google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

Sådan sikrer du patent på din idé

Sådan sikrer du patent på din idé

Patent

Går du rundt med en opfinder i maven, men synes det virker uoverskueligt at bevæge sig fra tanke til handling, så bør du læse med her.

Har du en god idé? Hvis ja, så kan det ofte være en god idé at sikre patent på ideen. Du kan få patent på den tekniske udformning af din idé. Dette betyder, kort forklaret, at du ikke kan få patent på en idé, med mindre du helt nøgternt kan beskrive, hvordan man teknisk udfører den. Proppen på en flaske er et godt eksempel på en opfindelse, der har en teknisk løsning.

Læs også: Guide: Sådan beskytter du din virksomheds domænenavn 

Din opfindelse skal som udgangspunkt opfylde 3 betingelser for at kunne patenteres:

1. Ideen skal være ny
Ideen skal være ny i den forstand, at den ikke må være offentliggjort i Danmark eller resten af verden.

2. Ideen skal have ”opfindelseshøjde”
Opfindelsen skal være anderledes og adskille sig væsentligt fra eksisterende opfindelser på markedet.

3. Ideen skal kunne udnyttes industrielt
Et krav for at opnå patent på din idé er, at din opfindelse skal kunne udnyttes i industriel produktion.

Hvis du har en god idé kan du se om den er ledig her.

Fordele ved at patentere din opfindelse

Tiltræk investorer

Ved at få patent på din idé eller opfindelse kan du nemmere overbevise eventuelle forretningspartnere om værdien af din opfindelse. Herigennem vil det blive nemmere at tiltrække ekstern kapital til at udvikle din idé eller opfindelse.

Eneret på din opfindelse i 20 år

Patent giver dig eneret til at udnytte din opfindelse i op til 20 år. Det betyder, ganske simpelt, at andre ikke kan producere eller sælge din opfindelse uden at indgå en eksklusiv aftale med dig. Der er dog det forbehold, at opfindelsen kan risikere at blive kopieret ulovligt, men det er svært at gardere sig imod. Du kan forlænge denne rettighed i op til 20 år, hvis du finder grund hertil. Du kan søge om patent her.

Sikkerhed i samarbejdskonstellationer

Når og hvis du får godkendt dit patent, gælder dette med tilbagevirkende kraft. Dette vil sige at patentet gælder fra ansøgningsdatoen. Derfor kan du uden problemer løfte sløret for din opfindelse for eventuelle samarbejdspartnere. Dette kan du gøre uden at miste eneretten eller nyhedsværdien i ideen, ligeså snart du har afleveret ansøgningen.

En vare du kan handle med

Udover ovenstående fordele er patent en vare du kan handle med. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis selv at producere din opfindelse for at tjene gode penge på den. Du kan nemlig sælge rettighederne til opfindelsen eller licensere den til interesserede mod betaling. Når du licenserer din rettighed, betyder det at du giver andre ret til at benytte sig af opfindelsen i en periode mod betaling. Fordelene er her, at det at licenserer opfindelsen kan give dig løbende indtægter, der kan overstige den gevinst du får ud af at beholde eneretten selv.

Læs også: Hvad er forskellen på dækningsgrad og dækningsbidrag?

Er din opfindelse nu også din?

Du skal altid gennemsøge markedet grundigt før du søger om patent på en opfindelse. Du kan nemlig få fingrene godt og grundigt i klemme, hvis du markedsfører en idé, som allerede eksisterer i den ene eller anden afskygning. I denne forbindelse er det en god idé at rådfører sig med eksperter indenfor området. Disse har adgang til databaser, hvor de kan tjekke om din opfindelse allerede eksisterer.

Se hvilke virksomheder du kan starte i din fritid