google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

Forretningsbetingelser – Billigselskab ApS

 1. Indledning

Selskabsstiftelser via billigselskab.dk leveres af Billigselskab ApS, Njalsgade 76, 4.sal, 2300 København S, CVR-nr. 37 11 65 56 (herefter BS). Nærværende forretningsbetingelser finder anvendelse på ethvert køb af selskabsstiftelser via billigselskab.dk.BS kan kontaktes på info@billigselskab.dk.

 1. Bestilling af selskab og leveringstid af CVR-nr.

Bestillingsprocessen Bestilling af et selskab foregår ved, at du udfylder formularen på billigselskab.dk. Når formularen er udfyldt og bekræftet af dig, modtager du en bekræftelsesmail fra BS. Du får alle selskabsdokumenter til brug ved stiftelsen tilsendt på et link klar til underskrift med nemID. 

Bemærk, at du skal være fyldt 18 år og myndig for at kunne stifte selskaber.

Når du opretter selskab / stifter gennem billigselskab.dk går vi ud fra, at du kender reglerne for selskabsoprettelse og -drift.

Opfylder du ikke betingelserne for at stifte virksomhed, men har gennemført bestilling, opkræver vi dig halvdelen af prisen på vores ydelse. Dette skyldes, at BS har interne arbejdsprocesser undergivet lovgivning, der skal gennemføres uanset at stiftelsen/selskabsoprettelsen ikke gennemføres.

Dokumentets rigtighed 

Det er vigtigt, at du går dokumenterne igennem og retter henvendelse til BS, hvis der er fejl, eller der skal foretages ændringer i dokumenterne. Hvis du har valgt en bestemt dato som stiftelsesdato, er det vigtigt, at selskabs-dokumenterne er underskrevet via NemID inden den valgte dato, idet selskabsdokumenterne ellers ikke kan anvendes til stiftelsen pr. den valgte dato.

Ændring af dokumenter

Såfremt det er nødvendigt at ændre i dokumenterne, efter at disse er sendt til dig, opkræver BS et gebyr på kr. 300,00 + moms. Dette gælder uanset hvilken ændring, der er tale om. Heri indgår fx ændringer som skal gennemføres, hvis du har valgt et selskabsnavn, som allerede anvendes i forvejen, ændringer i stiftelsesdatoen som følge af, at du eller andre personer involveret i stiftelsen, ikke har nået at underskrive via NemID, inden den valgte stiftelsesdato med mere.

For at undgå gebyret er det derfor vigtigt, at du gennemgår dine udfyldelser af formularen nøje inden at du trykker ” gå videre”

Genudsendelse af dokumenter

Du modtager en mail når betalingen er gennemført, hvor du også finder et link til din sagsmappe. Dette link virker kun kortvarigt grundet GDPR. Sørg for at downloade alle dokumenter så du har dem. Hvis billigselskab skal sende disse til dig, så koster det et gebyr på 50 kr.

 Underskrivelse af dokumenter

”Når de relevante personer har underskrevet stiftelsesdokument og vedtægter rettidigt, opretter BS selskabet hos Erhvervsstyrelsen.

Du kan normalt forvente at modtage CVR-nummer indenfor 1 hverdag (2 hverdage, hvis der er valgt holdingkonstruktion) ved stiftelse af anpartsselskab og omkring 7 dage ved oprettelse af enkeltmandsvirksomhed”.

Når CVR-nummeret er modtaget hos BS, anses levering for sket. Det er ikke muligt at fortryde, og du vil blive afregnet for ydelsen eller ydelserne.

Disse leveringstider forudsætter, at alle dokumenter er modtaget rettidigt, og at alle kunder er CPR-valideret korrekt.

Tillægsydelser

Tillægsydelser bliver først lavet når CVR er oprettet – disse kan desværre ikke laves samtidig, hvorfor du vil opleve at det er står registreret på ERST til at starte med, så du kontrollere dette. Der går desværre 1-2 dage før at du kan se dette.

Der tages forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold hos Erhvervsstyrelsen, herunder opdatering af IT-systemer, IT-nedbrud eller hvis Erhvervsstyrelsen vælger at udtage sagen til manuel behandling.

Overførsel af stiftelseskapital

I Billigselskab stifter vi ikke selskaber, hvor stiftelseskapitalen kommer fra en udenlandsk konto. Kapitalen skal komme fra en konto i en dansk bank (med Dansk bank Licens). Sikkerhedsforanstaltningerne ved udenlandsk konto efter hvidvaskningsloven ligger udenfor, hvad Billigselskab kan påtage sig.

BS udbetaler kun stiftelseskapital til en dansk virksomhedskonto i selskabets navn. BS udbetaler derfor for eksempel ikke stiftelseskapital til en privat konto, udenlandske konti eller digitale wallets.

Kapitalen udbetales først, når banken har bekræftet at registrerings- og kontonummeret i banken til din virksomhed (og dens CVR-nummer) eller, hvis der er indleveret en kontooversigt hvor ovenstående oplysninger fremgår.

Såfremt stiftelseskapitalen ikke kan udbetales til en erhvervskonto tilhørende selskabet indenfor 3 måneder fra gennemførelse af selskabets oprettelse (stiftelse) afregnes et gebyr på 500 kr + moms per halve år stiftelseskapitalen fortsat står på klientkontoen administreret af Advodan Glostrup for Billigselskab ApS.

Vi opfordrer alle til at sikre sig etablering af en erhvervskonto hurtigst muligt.

Ovenstående sker i compliance med gældende regler til imødegåelse af hvidvask og/eller finansiering af terrorvirksomhed.

 1. Øvrige produkter

BS tilbyder foruden stiftelse af selskaber følgende produkter:

  • Overdragelsesaftaler
  • Vedtægtsændringer
  • Gældsbreve

Overdragelsesaftaler og gældsbreve fremsendes inden for 24 timer efter bestilling.

Vedtægtsændringer registreres hos Erhvervsstyrelsen inden for 24 timer efter modtagelse af bestillingen. BS bestræber sig dog på altid at levere bestillingen hurtigst muligt.

Der tages forbehold for eventuelle forsinkelser ved vedtægtsændringer som følge af forhold hos Erhvervsstyrelsen, herunder opdatering af IT-systemer, IT-nedbrud eller hvis Erhvervsstyrelsen vælger at udtage sagen til manuel behandling.  

 1. Priser

Alle priser på billigselskab.dk er i danske kroner og er eksklusive moms gebyrer til Erhvervsstyrelsen. Bemærk at priserne for stiftelsen af et selskab kan variere alt efter, hvilket selskab, du ønsker at stifte, og afhængig af eventuelle tillægsydelser.  

 1. Fortrydelsesret

Der gælder ingen fortrydelsesret ved stiftelse af et selskab via billigselskab.dk, da du i forbindelse med køb af et selskab anses som værende erhvervsdrivende. Ved din accept af nærværende handelsbetingelser giver du dit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Du kan således ikke efter et køb fortryde din bestilling.  

 1. Opkrævning af renter / gebyrer

Ved stiftelse af et selskab på billigselskab.dk giver du samtykke til, at vi er berettiget til at kræve renter af tilgodehavender/indestående midler på vores samarbejdspartners klientkonto efter de første 30 dage.

Alt indestående forrentes med en rente på 2,5 % årligt. Dette er en nødvendighed da banken opkræver indlånsrente på vores klientkonto.  

Bemærk ovenfor under pkt. omkring gebyr for manglende mulighed for at udbetale stiftelseskapital til en erhvervskonto.

 1. Ansvar og reklamation

Billigselskab ApS påtager sig intet ansvar i forbindelse med stiftelsen af et selskab via billigselskab.dk.

Stiftelsen af et selskab sker alene på baggrund af de oplysninger, som du har indtastet i stiftelsesformularen. Du er derfor selv ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger.

Ved modtagelse af dokumenterne påhviler det dig at gennemgå disse dokumenter for eventuelle fejl. Indholdet på billigselskab.dk og dialog med BS udgør ikke juridisk rådgivning. Du er selv ansvarlig for at søge rådgivning om ex. skattemæssige forhold, ejerforhold, valg af selskabsform m.v. såfremt du ønsker dette.

BS er ikke ansvarlig for oplysninger på en tredjeparts hjemmeside som findes via link på websitet (ex. links til Erhvervsstyrelsen).

BS er ligeledes ikke ansvarlig for forsinkelse m.v. som følge af IT-nedbrud eller lignende.

Der kan alene reklameres over uoverensstemmelser mellem de af brugeren afgivne oplysninger og de af BS anvendte oplysninger, eksempelvis fejl i navnet på virksomheden.  

 1. Brug af cookies

BS anvender cookies. Læs mere om hvordan vi bruger cookies i vores cookiepolitik: Cookiepolitik  

 1. Behandling af personoplysninger

BS behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med BS privatlivspolitik. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: Privatlivspolitik  

 1. Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb af en stiftelse via billigselskab.dk, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.  

 1. Ændring af forretningsbetingelser

BS tager forbehold for løbende at ændre nærværende forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne er senest ændret den 31. marts 2021

 1. Indledning

Selskabsstiftelser via billigselskab.dk leveres af Billigselskab ApS, Njalsgade 76, 4.sal, 2300 København S, CVR-nr. 37 11 65 56 (herefter BS). Nærværende forretningsbetingelser finder anvendelse på ethvert køb af selskabsstiftelser via billigselskab.dk.BS kan kontaktes på info@billigselskab.dk.

 1. Bestilling af selskab og leveringstid af CVR-nr.

Bestillingsprocessen Bestilling af et selskab foregår ved, at du udfylder formularen på billigselskab.dk. Når formularen er udfyldt og bekræftet af dig, modtager du en bekræftelsesmail fra BS. Du får alle selskabsdokumenter til brug ved stiftelsen tilsendt på et link klar til underskrift med nemID. 

Bemærk, at du skal være fyldt 18 år og myndig for at kunne stifte selskaber.

Når du opretter selskab / stifter gennem billigselskab.dk går vi ud fra, at du kender reglerne for selskabsoprettelse og -drift.

Opfylder du ikke betingelserne for at stifte virksomhed, men har gennemført bestilling, opkræver vi dig halvdelen af prisen på vores ydelse. Dette skyldes, at BS har interne arbejdsprocesser undergivet lovgivning, der skal gennemføres uanset at stiftelsen/selskabsoprettelsen ikke gennemføres.

Dokumentets rigtighed 

Det er vigtigt, at du går dokumenterne igennem og retter henvendelse til BS, hvis der er fejl, eller der skal foretages ændringer i dokumenterne. Hvis du har valgt en bestemt dato som stiftelsesdato, er det vigtigt, at selskabs-dokumenterne er underskrevet via NemID inden den valgte dato, idet selskabsdokumenterne ellers ikke kan anvendes til stiftelsen pr. den valgte dato.

Ændring af dokumenter

Såfremt det er nødvendigt at ændre i dokumenterne, efter at disse er sendt til dig, opkræver BS et gebyr på kr. 300,00 + moms. Dette gælder uanset hvilken ændring, der er tale om. Heri indgår fx ændringer som skal gennemføres, hvis du har valgt et selskabsnavn, som allerede anvendes i forvejen, ændringer i stiftelsesdatoen som følge af, at du eller andre personer involveret i stiftelsen, ikke har nået at underskrive via NemID, inden den valgte stiftelsesdato med mere.


Genudsendelse af dokumenter

Du modtager en mail når betalingen er gennemført, hvor du også finder et link til din sagsmappe. Dette link virker kun kortvarigt grundet GDPR. Sørg for at downloade alle dokumenter så du har dem. Hvis billigselskab skal sende disse til dig, så koster et gebyr på 50 kr.

 For at undgå gebyret er det derfor vigtigt, at du gennemgår dine udfyldelser af formularen nøje inden at du trykker “gå videre”. 

Underskrivelse af dokumenter

”Når de relevante personer har underskrevet stiftelsesdokument og vedtægter rettidigt, opretter BS selskabet hos Erhvervsstyrelsen.

Du kan normalt forvente at modtage CVR-nummer indenfor 1 hverdag (2 hverdage, hvis der er valgt holdingkonstruktion) ved stiftelse af anpartsselskab og omkring 7 dage ved oprettelse af enkeltmandsvirksomhed”.

Når CVR-nummeret er modtaget hos BS, anses levering for sket. Det er ikke muligt at fortryde, og du vil blive afregnet for ydelsen eller ydelserne.

Disse leveringstider forudsætter, at alle dokumenter er modtaget rettidigt, og at alle kunder er CPR-valideret korrekt.

Tillægsydelser

Tillægsydelser bliver først lavet når CVR er oprettet – disse kan desværre ikke laves samtidig, hvorfor du vil opleve at det er står registreret på ERST til at starte med, så du kontrollere dette. Der går desværre 1-2 dage før at du kan se dette.

Der tages forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold hos Erhvervsstyrelsen, herunder opdatering af IT-systemer, IT-nedbrud eller hvis Erhvervsstyrelsen vælger at udtage sagen til manuel behandling.

Overførsel af stiftelseskapital
BS udbetaler kun stiftelseskapital til en dansk virksomhedskonto i selskabets navn. BS udbetaler derfor for eksempel ikke stiftelseskapital til en privat konto, udenlandske konti eller digitale wallets.

Kapitalen udbetales først, når banken har bekræftet at registrerings- og kontonummeret i banken til din virksomhed (og dens CVR-nummer) eller, hvis der er indleveret en kontooversigt hvor ovenstående oplysninger fremgår.

Såfremt stiftelseskapitalen ikke kan udbetales til en erhvervskonto tilhørende selskabet indenfor 3 måneder fra gennemførelse af selskabets oprettelse (stiftelse) afregnes et gebyr på 500 kr + moms per halve år stiftelseskapitalen fortsat står på klientkontoen administreret af Advodan Glostrup for Billigselskab ApS.

Vi opfordrer alle til at sikre sig etablering af en erhvervskonto hurtigst muligt.

Ovenstående sker i compliance med gældende regler til imødegåelse af hvidvask og/eller finansiering af terrorvirksomhed.

 1. Øvrige produkter

BS tilbyder foruden stiftelse af selskaber følgende produkter:

  • Overdragelsesaftaler
  • Vedtægtsændringer
  • Gældsbreve

Overdragelsesaftaler og gældsbreve fremsendes inden for 24 timer efter bestilling.

Vedtægtsændringer registreres hos Erhvervsstyrelsen inden for 24 timer efter modtagelse af bestillingen. BS bestræber sig dog på altid at levere bestillingen hurtigst muligt.

Der tages forbehold for eventuelle forsinkelser ved vedtægtsændringer som følge af forhold hos Erhvervsstyrelsen, herunder opdatering af IT-systemer, IT-nedbrud eller hvis Erhvervsstyrelsen vælger at udtage sagen til manuel behandling.  

 1. Priser

Alle priser på billigselskab.dk er i danske kroner og er eksklusive moms gebyrer til Erhvervsstyrelsen. Bemærk at priserne for stiftelsen af et selskab kan variere alt efter, hvilket selskab, du ønsker at stifte, og afhængig af eventuelle tillægsydelser.  

 1. Fortrydelsesret

Der gælder ingen fortrydelsesret ved stiftelse af et selskab via billigselskab.dk, da du i forbindelse med køb af et selskab anses som værende erhvervsdrivende. Ved din accept af nærværende handelsbetingelser giver du dit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Du kan således ikke efter et køb fortryde din bestilling.  

 1. Opkrævning af renter / gebyrer

Ved stiftelse af et selskab på billigselskab.dk giver du samtykke til, at vi er berettiget til at kræve renter af tilgodehavender/indestående midler på vores samarbejdspartners klientkonto efter de første 30 dage.

Alt indestående forrentes med en rente på 2,5 % årligt. Dette er en nødvendighed da banken opkræver indlånsrente på vores klientkonto.  

Bemærk ovenfor under pkt. omkring gebyr for manglende mulighed for at udbetale stiftelseskapital til en erhvervskonto.

 1. Ansvar og reklamation

Billigselskab ApS påtager sig intet ansvar i forbindelse med stiftelsen af et selskab via billigselskab.dk.

Stiftelsen af et selskab sker alene på baggrund af de oplysninger, som du har indtastet i stiftelsesformularen. Du er derfor selv ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger.

Ved modtagelse af dokumenterne påhviler det dig at gennemgå disse dokumenter for eventuelle fejl. Indholdet på billigselskab.dk og dialog med BS udgør ikke juridisk rådgivning. Du er selv ansvarlig for at søge rådgivning om ex. skattemæssige forhold, ejerforhold, valg af selskabsform m.v. såfremt du ønsker dette.

BS er ikke ansvarlig for oplysninger på en tredjeparts hjemmeside som findes via link på websitet (ex. links til Erhvervsstyrelsen).

BS er ligeledes ikke ansvarlig for forsinkelse m.v. som følge af IT-nedbrud eller lignende.

Der kan alene reklameres over uoverensstemmelser mellem de af brugeren afgivne oplysninger og de af BS anvendte oplysninger, eksempelvis fejl i navnet på virksomheden.  

 1. Brug af cookies

BS anvender cookies. Læs mere om hvordan vi bruger cookies i vores cookiepolitik: Cookiepolitik  

 1. Behandling af personoplysninger

BS behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med BS privatlivspolitik. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: Privatlivspolitik  

 1. Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb af en stiftelse via billigselskab.dk, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.  

 1. Ændring af forretningsbetingelser

BS tager forbehold for løbende at ændre nærværende forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne er senest ændret den 31. marts 2021

 1. Indledning

Selskabsstiftelser via billigselskab.dk leveres af Billigselskab ApS, Njalsgade 76, 4.sal, 2300 København S, CVR-nr. 37 11 65 56 (herefter BS). Nærværende forretningsbetingelser finder anvendelse på ethvert køb af selskabsstiftelser via billigselskab.dk.BS kan kontaktes på info@billigselskab.dk.

 1. Bestilling af selskab og leveringstid af CVR-nr.

Bestillingsprocessen Bestilling af et selskab foregår ved, at du udfylder formularen på billigselskab.dk. Når formularen er udfyldt og bekræftet af dig, modtager du en bekræftelsesmail fra BS. Du får alle selskabsdokumenter til brug ved stiftelsen tilsendt på et link klar til underskrift med nemID. 

Bemærk, at du skal være fyldt 18 år og myndig for at kunne stifte selskaber.

Når du opretter selskab / stifter gennem billigselskab.dk går vi ud fra, at du kender reglerne for selskabsoprettelse og -drift.

Opfylder du ikke betingelserne for at stifte virksomhed, men har gennemført bestilling, opkræver vi dig halvdelen af prisen på vores ydelse. Dette skyldes, at BS har interne arbejdsprocesser undergivet lovgivning, der skal gennemføres uanset at stiftelsen/selskabsoprettelsen ikke gennemføres.

Dokumentets rigtighed 

Det er vigtigt, at du går dokumenterne igennem og retter henvendelse til BS, hvis der er fejl, eller der skal foretages ændringer i dokumenterne. Hvis du har valgt en bestemt dato som stiftelsesdato, er det vigtigt, at selskabs-dokumenterne er underskrevet via NemID inden den valgte dato, idet selskabsdokumenterne ellers ikke kan anvendes til stiftelsen pr. den valgte dato.

Ændring af dokumenter

Såfremt det er nødvendigt at ændre i dokumenterne, efter at disse er sendt til dig, opkræver BS et gebyr på kr. 300,00 + moms. Dette gælder uanset hvilken ændring, der er tale om. Heri indgår fx ændringer som skal gennemføres, hvis du har valgt et selskabsnavn, som allerede anvendes i forvejen, ændringer i stiftelsesdatoen som følge af, at du eller andre personer involveret i stiftelsen, ikke har nået at underskrive via NemID, inden den valgte stiftelsesdato med mere.


Genudsendelse af dokumenter

Du modtager en mail når betalingen er gennemført, hvor du også finder et link til din sagsmappe. Dette link virker kun kortvarigt grundet GDPR. Sørg for at downloade alle dokumenter så du har dem. Hvis billigselskab skal sende disse til dig, så koster et gebyr på 50 kr.

 For at undgå gebyret er det derfor vigtigt, at du gennemgår dine udfyldelser af formularen nøje inden at du trykker “gå videre”. 

Underskrivelse af dokumenter

”Når de relevante personer har underskrevet stiftelsesdokument og vedtægter rettidigt, opretter BS selskabet hos Erhvervsstyrelsen.

Du kan normalt forvente at modtage CVR-nummer indenfor 1 hverdag (2 hverdage, hvis der er valgt holdingkonstruktion) ved stiftelse af anpartsselskab og omkring 7 dage ved oprettelse af enkeltmandsvirksomhed”.

Når CVR-nummeret er modtaget hos BS, anses levering for sket. Det er ikke muligt at fortryde, og du vil blive afregnet for ydelsen eller ydelserne.

Disse leveringstider forudsætter, at alle dokumenter er modtaget rettidigt, og at alle kunder er CPR-valideret korrekt.

Tillægsydelser

Tillægsydelser bliver først lavet når CVR er oprettet – disse kan desværre ikke laves samtidig, hvorfor du vil opleve at det er står registreret på ERST til at starte med, så du kontrollere dette. Der går desværre 1-2 dage før at du kan se dette.

Der tages forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold hos Erhvervsstyrelsen, herunder opdatering af IT-systemer, IT-nedbrud eller hvis Erhvervsstyrelsen vælger at udtage sagen til manuel behandling.

Overførsel af stiftelseskapital
BS udbetaler kun stiftelseskapital til en dansk virksomhedskonto i selskabets navn. BS udbetaler derfor for eksempel ikke stiftelseskapital til en privat konto, udenlandske konti eller digitale wallets.

Kapitalen udbetales først, når banken har bekræftet at registrerings- og kontonummeret i banken til din virksomhed (og dens CVR-nummer) eller, hvis der er indleveret en kontooversigt hvor ovenstående oplysninger fremgår.

Såfremt stiftelseskapitalen ikke kan udbetales til en erhvervskonto tilhørende selskabet indenfor 3 måneder fra gennemførelse af selskabets oprettelse (stiftelse) afregnes et gebyr på 500 kr + moms per halve år stiftelseskapitalen fortsat står på klientkontoen administreret af Advodan Glostrup for Billigselskab ApS.

Vi opfordrer alle til at sikre sig etablering af en erhvervskonto hurtigst muligt.

Ovenstående sker i compliance med gældende regler til imødegåelse af hvidvask og/eller finansiering af terrorvirksomhed.

 1. Øvrige produkter

BS tilbyder foruden stiftelse af selskaber følgende produkter:

  • Overdragelsesaftaler
  • Vedtægtsændringer
  • Gældsbreve

Overdragelsesaftaler og gældsbreve fremsendes inden for 24 timer efter bestilling.

Vedtægtsændringer registreres hos Erhvervsstyrelsen inden for 24 timer efter modtagelse af bestillingen. BS bestræber sig dog på altid at levere bestillingen hurtigst muligt.

Der tages forbehold for eventuelle forsinkelser ved vedtægtsændringer som følge af forhold hos Erhvervsstyrelsen, herunder opdatering af IT-systemer, IT-nedbrud eller hvis Erhvervsstyrelsen vælger at udtage sagen til manuel behandling.  

 1. Priser

Alle priser på billigselskab.dk er i danske kroner og er eksklusive moms gebyrer til Erhvervsstyrelsen. Bemærk at priserne for stiftelsen af et selskab kan variere alt efter, hvilket selskab, du ønsker at stifte, og afhængig af eventuelle tillægsydelser.  

 1. Fortrydelsesret

Der gælder ingen fortrydelsesret ved stiftelse af et selskab via billigselskab.dk, da du i forbindelse med køb af et selskab anses som værende erhvervsdrivende. Ved din accept af nærværende handelsbetingelser giver du dit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Du kan således ikke efter et køb fortryde din bestilling.  

 1. Opkrævning af renter / gebyrer

Ved stiftelse af et selskab på billigselskab.dk giver du samtykke til, at vi er berettiget til at kræve renter af tilgodehavender/indestående midler på vores samarbejdspartners klientkonto efter de første 30 dage.

Alt indestående forrentes med en rente på 2,5 % årligt. Dette er en nødvendighed da banken opkræver indlånsrente på vores klientkonto.  

Bemærk ovenfor under pkt. omkring gebyr for manglende mulighed for at udbetale stiftelseskapital til en erhvervskonto.

 1. Ansvar og reklamation

Billigselskab ApS påtager sig intet ansvar i forbindelse med stiftelsen af et selskab via billigselskab.dk.

Stiftelsen af et selskab sker alene på baggrund af de oplysninger, som du har indtastet i stiftelsesformularen. Du er derfor selv ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger.

Ved modtagelse af dokumenterne påhviler det dig at gennemgå disse dokumenter for eventuelle fejl. Indholdet på billigselskab.dk og dialog med BS udgør ikke juridisk rådgivning. Du er selv ansvarlig for at søge rådgivning om ex. skattemæssige forhold, ejerforhold, valg af selskabsform m.v. såfremt du ønsker dette.

BS er ikke ansvarlig for oplysninger på en tredjeparts hjemmeside som findes via link på websitet (ex. links til Erhvervsstyrelsen).

BS er ligeledes ikke ansvarlig for forsinkelse m.v. som følge af IT-nedbrud eller lignende.

Der kan alene reklameres over uoverensstemmelser mellem de af brugeren afgivne oplysninger og de af BS anvendte oplysninger, eksempelvis fejl i navnet på virksomheden.  

 1. Brug af cookies

BS anvender cookies. Læs mere om hvordan vi bruger cookies i vores cookiepolitik: Cookiepolitik  

 1. Behandling af personoplysninger

BS behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med BS privatlivspolitik. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: Privatlivspolitik  

 1. Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb af en stiftelse via billigselskab.dk, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.  

 1. Ændring af forretningsbetingelser

BS tager forbehold for løbende at ændre nærværende forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne er senest ændret den 31. marts 2021