google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

Spørgsmål og svar - selskabsstiftelse

- En hjælp til dig som vil starte en virksomhed eller et selskab (start ApS)

Selskabsstiftelse hos Billigselskab er hurtigt, nemt og sikkert. Du finder blot det rigtige produkt på vores hjemmeside og udfylder formularen. Herefter modtager du en ordrebekræftelse med yderligere instrukser bl.a. om betaling.

Så snart vi har modtaget betalingen, sender vi dig en mail til udfyldelse fra vores samarbejdspartner Creditro.

Når du har udfyldt den, sender vi dig selskabets dokumenter, som skal underskrives. Dokumenterne sendes via Penneo som er et anerkendt system til at underskrive juridiske dokumenter med NemID.

Når du har underskrevet dokumenterne, modtager du en kopi af dokumenterne – dem skal du blot ignorere i første omgang da du modtager alle dokumenter fra os når sagen er afsluttet. Vi går herefter i gang med at registrere selskabet på VIRK. Når selskabet er registreret, sender vi dit nye CVR-nr. sammen med selskabets dokumenter.

Opretter du flere selskaber samtidig, fx. holding og drift, skal du være opmærksom på, at du vil modtage dem over flere gange, da de stiftes efterfølgende af hinanden.

Hele processen stræber vi på at gennemføre indenfor 24 timer. Der kan dog gå lidt længere tid, hvis der er bestilt flere selskaber samtidig (som nævnt ovenfor), da processen kompliceres.

Du kan stifte et anpartsselskab lige her.

Selskabsnavn og adresse er oplysningerne på det selskab der oprettes.

Selskabsnavnet tjekkes automatisk i realtid fra datacvr.virk.dk. Der tjekkes med 99,9% sandsynlighed om det selskabsnavn der udfyldes, er ledigt.

Du kan vælge op til 5 binavne til selskabet i vores formular. Binavne kan bruges til at placere selskabet geografisk eller til at brande selskabet til en bestemt målgruppe. Binavnene registreres ved selskabets stiftelse og vil være offentligt tilgængelige på virk.dk. Selskabet kan ikke anvende navne der allerede bruges af et andet kapitalselskab (A/S, ApS). Vores formular tjekker om binavnet er ledigt.

Det er muligt at oprette flere end 5 binavne. Hvis man ønsker flere end 5 binavne, så koster det 1.000 kr. pr. binavn i gebyrer til erhvervsstyrelsen – dette kan gøres ved en vedtægtsændring efter selskabet er oprettet.

Selskabets adresse skal være en dansk adresse. Ved adresse skal der udfyldes selskabets fulde adresse, med nr., sal og side.

Vi søger automatisk i ejendomsregistret, så hvis adressen ikke kan findes i vores søgning, kan adressen ikke bruges. Der kan kun registreres adresser, som er registreret i ejendomsregistret som en matrikel. Dette skyldes, at VIRK automatisk tjekker efter adresser i ejendomsregistret, og hvis det ikke kan finde en adresse, er det ikke muligt at registrere selskabet på adressen.

Du kan til enhver tid vælge din privatadresse som selskabsadresse. Dog anbefales det på det kraftigste, at selskabets adresse er den adresse, hvorfra selskabet drives.

En stifter er en person, virksomhed eller flere af disse, som beslutter at registrere et selskab. En stifter kan både være en privatperson eller en virksomhed.

Hos os, vil stifteren/stifterne altid være ejeren/ejerne af selskabet. Altså vil den ejerandel i procent der stiftes med, også være den ejerandel de enkelte stiftere/ejere vil ende med at eje.

Ved privatperson menes der en person, som stifter selskabet. Hvis du skal eje selskabet selv, skal du vælge privatperson som stifter.

Ved selskab som stifter menes der, at man stifter selskabet gennem et selskab. Det betyder, at et selskab vil eje det stiftende selskab. Dette kan være tilfældet, hvis du har et holdingselskab i forvejen, og du skal oprette et underliggende selskab – i den situation skal du vælge Selskab som stifter.

Hvis du vælger Selskab, bliver du bedt om at udfylde CVR nr. som det første. Hvis du klikker på “Hent fra CVR”, så henter vi automatisk oplysningerne fra CVR-registret. Du skal derefter selv udfylde tegningsberettiget selv.
En tegningsberettiget person er den eller de personer, som kan underskrive på stifterselskabets vegne. I denne situation skal du udfylde de tegningsberettiget på den virksomhed/ det stifterselskab, som skal være ejer og stifter af det nye selskab.

Bemærk: Vi stifter kun med danske selskaber som stiftere

I vores formular bliver stifterne automatisk ejer af selskabet, og du skal derfor udfylde hvor stor en andel af selskabet, stifterne skal eje. Det skal altid være 100% samlet. Det betyder, at hvis du vælger flere stiftere, skal deres ejerandele til sammen give 100%.

Ved 2 stiftere, som skal have lige store andele, skal du derfor udfylde 50 som ejerandel ved hver stifter.

I tilfælde af at der er fx. 3 stiftere, som skal have lige store andele, skal du udfylde 33,33 ved hver stifter. Dette giver kun 99,99 %, men vores system forstår dette som 100%, så er det ikke noget problem. I dette tilfælde skal du være særligt opmærksom på selskabskapitalen, som du kan læse mere om længere nede.

Ja, hos os hjælper vi kun med at stifte selskaber for personer med dansk personnummer og NemID.

Har du ikke dansk CPR-nummer og NemID, anbefaler vi at du kontakter en advokat for bistand.

Ja, dit navn angivet i ordren skal være dit fulde navn, som registreret i CPR-registreret, ellers er underskriften ikke gyldig.

Direktionen er virksomhedens daglige ledelse og de personer, som kan beslutte for virksomheden. Direktionen består af selskabets direktører.

Der er et lovkrav, at der skal være minimum én direktør i et ApS selskab. I vores formular er det muligt at indsætte op til 4 direktører.

De direktører der indsættes, vil være direktører i selskabet. Hvis der kun er én ejer, er det sædvanligvis blot ejeren selv der er direktør.

Bestyrelsen i en virksomhed, er ganske kort fortalt, den øverste overordnede ledelse. Bestyrelsen ansætter direktionen. Bestyrelsens primære job er at beslutte retningslinjerne for virksomheden, hjælpe og vejlede direktionen. Og at følge op på direktionens arbejde.

En bestyrelse er altså dem, der har det overordnede ansvar for den virksomhed, som den er tilknyttet. De bestemmer hvilken retning organisationen skal bevæge sig i fremadrettet, men de er samtidig også dem, der skal godkende det hidtidige arbejde.

Bemærk, at direktøren/direktørerne også gerne må være bestyrelsesmedlemmer, men at de ikke må udgøre flertallet i bestyrelsen, og at der ikke må være personsammenfald mellem en direktør og den indsatte bestyrelsesformand.

Du/I bør kun indsætte en bestyrelse, hvis du/I ønsker at gøre professionelt brug af bestyrelsens kompetencer. Sagt på en anden måde, bør du/I ikke indsætte en såkaldt ”tantebestyrelse” (uanset køn),
typisk bestående af ægtefælle og evt. børn, da man skal huske, at der også følger et ledelsesmæssigt ansvar med, når man bestrider en ledelsespost i et selskab.

I en del nystartede virksomheder indsættes der ofte ikke en bestyrelse. Virksomheden ledes af ejerne, som samtidig er involveret i og driver selskabets daglige gøremål og drift. Ejerne udfylder dermed bestyrelsens rolle.

Der er dog flere gode grunde til at indsætte en bestyrelse. Det kan give fin mening at have en bestyrelse, hvis du allerede på stiftelsestidspunktet ser fordele ved at have beslutningstagere, som ikke er en del af den daglige drift. Den mulighed er der også senere.

Hos Billigselskab kan du oprette optil og 5 bestyrelsens medlemmer. 

Selskabets formål er hvad selskabet skal drive forretning med. Er det fx. et holdingselskab bruger man normalt betegnelsen “At drive virksomhed med investering i aktier og anparter”, hvilket dækker over det et holdingselskab skal drive forretning med.

I vores formular kan du vælge mellem 3 forskellige formål Standard, Holding eller Andet formål.

Standard formål har betegnelsen “At drive virksomhed med handel og service”, hvilket dækker meget bredt og over de mange virksomhedsbrancher.

Holding formål har betegnelsen “At drive virksomhed med investering i aktier og anparter”, hvilket betyder at selskabets eneste formål er at investere i aktier og anparter, hvilket er det som et holdingselskab typisk driver med.

Hvis du ønsker at udspecificere formålet yderligere, kan du vælge “Andet formål”, hvor du selv kan definere dit formål. Det kan ofte være en god idé, hvis du ønsker at afgrænse selskabets aktiviteter i forhold til bestemte brancher.

For at finde din branchekode skal du gå ind på VIRK Branchekoder -– Her kan du søge efter branchekoder ud fra nøgleord. Det er den nemmeste måde på VIRK at finde det som du søger.

Hvis du har svært ved at finde din branchekode kan det også være en vej, at finde ud af hvilken branchekode en konkurrerende virksomhed benytter, da det kan hjælpe dig til at finde din branchekode.

Kan du ikke finde branchekoden, skal du blot trykke på “Er du i tvivl om branchekoden?”, og uddybe hvad selskabet skal arbejde med. Fx. hvis det er salg af tøj skal vi gerne vide om det er til Private eller erhverv og om det fx. er online eller fra en butik.

Ønsker du flere brancher (bi-brancher), skal du tilføje de andre brancher under “øvrige bemærkninger” til sidst i formularen, så sørger vi for at registrere dem.

En tegningsregel angiver, hvordan og af hvem selskabet tegnes. Den angiver hvem der kan bestemme på vegne af selskabet.

Såfremt der er en direktør i selskabet, vælges der “Selskabet tegnes af en direktør alene”.

Såfremt der er en eller flere direktører i selskabet: “Selskabet tegnes af en direktør alene” vælges, hvis blot én af direktørerne skal kunne bestemme på selskabets vegne. “Selskabet tegnes af direktionen i forening” vælges, hvis alle direktørerne i fællesskab skal bestemme på selskabets vegne.

Hvis selskabet har en bestyrelse, kan bestyrelsesmedlemmerne også indgå som en del af tegningsreglen, såsom fx ”Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden”.

Selskabskapital er den kapital man ønsker at indskyde i selskabet.

Ved ApS er selskabskapitalen minimum 40.000 kr. og opefter. Det er muligt at stifte et ApS både med kontant indskud og apportindskud som nævnt ovenfor. Billigselskab stifter kun ApS med kontant indskud, og tilbyder ikke gøre det med apportindskud.

Såfremt du/I vil stifte via et apportindskud, så kræver dette udarbejdelse af en revisorvurdering, der skal konkludere, at de aktiver man ønsker at indskyde mindst, har en værdi svarende til den selskabskapital, som man ønsker at stifte selskabet med, typisk nominelt kr. 40.000.

En måde du kan undgå at stifte med apportindskud på er, hvis du indskyder den kapital i selskabet som du ønsker, og dernæst efter stiftelsen sælger du de aktiver til selskabet, som var tiltænkt at apportindskyde i selskabet. På den måde kommer du billigere i gang, da du herved undgår revisorvurderingen. Det kan være forholdsvis omkostningstungt at få en revisor til at hjælpe med apportindskudsvurderingen. Bemærk dog at du skal sælge aktiverne (det som nu købes ind i virksomheden og bliver til virksomhedens aktiver) til disses reelle markedspris.

Selskabskapital er den kapital man ønsker at indskyde i selskabet.
Ved ApS er selskabskapitalen minimum 40.000 kr. og opefter. Det er muligt at stifte et ApS både med kontant indskud og apportindskud som nævnt ovenfor. Billigselskab stifter kun ApS med kontant indskud, og tilbyder ikke gøre det med apportindskud.

Såfremt du/I vil stifte via et apportindskud, så kræver dette udarbejdelse af en revisorvurdering, der skal konkludere, at de aktiver man ønsker at indskyde mindst, har en værdi svarende til den selskabskapital, som man ønsker at stifte selskabet med, typisk nominelt kr. 40.000.

En måde du kan undgå at stifte med apportindskud på er, hvis du indskyder den kapital i selskabet som du ønsker, og dernæst efter stiftelsen sælger du de aktiver til selskabet, som var tiltænkt at apportindskyde i selskabet. På den måde kommer du billigere i gang, da du herved undgår revisorvurderingen. Det kan være forholdsvis omkostningstungt at få en revisor til at hjælpe med apportindskudsvurderingen. Bemærk dog at du skal sælge aktiverne (det som nu købes ind i virksomheden og bliver til virksomhedens aktiver) til disses reelle markedspris.

Hvis navnet er skjult på et dokument, kan der være flere grunde: 

  • Underskriver har adressebeskyttelse
  • Underskriver er ikke bosat i Danmark, og NemID kan derfor ikke validere underskrivers identitet
  • Underskriver har fravalgt visning af navn i NemID

Når vi ikke kan hente navn ud af NemID’et og sætte ind på underskriftsiden, vil det stå som skjult.

Hvis du er bosiddende i Danmark og ikke har skjult adresse, kan du hurtigt løse problemet selv. Fejlen opstår fordi, at Penneo forsøger at validere dit NemID. Som udgangspunkt gøres dette ud fra navn og adresse. Men hvis dette ikke er aktiveret, så kan Penneo ikke validere NemID’et.

Du finder en guide til løsningen lige her:

Mit navn findes ikke i mit NemID

I Billigselskab stifter vi ikke selskaber, hvor stiftelseskapitalen kommer fra en udenlandsk konto.

Kapitalen skal komme fra en konto i en dansk bank. Sikkerhedsforanstaltningerne efter hvidvaskloven ligger udenfor, hvad Billigselskab kan påtage sig.

Vi anbefaler, at du enten benytter konto i en dansk bank eller kontakter og får stiftet selskabet via en advokat.

Når du stifter et selskab hos os, er det os der håndterer alle delene af stiftelsesprocessen – herunder stiftelsesdokumenter, kapitalgodkendelse hos advokat, vedtægter og ejerbog.

Såfremt du udelukkende ønsker hjælp til kapitalgodkendelse, har vi ikke mulighed for at hjælpe dig.

Efter stiftelsen af et selskab tilhører stiftelseskapitalen det stiftede selskab.

Billigselskab må efter gældende regler ikke udbetale stiftelseskapitalen til andre/andet end det stiftede selskab – og kun til selskabets erhvervskonto.

Når kapitalen skal overføres til en erhvervskonto i Lunar Bank, skal vi se din kontoaftale. Den finder du ved at gå ind på din Lunar app, og trykke oppe i venstre hjørne på icon’et med dine initialer --> Vælg Aftaler --> Vælg Kontoaftale. Det dokument som vises der (viser at dit nystiftede selskab er kontohaver) skal fremsendes til os, så kan vi bekræfte overfor ADVODAN at kontoen tilhører det stiftede selskab.
Kapitalen vil herefter blive overført næstkommende hverdag.

På vores hjemmeside finder du forskellige rabatpakker, hvis du skal stifte flere selskaber. Faktisk sparer du meget ved at stifte et holdingselskab og et ApS i samme ordre. Du kan du læse mere om rabatpakker på selskabsstiftelser lige her.

Udover det der fremgår på hjemmesiden tilbyde vi ikke rabat. 

Ja, det er fuldstændig korrekt. Når du stifter er selskab hos os, får du en rabatkode til Dinero pro. Du får enten 1000 kr. eller 500 kr. i rabat, afhængig af hvilken pakke du vælger.  

Er du klar til at stifte din nye virksomhed og selskab?

- Start nu - det er hurtigt, nemt & sikkert

Oprettelse af ApS

Anpartsselskab

995,00 DKK

Ekskl. moms & gebyr

Enkeltmandsvirksomhed

595,00 DKK

Ekskl. moms & gebyr

Har du brug for hjælp?

Ring til os på +45 71 99 31 90

Vi sidder klar ved telefonen mandag til fredag fra 09:00-12:00