google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

Sådan får du fradrag for virksomhedens udgifter

Sådan får du fradrag for virksomhedens udgifter

Du kan som virksomhedsejer få skattefradrag for de udgifter, du bruger til at sikre din virksomheds indtægter. Udgifterne kan trækkes fra i din virksomheds årsregnskab. Du skal i denne forbindelse kunne dokumentere de udgifter, du trækker fra.

Hvad kan jeg få fradrag for?

Det er nogle bestemte ting, som har direkte relation til driften af din virksomhed, som du kan få fradrag for. Her kan b.la. nævnes følgende:

 • Vareindkøb, hvilket vil sige udgifter til varer, som du sælger.
 • Inventar og maskiner
 • Eventuelle revisor og advokatudgifter
 • Telefon og internetudgifter
 • El og varme
 • Almindelig vedligeholdelse og reparation af lokaler
 • Udgifter til forsikringer af forskellig art
 • Huslejeomkostninger for leje af kontorlokaler

Det er væsentligt at pointere, at du ikke kan trække dine egne private udgifter fra. Med private udgifter refereres der til ting, du køber gennem virksomheden, men kun bruger privat. Såfremt udgiften både er er erhvervsmæssig og privat, kan du trække den erhvervsmæssige del fra.

Læs også: Sådan udbetaler du lån som selvstændig

Hvordan får jeg fradrag?

For at sikre, at du får fradrag for de udgifter du har i din virksomhed, skal du sørge for at trække dem fra som en udgift i dit årsregnskab. Ved at gøre dette vil dine fradragsberettigede udgifter være trukket fra dit eventuelle overskud eller underskud i dit årsresultat. Disse oplysninger videregiver du via dit oplysningsskema, som tidligere har været kendt under bergrebet ”selvangivelse”.

Læs også: Guide: Sådan laver du en faktura

Få fradrag med tilbagevirkende kraft

I langt de fleste tilfælde forholder det sig faktisk således, at du kan få fradrag for de omkostninger, du har haft inden for de seneste seks måneder, før du startede din virksomhed. Det kunne f.eks. være fradrag for omkostninger som

 • Husleje for leje af kontorlokaler
 • Telefon
 • Løn
 • Eventuel reklame

Du skal dog være opmærksom på, at jo tættere på opstarten af din virksomhed udgifterne er betalt, desto større er de reelle muligheder for, at du kan få fradrag.

Du kan imidlertid ikke få fradrag for ydelser som revisor/advokatbistand og udførsel af markedsundersøgelser.

Læs også: Sådan håndterer du din virksomheds bogføring

Træk reklame – og repræsentationsudgifter fra

Du kan trække alle udgifter til reklame fra i din virksomheds regnskab. Dette kunne eksempelvis være udgifter til annoncer og marketingsaktiviteter.

Du kan i forlængelse heraf trække 25% af en repræsentationsudgift fra i din virksomheds regnskab. Repræsentation er kort forklaret udgifter til at afslutte en forretning eller tilknytte eller bevare forretningsforbindelser som f.eks.:

 • Måltider
 • Restaurantbesøg
 • Drikkevarer
 • Gaver
 • Eventuelle udgifter i forbindelse med jubilæer, fødselsdage, rejser, udflugter mv.

Du skal altid huske at gemme dine bilag og notere anledningen til den respektive udgift som dokumentation.

Læs også: Guide: sådan omdanner du dit IVS til et ApS

Få fradrag for lokaler og inventar i din private bolig

Du skal leve op til nogle specifikke krav, hvis du skal have fradrag for lokaler og inventar i din private bolig. Du må nemlig ikke kunne bruge lokalerne privat. Det skal forstås således, at det ikke er nok, at lokalerne rent faktisk ikke bliver brugt privat. Et rum, der er indrettet til kontor, vil eksempelvis altid kunne bruges privat, og kan af netop denne årsag ikke trækkes fra.

Læs også: 5 danske podcasts til iværksætteren

Fradrag for telefon og internet

Udgifter til telefon og internet er fuldt fradragsberettigede, men du skal måske betale skat af fri telefon og/eller internet.

Fri telefon

Du er underlagt krav til at betale skat af fri telefon, hvis du driver dit firma fra din private bolig, eller hvis du blot én gang tager din arbejdstelefon med hjem. Såfremt du har fri telefon til rådighed hele året, skal du skrive 2800 kr. i rubrik 462 i dit oplysningsskema (tidligere kendt som selvangivelsen). I dit firmas skatteregnskab, hvor du har fratrukket telefonudgifterne, skal du lægge 2.800 kroner til i din firmas resultat.

Fri internetforbindelse

Du kan som udgangspunkt få fuldt fradrag af din frie internetforbindelse, hvis du enten driver dit firma hjemmefra eller har adgang til dit firmas netværk via din computer. Det vil mere udpenslet sige, at du har adgang til stort set alle de samme funktioner eller dokumenter, som når du er på arbejde i virksomheden.

Såfremt din internetforbindelse ikke opfylder et af de to ovennævnte krav, skal du betale skat af 2.800 kr. årligt (2018-2019). Du skal derfor skrive 2.800 kr. i rubrik 462 i dit oplysningsskema.

Såfremt du både skal betale skat af telefon og internet, skal samlet set kun lægge 2.800 kr. til dit firmas resultat (2018-2019) og skrive 2.800 kr. (2018-2019) i rubrik 462 i dit oplysningsskema.