google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

De store fordele ved at stifte et holdingselskab

De store fordele ved at stifte et holdingselskab

Hvis du driver virksomhed i selskabsform, kan du være store fordele at hente ved at overveje en holdingstruktur. En typisk holdingstruktur består af et driftsselskab, der står for den daglige drift, samt et holdingselskab, som ejer aktier eller anparter i et eller flere driftsselskaber.

Hvad er et holdingselskab?

Det er indledningsvist væsentligt at pointere, at holdingselskabet ikke i sig selv er en selskabsform, men kan være et anpartsselskab, et aktieselskab eller noget helt tredje. Termen holdingselskab betyder blot, at selskabets formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber.

Du kan etablere et holdingselskab på to måder:

1. Du etablerer dit holdingselskabet samtidig med, at du stifter dit driftsselskab. 

2. Du etablerer dit holdingselskab senere, når du har drevet dit driftsselskab i en periode.

Det nemmeste vil klart være at du, samtidig med at du etablerer dit selskab, får lagt ejerskabet ind i et holdingselskab. I denne sammenhæng starter du med at etablere holdingselskabet, og du kan så genbruge selskabskapitalen herfra til at oprette driftsselskabet. Det vil kort forklaret sige, at du kun skal bruge 1 x 40.000 kr. til opstart af et ApS.

Læs også: Derfor bør du stifte et anpartsselskab

Det fordelagtige skattefrie udbytte

Såfremt du ejer dit driftsselskab gennem et holdingselskab kan overskuddet i dit driftsselskab, efter betaling af selskabsskat på 22 %, overføres helt og aldeles skattefrit til holdingselskabet. Dog skal du være opmærksom på, at det er lovmæssigt krav for skattefri udlodning af overskud, at holdingselskabet ejer mere end 10% af driftsselskabet.

Den helt klare fordel ved denne konstruktion er, at overskuddet fra virksomheden kan opspares i holdingselskabet i stedet for i driftsselskabet. Skulle driftsselskabet af uransagelige årsager komme i økonomiske problemer, er du uden for risiko for, at tabe tidligere års oparbejdet overskud, da disse ikke længere er placeret i driftsselskabet.

Holdingselskabet kan ligeledes vælge at benytte den føromtalte udlodning til at opspare eller investere i andre aktiviteter uden forinden at have betalt fuld skat. Dette kunne eksempelvis være i aktier eller ejendom.

Læs også: Nye regler i selskabsloven er på vej 

Etabler dit holdingselskab efter 3 år og undgå skat

Hvis du allerede har etableret dit driftsselskab, skal du etablere holdingselskabet og lade dette overtage ejerskabet af driftsselskabet. Denne overdragelse af ejerskabet kan ske ved en såkaldt skattefri aktie- eller anpartsombytning. Du kan med fordel indhente SKATS tillladelse til denne ombytning, da herigennem undgår særlige ejertidskrav. Hvis ikke du indhenter tilladelsen skal du eje driftsselskabet i mindst tre år for at undgå skatteomkostninger ved overdragelsen.  

Fordele ved ejerstrukturen

En anden stor fordel ved en holdingstruktur er, at det giver fleksibilitet i de situationer, hvor der er flere ejere. Det er ofte sådan, at de respektive ejere kan have forskellige behov for at trække penge ud til sig selv privat.

Ejerne i et driftsselskab skal dog i denne sammenhæng altid være enige om, hvor meget udbytte, der skal udloddes fra driftsselskabet til ejerne/holdingselskaberne. Når de involverede parter er nået til enighed herom, så kan de enkelte ejere selv beslutte, hvor meget de hver især vil trække ud fra deres respektive holdingselskaber til sig selv privat – og samtidig betale udbytteskat.

Holdingstrukturen gør det muligt at føre penge fra holdingselskabet ud til sig selv til en langt lavere skattesats end ved almindelig indkomstskat. Såfremt du er gift, betales udbytteskat med 27 procent af de første ca. 100.000 kr. og herefter 42 procent af resten. Dette giver en oplagt mulighed for at optimere og spare skat.

Læs også: Magnus Kjøllers opskrift på iværksættersucces

Sælg dit selskab skattefrit

Skulle du komme i den situation, hvor du har lyst til at sælge din virksomhed kan det blive en rigtig dyr fornøjelse ikke at have overvejet en holdingstruktur.

Hvis du ikke har et holdingselskab, er det dig selv som ejer, der sælger aktierne eller anparterne, og du vil derfor blive beskattet af hele avancen. Hvis du derimod har et holdingselskab, er det selskabet, der sælger aktierne eller anparterne.

Når holdingselskabet har ejet anparterne eller aktierne i anparts – eller aktieselskabet i tre år, kan de sælges uden betaling af skat. Det vil helt konkret sige, at hvis man har stiftet sit anpartsselskab for 40.000 kroner og efter tre år har mulighed for at sælge det for 1 millioner kroner, så skal man ikke betale skat af avancen på 1 million kroner, Pengene kan i stedet opspares i holdingselskabet og eventuelt reinvesteres. Pengene kan også mod betaling af udbytteskat udbetales privat til ejeren.

Fordele ved generationsskifte

Udover de mange fordele, som allerede er beskrevet, er der også store fordel ved holdingstrukturen når det kommer til generationsskifte af virksomheden. Først og fremmest er det værd at nævne at holdingstrukturen skaber mulighed for at slanke driftsselskabet inden et eventuelt frasalg, så de nye ejere ikke skal betale for overskud opsparet fra tidligere år i driftsselskabet. For det andet kan muligheden for skattefrit frasalg medføre, at der kan gennemføres et langt mere gnidningsfrit og mindre likviditetskrævende generationsskifte.

Læs også: Guide: Sådan omdanner du din personlige virksomhed til et selskab 

Der er nogle få ulemper

Der er i virkeligheden kun ganske få ulemper ved at etablere en holdingstruktur. Når du etablerer en en holdingstruktur er der minimum to selskaber, der skal oprettes, og du skal derfor betale stiftelsesomkostninger for hvert selskab. Derudover skal der udarbejdes årsregnskaber for to selskaber. De eneste ulemper er altså, at der skal lægges ekstra arbejde i at etablere holdingstrukturen, men fordelene opvejer bestemt de få ovennævnte ulemper.   

På billedet herunder kan du se holdingselskabets karakteristika:

Kilde: ADVODAN