google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

Her er iværksætternes største udfordring

Her er iværksætternes største udfordring

En udfordring er større end de andre

Når man starter som selvstændig, sejler man ofte i ukendt farvand og i det farvand kan der pludselig komme storm og store bølger. Der er et hav af elementer at holde styr på og nogle gange taber man overblikket. At komme ud på dybt vand er lærerigt, så længe man formår at vende skuden og sejle sikkert ind på land igen. Dansk Iværksætter Forening har i rapporten ”Iværksætterundersøgelsen 2016” undersøgt hvilke udfordringer de danske iværksættere, anser som de største. Undersøgelsens resultater baserer sig på svar fra 917 respondenter, hvoraf 663 ejer og driver egen virksomhed.

Læs også: Derfor bør du stifte et anpartsselskab 

Undersøgelsen behandler emner som forhold omkring finansiering af virksomhed og fremskaffelse af kapital. Det undersøges også, hvordan iværksættere føler samarbejdet med de offentlige myndigheder fungerer. Hertil er der blevet spurgt ind til, hvordan iværksættere føler iværksætteri anses i samfundet og udviklingen i deres virksomheder med henblik på jobskabelse.

I relation til iværksætternes største udfordringer, er det fortsat skatte – og momsspørgsmålet, der løber afsted med den tvivlsomme hæder, som det mest udfordrende element for virksomhedsejere. Du kan læse hele rapporten her.

Kilde: Iværksætterundersøgelsen 2016, Dansk Iværksætter Forening 

Skatte – og momsspørgsmålet har længe været en udfordring

Det er ingenlunde noget nyt, at skatte – og momsspørgsmålet er en af de største udfordringer for de danske iværksættere. Der er endda sket en lille stigning fra år til år, siden Dansk Iværksætter Forening introducerede den årlige undersøgelse. Stigningen fra 2012-2016 kan aflæses i modellen herunder:

Kilde: Iværksætterundersøgelsen 2016, Dansk Iværksætter Forening

Denne stigning er ifølge formand for Dansk Iværksætter Forening, Christian Walther Øyrabø, ikke hensigtsmæssig:

“Det er langtfra optimalt, at det er så stor en udfordring at rejse kapital til sit iværksætterprojekt, men det kan der arbejdes på, og pengespørgsmålet vil også altid være påvirket af den dynamik og de konjukturer, der er i samfundet. Men det kan ikke være rigtigt, at SKAT og moms konstant skal være angivet som så stor en udfordring,” konstaterer han i rapporten.

Hvis du overvejer et starte som selvstændig, er det altså væsentligt at holde sig skatte – og momsspørgsmålet for øje, da det ifølge nærværende undersøgelse volder mange iværksættere problemer.

STIFT DIT EGET SELSKAB HER