google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

Det skal et beslutningsreferat indeholde

Det skal et beslutningsreferat indeholde

Hvad er et beslutningsreferat?

Kort forklaret, er et beslutningsreferat et referat af en beslutning, der er truffet i et kapitalselskab. Beslutningen er taget på enten en generalforsamling eller et bestyrelsesmøde.

Et beslutningsreferat benyttes til at beskrive den eller de væsentlige beslutninger, der er taget på et givent møde. Beslutningsreferatet adskiller sig i form fra et mødereferat, da mødereferatet bruges til at gengive dagordenspunkter, drøftelser og overvejelser, mens beslutningsreferatet udelukkende gengiver hvilke selskabsbeslutninger, der er blevet vedtaget.

Læs også: Sådan får du fradrag for din virksomheds udgifter 

Hvad skal et beslutningsreferat indeholde?

Der findes ikke formelle krav til, hvad et beslutningsreferat skal indeholde. Et beslutningsreferat skal dog dokumentere, at alle selskabslovens regler er overholdt i forhold til mødet. Du skal desuden huske, at de beslutninger der vedtages, skal beskrives konkret og korrekt. Dertil skal konsekvenserne af de beslutninger der træffes beskrives i referatet.

Et beslutningsreferat skal hertil indeholde:

 • Indledende information
  Du skal i beslutningsreferatet angive hvilken type selskab beslutningsreferatet drejer sig om. Her skal det fremgå hvorvidt selskabet er et anpartsselskab eller et aktieselskab. Herefter skal selskabets navn, ejere og CVR-nummer angives.
 • Valg af dirigent
  Under dette punkt skal det angives, hvem på mødet der skal være dirigent. Dirigenten er kort forklaret den person, som skriver under på, at beslutningsreferatet er korrekt. Dirigenten står desuden for at beslutningen registreres hos Erhvervsstyrelsen. Hertil angives det også om dirigenten bliver valgt ved flertal til selve mødet, eller om andet er angivet i selskabets vedtægter.
 • Dato
  Du skal huske at angive den dato beslutningen er blevet vedtaget.
 • Underskrift fra ejeren
  Her skal det fremgå, hvorvidt beslutningsreferatet også skal underskrives af selskabets ledere udover dirigenten, som er et krav.

Læs også: Kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse 2019 

Det bruges et beslutningsreferat til

Beslutningsreferater bruges som beskrevet som dokumentation for beslutninger truffet i et selskab. Dette for at sikre at det er de rigtige personer, der har taget beslutningen. Dette betyder rent praktisk, at beslutningsreferatet skal uploades i forbindelse med, at en given beslutning i et selskab skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Dette er et krav for, at beslutningen bliver gyldig.

Hos billigselskab kan vi hjælpe dig med følgende

Ændring af selskabnavn 

Vedtægtsændringer

Overdragelsesaftale

Ændring af formål 

Ændring eller tilføjelse af binavne 

Gældsbrev

Se mere på www.billigselskab.dk 

Opret dit nye selskab her