google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

Derfor bør du stifte et anpartsselskab

Derfor bør du stifte et anpartsselskab

Der er mange ting at overveje når man skal starte en ny virksomhed. Spørgsmål om økonomi, moms og skat trænger sig på, men du bør også overveje hvilken selskabskonstruktion der passer bedst til dine behov. Der findes flere forskellige selskabsformer, men i dag vil vi se nærmere på, hvilke fordele der er ved at stifte et anpartsselskab.

Hvorfor vælge at stifte et anpartsselskab?

En af det mest iøjnefaldende og markante fordele ved at stifte et ApS er, at man i et ApS har begrænset hæftelse. Hvis virksomheden går konkurs, mister man altså kun de 40.000 kroner, man har indskudt i anpartskapital. Dette gør sig altid gældende, med mindre man har underskrevet en personlig kaution. Ved at stifte et anpartsselskab, skal du altså ikke nødvendigvis gå fra hus og hjem, hvis virksomheden går konkurs.

Hvis man har et selskab og laver overskud, kan der være nogle skattemæssige fordele, hvis anparterne i selskabet ejes via et holdingselskab. Efter at du har betalt selskabsskat af selskabets årlige overskud, kan du udlodde skattefrit til holdingselskabet og bruge disse midler til at investere med.

Læs også: Guide: Sådan omdanner du din personlige virksomhed til et selskab

Stiftelse

Et anpartsselskab stiftes ved at underskrive et lovpligtigt stiftelsesdokument, der indeholder en række vedtægter. Stiftelsen skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system eller anmeldes til registrering senest to uger efter, at stiftelsesdokumentet er underskrevet. Hos Billigselskab.dk udarbejder vi stiftelsesdokumenterne for dig og sørger for at din virksomhed registreres i Erhvervsstyrelsen rettidigt. Det kan godt betale sig, at lade andre oprette dit selskab for dig, da du herigennem sikrer, at de lovmæssige krav efterleves og opretholdes.

Du kan oprette dit nye selskab her 

Kapitalkrav

Selskabskapitalen er det beløb, ejerne indskyder for deres ejerandele ved selskabets stiftelse. Ifølge Selskabsloven er der for anpartsselskaber (ApS) et krav om minimum 40.000 kr. i selskabskapital, som skal være til stede når selskabet stiftes. Selskabskapitalen kan indbetales i form af kontanter eller andre værdier end kontanter. Andre værdier end kontanter kan eksempelvis være en virksomhed, som du hidtil har drevet som enkeltmandsvirksomhed, en produktionsmaskine eller et patent.

Læs også: Guide til finansiering 

Udbytte og skatteregler

Anpartsselskabet beskattes for dig, mens man som ejer i selskabet bliver beskattet som almindelig lønmodtager. Et anpartsselskab betaler en selskabsskat af selskabets overskud efter selskabsskat reglerne. Hvis du vælger at at udbetale løn til dig selv gennem selskabet, skal du betale A-skat og AM-bidrag på præcis samme måde som andre ansatte. Får du derimod udbetalt udbytte af din ejerandel af selskabet, skal du betale udbytteskat. Taksterne for udbytteskat kan du læser nærmere om her.

Ejerforhold

Du kan starte og eje et anpartsselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan både være en fysisk person eller en virksomhed, fx. et anpartsselskab, iværksætterselskab eller aktieselskab.  

At stifte et ApS er en oplagt mulighed, både hvis du skal starte og eje din virksomhed sammen med andre, men også hvis du skal gøre det alene. Hvor stor en andel af anpartsselskabet den enkelte ejer, afhænger alene af hvor stor en del af den samlede selskabskapital, du og dine medejere har indskudt eller tegnet senere hen.

Skal man føre ejerbog?

Alle kapitalselskaber herunder anpartsselskaber er af loven forpligtet til at føre en fortegnelse over selskabets ejere. Dette i en såkaldt ejerbog.

Det overordnede formål med ejerbogen er at holde styr på samtlige ejerforhold i selskabet og løbende dokumentere ændringer i disse. Virksomheden vælger selv, om ejerbogen føres i eksempelvis et Word-dokument, et regneark eller gennem advokaten. Ejernes navn og adresse samt den procentvise andel i selskabets kapital og stemmeret skal registreres i ejerbogen. Den skal ikke offentliggøres, men være tilgængelig for offentlige myndigheder.

Læs også: Har din virksomhed råd til at miste penge på dårlige betalere? 

Ejerne skal registreres i det offentlige ejerregister

Både nye og eksisterende aktie-, anparts-, iværksætter- og partnerselskaber skal registrere alle, der ejer 5 % eller mere af selskabet i det offentlige ejerregister.

Hvem hæfter for gæld?

Anpartsselskabet hæfter alene for gæld, hvilket er en af det helt stor fordele ved at oprette et ApS. Kort forklaret vil det sige, at ejerne af et anpartsselskab ikke hæfter personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. Anpartshaveren kan dermed højest miste det, hun eller han har købt anparter for.

Dog vil fx banker ofte kræve, at ejerne garanterer tilbagebetalingen af et lån, som de har ydet til selskabet ved eksempelvis at skulle stille personlig kaution, og i denne sammenhæng kan ejerne alligevel komme til at hæfte for virksomhedens forpligtelser.

Du skal lave en årsrapport

Anpartsselskaber skal udarbejde en årsrapport, godkende den på en generalforsamling og indsende den til Erhvervsstyrelsen, som offentliggøre den på virk.dk. Årsrapporten skal som udgangspunkt revideres af en registreret revisor, men det er muligt at fravælge revision af årsrapporten (se ovenfor). Uanset om man fravælger revision, skal man indsende en årsrapport.

Vi opretter dit nye selskab for dig

Da de lovmæssige krav for oprettelse af en anpartsselskab er kringlede og til tider uoverskuelige kan det være en god ide, at overlade denne proces til professionelle. Hos Billigselskab sørger vi for, at alle dokumenter bliver udarbejdet efter gældende lovgivning på området, sørger for den digitale registrering hos Erhvervsstyrelsen samt godkendelse af kapitalen via vores advokats klientkonto. Du kan trygt overlade oprettelsen af dit nye selskab til os.

Opret dit nye anpartsselskab her