Forretningsbetingelser

 1. Indledning
 2. Selskabsstiftelser via billigselskab.dk leveres af Billigselskab ApS, Bredgade 36B, stuen, 1260 København K, CVR-nr. 37 11 65 56 (herefter BS). Nærværende forretningsbetingelser finder anvendelse på ethvert køb af selskabsstiftelser via billigselskab.dk.BS kan kontaktes på info@billigselskab.dk.

 3. Bestilling af selskab og leveringstid af CVR-nr.
 4. Bestillingsprocessen Bestilling af et selskab foregår ved, at du udfylder formularen på billigselskab.dk. Når formularen er udfyldt og bekræftet af dig, modtager du en bekræftelsesmail fra BS. Du får alle selskabsdokumenter til brug ved stiftelsen tilsendt på et link klar til underskrift med NemID. Dokumentets rigtighed Det er vigtigt, at du går dokumenterne igennem og retter henvendelse til BS, hvis der er fejl, eller der skal foretages ændringer i dokumenterne. Hvis du har valgt en bestemt dato som stiftelsesdato, er det vigtigt, at selskabsdokumenterne er underskrevet via NemID inden den valgte dato, idet selskabsdokumenterne ellers ikke kan anvendes til stiftelsen pr. den valgte dato.

  Ændring af dokumenter
  Såfremt det er nødvendigt at ændre i dokumenterne, efter at disse er sendt til dig, opkræver BS et gebyr på kr. 200,00 + moms. Dette gælder uanset hvilken ændring, der er tale om, herunder ændringer hvis du har valgt et selskabsnavn, som allerede anvendes i forvejen, ændringer i stiftelsesdatoen som følge af, at du eller andre personer involveret i stiftelsen, ikke har nået at underskrive via NemID, inden den valgte stiftelsesdato.

  Underskrivelse af dokumenter
  Når de relevante personer har underskrevet stiftelsesdokument og vedtægter rettidigt, opretter BS selskabet hos Erhvervsstyrelsen. Du kan forvente at modtage CVR-nr. indenfor 1 hverdag (2 hverdage, hvis der er valgt holdingkonstruktion). Når CVR-nr. er modtaget, anses levering for sket. Leveringstiden på 1 hverdag forudsætter, at alle dokumenter er modtaget rettidigt og alle kunder er CPR valideret korrekt. Der tages forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold hos Erhvervsstyrelsen, herunder opdatering af IT-systemer, IT-nedbrud eller hvis Erhvervsstyrelsen vælger at udtage sagen til manuel behandling.

  Overførsel af stiftelseskapital
  BS udbetaler kun stiftelseskapital til en dansk virksomhedskonto i selskabets navn. BS udbetaler derfor for eksempel ikke stiftelseskapital til en privat konto, udenlandske konti eller digitale wallets. Kapitalen udbetales ligeledes først, når banken har bekræftet at CVR tilhører registrerings- og kontonummer eller, hvis der er indleveret en kontooversigt hvor ovenstående oplysninger fremgår.

 5. Øvrige produkter
 6. BS tilbyder foruden stiftelse af selskaber følgende produkter:
   • Overdragelsesaftaler
   • Vedtægtsændringer
   • Gældsbreve
  Overdragelsesaftaler og gældsbreve fremsendes inden for 24 timer efter bestilling. Vedtægtsændringer registreres hos Erhvervsstyrelsen inden for 24 timer efter modtagelse af bestillingen. BS bestræber sig dog på altid at levere bestillingen hurtigst muligt. Der tages forbehold for eventuelle forsinkelser ved vedtægtsændringer som følge af forhold hos Erhvervsstyrelsen, herunder opdatering af IT-systemer, IT-nedbrud eller hvis Erhvervsstyrelsen vælger at udtage sagen til manuel behandling.  

 7. Priser
 8. Alle priser på billigselskab.dk er i danske kroner og eksklusive moms samt eksklusive gebyrer til Erhvervsstyrelsen. Bemærk at priserne for stiftelsen af et selskab kan variere alt efter, hvilket selskab, du ønsker at stifte, og afhængig af eventuelle tillægsydelser.  

 9. Fortrydelsesret
 10. Der gælder ingen fortrydelsesret ved stiftelse af et selskab via billigselskab.dk, da du i forbindelse med køb af et selskab anses som værende erhvervsdrivende. Ved din accept af nærværende handelsbetingelser giver du dit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Du kan således ikke efter et køb fortryde din bestilling.  

 11. Opkrævning af renter
 12. Ved stiftelse af et selskab på billigselskab.dk giver du samtykke til, at vi er berettiget til at kræve renter af tilgodehavender/indestående midler på vores samarbejdspartners klientkonto efter de første 30 dage. Alt indestående forrentes med en rente på 2,5 % årligt. Dette er en nødvendighed da banken opkræver indlånsrente på vores klientkonto.  

 13. Ansvar og reklamation
 14. Billigselskab ApS påtager sig intet ansvar i forbindelse med stiftelsen af et selskab via billigselskab.dk. Stiftelsen af et selskab sker alene på baggrund af de oplysninger, du har indtastet i stiftelsesformularen. Du er derfor selv ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger. Ved modtagelse af dokumenterne påhviler det dig at gennemgå disse dokumenter for eventuelle fejl. Indholdet på billigselskab.dk og dialog med BS udgør ikke juridisk rådgivning, og du er selv ansvarlig for at søge rådgivning om ex. skattemæssige forhold, ejerforhold m.v. såfremt du ønsker dette. BS er ikke ansvarlig for oplysninger på tredjeparts hjemmeside, som findes via link på websitet (ex. links til Erhvervsstyrelsen). BS er ligeledes ikke ansvarlig for forsinkelse m.v. som følge af IT-nedbrud eller lignende. Der kan alene reklameres over uoverensstemmelser mellem de af brugeren afgivne oplysninger og de af BS anvendte oplysninger, eksempelvis fejl i navnet på virksomheden.  

 15. Brug af cookies
 16. BS anvender cookies. Læs mere om hvordan vi bruger cookies i vores cookiepolitik: Cookiepolitik  

 17. Behandling af personoplysninger
 18. BS behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med BS privatlivspolitik. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: Privatlivspolitik  

 19. Lovvalg og værneting
 20. Enhver tvist der udspringer af dit køb af en stiftelse via billigselskab.dk, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.  

 21. Ændring af forretningsbetingelser
 22. BS tager forbehold for løbende at ændre nærværende forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne er senest ændret den 01.05.2019