google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

Hvad er en retshjælpsforsikring?

Hvad er en retshjælpsforsikring?

Når du driver egen virksomhed, kan det være en rigtig god idé at have styr på, hvilke forsikringer der er nødvendige at have. I dette indlæg vil vi forklare, hvorfor retshjælpsforsikringen kan være fordelagtig at tegne.

Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til juridisk bistand, når din virksomhed er part i en tvist. Denne forsikring dækker tvister, uanset om du er sagsøgeren eller den sagsøgte.

Fordele ved en retshjælpsforsikring

Der er flere fordele ved at tegne en retshjælpsforsikring. Fordelene er som følger:

1. Udgifter ved tvister

Retshjælpsforsikringen dækker virksomhedens udgifter til retslig behandling af tvister.

2. Omkostninger ved domstol og voldgift

Retshjælpsforsikringen dækker egne og pålagte omkostninger i forbindelse med sager for de almindelige voldgiftsretter og domstole.

3. Dækker både sagsøger og sagsøgte

Retshjælpsforsikringen dækker dig både, hvis du sagsøger en anden virksomhed, eller selv bliver sagsøgt.

Læs også: Guide: Disse erhvervsforsikringer bør din virksomhed overveje 

Hvornår har man brug for en retshjælpsforsikring?

Når man driver egen virksomhed, er der altid en potentiel risiko for, at man rager uklar med en leverandør eller kunde. De fleste efterstræber at løse en eventuel konflikt vha. dialog, men nogle uoverensstemmelser er så komplicerede, at de ikke kan løses af parterne selv. En del af disse uoverensstemmelser ender desværre i retten.

En retssag kan meget hurtigt blive en dyr affære, og derfor er det en rigtig god idé, at have en retshjælpsforsikring.

Retshjælpsforsikringen er god at have, når der opstår uoverensstemmelser om:

  • Eventuelle mangler ved varer, der er blevet leveret
  • Mangler ved arbejde, der er blevet udført
  • Tvister eller misforståelser omkring aftaler mellem virksomheden og virksomhedens aftalepartner
  • Tvister i erhvervslejeforhold

Læs også: Sådan får du fradrag for virksomhedens udgifter

Disse omkostninger dækker retshjælpsforsikringen 

  • Alle sagsomkostninger – både egne og pålagte, fastsat af voldgiftsret eller domstol
  • Øvrige sagsomkostninger, såfremt de er afholdt med rimelig grund
  • Omkostninger påtaget ved et eventuelt forlig

Sådan får du en retshjælpsforsikring

Når du driver erhverv, vil retshjælpsforsikringen som oftest komme som en tilvalgsforsikring til din erhvervsansvarsforsikring. Hvis du ønsker at tegne en retshjælpsforsikring, bør du tage kontakt til dit forsikringsselskab. Dette er som regel ganske gratis og uforpligtende, hvorfor du med god grund kan undersøge muligheden, uden det koster mere end din tid.

Det er en god idé at undersøge mulighederne hos flere forskellige forsikringsselskaber, så du sikrer dig, at du finder den løsning, der passer bedst til dine eksakte behov.

Læs også: Guide: Sådan omdanner du dit IVS til et ApS 

Opret dit nye selskab her