google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

Sådan redder du en virksomhed under tvangsopløsning  

Sådan redder du en virksomhed under tvangsopløsning  

Du kan måske nå at genoptage dit selskab 

Skulle du og din virksomhed komme i den uheldige situation, at din virksomhed er blevet sendt til tvangsopløsning, så bør du læse med her. Der er nemlig mulighed for, at du kan genoplive din virksomhed.

En tvangsopløsning er en tvungen afvikling af et kapitalselskab. Efter denne afvikling ophører selskabet med at eksistere. Dette sker kun, hvis du som virksomhedsejer, ikke overholder de vigtigste af lovgivningens gældende krav.

Dette kan forårsage en tvangsopløsning

Et selskab kan opløses, hvis:

  • Selskabet ikke har den ledelse, der efter loven og vedtægterne er foreskrevet.
  • Selskabet er omfattet af revisionspligt og ikke har anmeldt en revisor.
  • Selskabet ikke har indsendt årsrapport rettidigt.
  • Selskabet har tabt en del af sin kapital.

Ovenstående kan føre til tvangsopløsning, såfremt forholdende ikke er bragt i orden senest ved udløbet af den frist, der er blevet fastsat af Erhvervsstyrelsen.

Læs hvad der sker, hvis din virksomhed går konkurs her. 

Sådan lyder betingelserne for genoptagelse

Hvis dit selskab er under tvangsopløsning, kan det i visse tilfælde lade sig gøre at afbryde skifterettens behandling af tvangsopløsningen og genoptage selskabet. Der er i denne sammenhæng 5 grundlæggende betingelser, som skal opfyldes, for at dit selskab kan genoptages.

  1. Selskabets ejere skal på en generalforsamling indgå samtykke om at genoptage selskabet. Såfremt skifteretten har udnævnt en likvidator, skal likvidatoren også give samtykke hertil.
  2. Du skal bede en godkendt revisor om at udarbejde en erklæring om, at selskabskapitalen til stadighed er til stede i selskabet, og at der ikke er ydet ulovlige lån til selskabets ledelse eller ejere.
  3. Årsagen til at selskabet er blevet oversendt til skifteretten skal berigtiges. Såfremt selskabet eksempelvis er blevet oversendt, fordi selskabet ikke har indberettet sin årsrapport, skal årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen, før selskabet kan blive genoptaget.
  4. Din anmeldelse/anmodning om genoptagelse skal være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har oversendt dit selskab til tvangsopløsning.
  5. Selskabet må ikke inden for de sidste 5 år have været oversendt til tvangsopløsning i skifteretten.

Såfremt en eller flere af ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, er der ingen mulighed for, at dit selskab kan blive genoptaget. Hvis ikke selskabet bliver genoptaget inden for tidsfristen, vil skifteretten opløse selskabet ved enten tvangsopløsning eller konkurs.

Det forholder sig ligeledes sådan, at hvis domstolene har truffet beslutning om at tvangsopløse et selskab, vil selskabet ikke kunne genoptages, selvom selskabet opfylder de opridsede betingelser.

Hvis din virksomhed ikke er under tvangsopløsning, men derimod under frivillig likvidation, er det de samme betingelser, som skal opfyldes, for at dit selskab kan genoptages. Der er dog en betingelse mere, der gør sig gældende under en frivillig likvidation, og det er, at der ikke må være sket udlodning af likvidationsprovenuet.

Du kan læse en uddybning af de 5 betingelser på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Se 10 af de mest hyppige grunde til at startups fejler