos Erhvervsstyrelsen. Når selskabet er oprettet får du CVR-nummer og alle selskabets dokumenter på mail – senest 24 timer efter du har underskrevet.


Selskabskapitalen i denne kombination

Selskabskapitalen er det beløb, ejerne indskyder for deres ejerandele ved selskabets stiftelse. Ifølge Selskabsloven er det muligt at stifte et IVS med kun 1 kr. i selskabskapital. I et IVS kan selskabskapitalen være mellem 1 kr. og 25.000 kr. såfremt man stifter med en egenerklæring som dokumentation for at selskabskapitalen er til stede. Det er muligt at stifte IVS med op til 49.999 kr. i kapital, dog kræver det godkendelse fra bank, revisor eller advokat såfremt kapitalen er over 25.000 kr.


Bekræftelse af selskabskapital

Egenerklæring


En egenerklæring er et dokument der fungerer som en tro- & loveerklæring for at du indbetaler selskabskapitalen til iværksætterselskabet. Rent praktisk fungerer det sådan, at du med din underskrift lover, at du har sat selskabskapitalen til side. Når selskabet er stiftet og du har oprettet en bankkonto til selskabet, er den første transaktion indskuddet af den valgte selskabskapital. Dette kan kun ske med en kapital på 25.000 kr. eller under.


Klientkonto 


En Klientkonto er en indlånskonto, som advokater kan bruge til at administrere klienternes midler.


Direktion og bestyrelse i et holding IVS & drift ApS

Det er et krav i selskabsloven at iværksætterselskaber skal have en direktion, som består af en eller flere direktører. Du bestemmer til gengæld selv om du ønsker at indsætte en bestyrelse eller ej.


Begrænset hæftelse

En fordel ved iværksætterselskaber er, at du som ejer har begrænset hæftelse. Begrænset hæftelse betyder, at du ikke hæfter med dine egne private penge for virksomhedens gæld eller andre forpligtelser. Så hvis noget skulle gå galt, kan du højst risikere at miste det du har indskudt i selskabet. Dette gør sig dog ikke gældende, hvis du har handlet groft uansvarligt eller stillet personlig kaution for kreditorer.


Hvad må mit holding IVS & drift ApS hedde?

Du skal selv vælge hvad dit IVS skal hedde, men du kan ikke vælge et selskabsnavn som allerede anvendes af et andet kapitalselskab dvs. selskaber som slutter med enten A/S, ApS eller IVS. Vores system tjekker automatisk om navnet er ledigt på VIRK. Du skal være opmærksom på, at selvom dit selskabsnavn er ledigt, kan der være andre forhold, du bør overveje i forbindelse med dit valg af selskabsnavn, eksempelvis regler i markedsføringsloven, som eventuelt kan overtrædes, hvis dit selskabsnavn er forvekseligt med et andet selskabsnavn i samme branche.


Binavne i et IVS

Du har mulighed for gratis at vælge op til 5 binavne, som IVS’et også kan drive virksomhed under. Et binavn kan du bruge til at placere selskabet geografisk eller til at brande selskabet til en bestemt målgruppe. Ligesom med hovednavnet kan man ikke benytte sig af navne der allerede bruges af et andet kapitalselskab. Vores formular tjekker om binavnet er ledigt. Det er muligt at oprette flere binavne til 1.000 kr. pr. binavn – dette kan gøres ved en vedtægtsændring.


Fravalg af revision i iværksætterselskaber

Det er muligt at fravælge revision af årsrapporten når et IVS stiftes. Hvis du fravælger revision for selskabet vil det stå i iværksætterselskabets stiftelsesdokumenter og vedtægter, og vi sørger for at det bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden kan blive ved med at fravælge revision, såfremt virksomheden ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedage i to regnskabsår i træk: • en balancesum på 4 mio. kr.

 • en nettoomsætning på 8 mio. kr.

 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.


Udarbejdelse af årsrapport i holding IVS & drift ApS

Iværksætterselskaber skal udarbejde en årsrapport, godkende den på en generalforsamling og indsende den til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen offentliggør årsrapporten på virk.dk, så alle kan finde den hvis de søger dit selskab frem. Årsrapporten skal i udgangspunktet revideres af en registreret revisor, men du har mulighed for at fravælge revision af årsrapporten (se ovenfor). Uanset om man fravælger revision, skal man udarbejde og indsende en årsrapport.


Ejerforhold i et holding IVS & drift ApS

Du kan starte og eje et iværksætterselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan både være en virksomhed, fx et anpartsselskab, iværksætterselskab eller aktieselskab eller en privatperson. Det er ejerne der træffer beslutninger om virksomheden på en generalforsamling, som regel med simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal.


Opspar 25% af det årlige overskud

Egenkapitalen opbygges ved, at du opsparer 25 pct. af det årlige overskud i selskabet – indtil den samlede egenkapital udgør 50.000 kr. Først herefter kan selskabet udbetale udbytte og man kan vælge at IVS’et skal omregistreres til et almindeligt anpartsselskab. Selskabet kan udbetale løn til ansatte, selv om der ikke er opsparet en samlet kapital på 50.000 kr.


For at selskabet kan udbetale løn til ansatte, skal selskabet registreres som arbejdsgiver på VIRK. Billigselskab kan registrere dit selskab som arbejdsgiver, hvis du tilvælger det sammen med bestillingen af dit selskab.


Ejerbog i et holding IVS & drift ApS

Det er lovpligtigt for selskabet at oprette og føre en ejerbog. Ejerbogen udgør selskabets dokumentation på hvem der er selskabets ejere og panthavere, og hvor stor en andel de hver især ejer. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om ejerbogen. I forbindelse med stiftelsen af selskabet udarbejder vi en ejerbog, som du modtager sammen med selskabets andre dokumenter. Bemærk dog at ejerbogen udarbejdes uden panthavere, hvilket betyder, at du selv skal registrere panthavere, såfremt kapitalandele pantsættes efter eller i forbindelse med stiftelsen.


Registrering i Det Offentlige Ejerregister

Selskaber eller privatpersoner, der ejer 5 % eller mere af et iværksætterselskabs kapital/stemmerettigheder, skal registreres i Det Offentlige Ejerregister, som indgår i Erhvervsstyrelsens Centrale Virksomhedsregister (CVR). Oplysninger i registeret er offentligt tilgængelige. Vi kan sørge for registreringen i Det Offentlige Ejerregister, hvis du tilvælger det sammen med bestillingen af dit selskab. Bemærk dog at vi ikke registrerer panthavere, rettighedshavere og andre, som øver indflydelse på selskabet, hvilket betyder, at du selv skal foretage registreringen, hvis de legale og reelle ejere ikke er de samme. Du kan læse mere herom på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.


Brug for hjælp?

Læs vores Spørgsmål & Svar

Få hjælp her