google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

Sådan driver du virksomhed på SU

Sådan driver du virksomhed på SU

Er du studerende og på SU, men ønsker at starte egen virksomhed, så er der nogle aspekter du bør være særligt opmærksom på.

Når man er på SU, er der en specifik grænse for, hvor mange penge du må tjene ved siden af den offentlige støtte. Såfremt du overskrider denne grænse, skal du betale din SU tilbage. Fribeløbet er det beløb, du må tjene ved siden af din SU og det er fribeløbet du skal være særligt opmærksom på, hvis du ønsker at starte egen virksomhed.

Læs også: Sådan bliver du iværksætter på budget

Få styr på dit fribeløb

Dit fribeløb regnes ud på årsbasis fra januar til december. Der er i denne sammenhæng tre forskellige satser for fribeløb, nemlig det laveste, mellemste og det højeste. Størrelsen af dit fribeløb afhænger af, om du den pågældende måned får SU, ikke er under uddannelse eller har fravalgt at modtage SU. Når du skal regne dit fribeløb ud, skal du derfor finde ud af, hvilket fribeløb du har i årets 12 måneder.

Du kan se satserne for fribeløb her

Udregn dit samlede fribeløb

Det er væsentligt at nævne, at dit fribeløb afhænger, hvor mange måneders SU eller slutlån du får i løbet af et år. Det har ikke nogen betydning, at du en måned tjener mere end hvad dit fribeløb tillader, så længe du set over hele året holder dig inden for årsfribeløbet. Hvis du holder dig inden for dit årsfribeløb, skal du ikke betale SU eller dit eventuelle SU-lån tilbage. Du skal selv huske at holde øje med, at din indkomst fra driften af din virksomhed ikke overstiger dit fribeløb. Såfremt du kan se, at du kommer til at tjene for meget i din virksomhed, kan du blot gøre dit fribeløb større ved at fravælge SU i en eller flere måneder. Fravalg af SU kan ligeledes være en fordel, hvis du ønsker at gemme nogle SU-klip til senere i uddannelsen. Du skal også være opmærksom på, at de indkomster, som udover din SU fremgår af din årsopgørelse fra skat, også tæller med, når du skal udregne, hvor meget du har brugt af dit fribeløb.

Læs også: Derfor bør du stifte et anpartsselskab 

Disse indkomster oplister SU således:

  • Løn og anden indkomst du får i forbindelse med dit arbejde. Dette gælder også feriepenge.
  • Erkendtligheder
  • Dagpenge (arbejdsløsheds-,barsels – og sygedagpenge)
  • Sociale ydelser du på den ene eller anden måde betaler skat af
  • Honorarer, legater og etableringsopsparing
  • Personlig indkomst fra din egen virksomhed (positive beløb)
  • Renter af formue og afkast af arv

Du kan fravælge SU i en periode her

Fordele ved at have en virksomhed mens du studerer

Der er flere klare fordele ved at starte virksomhed mens du studerer. For det første får du herigennem mulighed for at have et studiejob, hvor du er din egen chef og selv kan strukturere din hverdag. Du styrer selv dine arbejdstider, hvilket betyder, at du kan tilpasse dit arbejde til dine studier.

Hvis du vælger at stifte en enkeltmandsvirksomhed, er der flere forskellige muligheder for valg af beskatning. En af disse er virksomhedsskatteordningen. Det fordelagtige ved denne ordning er, at den gør det muligt at binde noget af virksomhedens overskud til virksomheden og hermed spare penge op i virksomheden. Når du driver din virksomhed på denne måde, betaler du kun personskat af den del af overskuddet du hæver. Ligesom du kun betaler skat af den del du hæver, er det også kun den del der tæller med i dit SU- friløb.

Dette betyder helt konkret, at du kan arbejde i virksomheden og tjene penge uden de tæller med i opgørelsen over dit fribeløb. Du får til gengæld også først pengene udbetalt den dag du vil betale skat af det. Der er altså gode muligheder for at stifte virksomhed, selvom du er studerende og er på SU.

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke kun er den indtægt du hæver i virksomhedsskatteordningen, som tæller med i indkomsten til SU-styrelsen. Du skal også medregne den virksomhedsskat du betaler, for den del du sparer op i virksomheden. Den del af pengene du lader stå i virksomheden, skal du betale 23,5 procent af i form af virksomhedsskat. Denne skattesats kan ikke medregnes som en udgift i din virksomhed. Du kommer altså hurtigt til at bruge dit fribeløb på at betale virksomhedsskatten, hvis du sparer for meget op i virksomheden, så du skal finde en balance, hvor du hverken sparer for meget eller for lidt op i virksomheden.

Læs også: Iværksættere starter som helt unge

SU-lånet kan sparke virksomheden i gang til lav rente

SU-lånet er et lån du kan tage mens du studerer og lånet fås til en rigtig lav rente. Renten er på 4 procent om året mens du læser, men efter at du er færdig med studiet ændres renten til diskontoen plus 1%. Dette er en af de laveste satser i Danmark. Da lånet er så billigt, kan det godt betale sig, at optage et SU-lån, når du skal starte egen virksomhed. De ekstra penge om måneden kan sandsynligvis dække nogle af de omkostninger, der med sikkerhed vil komme når du starter din nye virksomhed.

Du skal dog altid gennemtænke situationen, inden du starter din egen virksomhed, og vurdere om du kan få tingene til at løbe rundt. Dette blogindlæg er blot vejledende, hvorfor vi opfordrer dig til at sætte dig ind i alle aspekter ved en eventuel virksomhedsoprettelse inden du tager springet.

OPRET DIT NYE SELSKAB HER