Forretningsbetingelser

1. Indledning

Selskabsstiftelser via billigselskab.dk leveres af Billigselskab ApS, Njalsgade 76, 4.sal, 2300 København S, CVR-nr. 37 11 65 56 (herefter BS). Nærværende forretningsbetingelser finder anvendelse på ethvert køb af selskabsstiftelser via billigselskab.dk. BS kan kontaktes på [email protected].

 Beløb nedenfor er ekskl. moms.

2. Bestilling af selskab og leveringstid af CVR-nr.

Bestillingsprocessen

Bestilling af et selskab foregår ved, at du udfylder formularen på billigselskab.dk. Når formularen er udfyldt og bekræftet af dig, modtager du en bekræftelsesmail fra BS. Du får alle selskabsdokumenter til brug ved stiftelsen tilsendt på et link klar til underskrift med MitID.

 Bemærk, at du skal være fyldt 18 år og myndig for at kunne stifte selskaber.

 Når du opretter selskab / stifter gennem billigselskab.dk går vi ud fra, at du kender reglerne for selskabsoprettelse og -drift.

Opfylder du ikke betingelserne for at stifte virksomhed, men har gennemført bestilling, opkræver vi dig halvdelen af prisen på vores ydelse. Dette skyldes, at BS har interne arbejdsprocesser undergivet lovgivning, der skal gennemføres uanset at stiftelsen/selskabsoprettelsen ikke gennemføres.

Dokumentets rigtighed

 Det er vigtigt, at du går dokumenterne igennem og retter henvendelse til BS, hvis der er fejl, eller der skal foretages ændringer i dokumenterne. Hvis du har valgt en bestemt dato som stiftelsesdato, er det vigtigt, at selskabs-dokumenterne er underskrevet via MitID inden den valgte dato, idet selskabsdokumenterne ellers ikke kan anvendes til stiftelsen pr. den valgte dato.

Ændring af dokumenter

 Såfremt det er nødvendigt at ændre i dokumenterne, efter at disse er sendt til dig, opkræver BS et gebyr på kr. 300,00 + moms. Dette gælder uanset hvilken ændring, der er tale om. Heri indgår fx ændringer som skal gennemføres, hvis du har valgt et selskabsnavn, som allerede anvendes i forvejen, ændringer i stiftelsesdatoen som følge af, at du eller andre personer involveret i stiftelsen, ikke har nået at underskrive via MitID, inden den valgte stiftelsesdato med mere.

For at undgå gebyret er det derfor vigtigt, at du gennemgår dine udfyldelser af formularen nøje inden at du trykker “gå videre”.

Indbetaling af selskabskapital

Når dokumenterne er gennemgået og du trykker ”gå videre”, er bestillingen endelig, og du vil blive bedt om at gennemføre bankoverførsel af selskabskapital (+ evt. stiftelsesomkostninger, hvis du ikke har valgt, at disse skal afholdes af selskabskapitalen).

Det er vigtigt, at selskabskapitalen (det samlede beløb) overføres fra en dansk bankkonto tilhørende stifteren (eller en af stifterne, hvis der er flere stiftere). Endvidere er det meget vigtigt, at du i tekstfeltet på overførslen skriver det ordrenummer, du er blevet oplyst i forbindelse med bestillingen.

Er disse krav ikke opfyldt, kan det blive nødvendigt med yderligere dokumentation for, at selskabskapitalen er indbetalt af selskabets stifter(e), For dette ekstraarbejde beregner vi et gebyr på kr. 990.

Overførslen sker til en Billigselskabs klientkonto tilhørende et Advodan-kontor, vi samarbejder med, idet advokaten skal bekræfte selskabskapitalens tilstedeværelse overfor Erhvervsstyrelsen, inden selskabet kan stiftes.

 

Hvidvask/KYC

Når kapitalen er indbetalt, iværksætter vi den lovpligtige proces vedr. hvidvaskkontrol – også kaldet KYC (”Kend din kunde”). Du vil i den forbindelse modtage link til et spørgeskema via vores KYC-løsning, Visma-Creditro. I forbindelse med besvarelse af spørgeskema vil du også blive bedt om at uploade kopier af gyldigt ID. Du skal derfor have gyldigt sundhedskort og gyldigt pas eller kørekort klar, da disse dokumenter skal uploades som led i KYC-processen. Bemærk, at hvis du anvender elektronisksundhedskort, skal visning af CPR-nummer være aktiveret, da vi som led i processen skal kunne verificere dit CPR-nummer.

OBS – det faktureres 995,00 kr eks moms så fremt det er nødvendigt at lave en genvurdring/KYC efter 12 mdr, såfremt kapitalen stadig står hos Billigselskab.

Underskrivelse af dokumenter

Når KYC-processen er gennemført, udsender vi via underskriftsløsningen Penneo selskabs-dokumenterne til underskrift med MitID. Vi kan ikke oprette selskaber, hvor en eller flere stiftere ikke har et dansk MitID.

 

Stiftelse af selskabet

”Når de relevante personer har underskrevet stiftelsesdokument og vedtægter rettidigt, opretter BS selskabet hos Erhvervsstyrelsen. I oprettelsesprocessen indhenter Erhvervsstyrelsen bekræftelse på kapitalens tilstedeværelse hos advokaten.

Når advokaten har bekræftet kapitalens tilstedeværelse, udbetales kapitalen til Billigselskab ApS’ bankkonto, hvor kapitalen står, indtil kapitalen kan udbetales til selskabets bankkonto. Den anvendte bankkonto er øremærket til kundemidler og holdes adskilt fra Billigselskabs øvrige driftsøkonomi. Inden udbetaling til det stiftede selskabs konto fratrækkes priser/omkostninger for ydelserne ifm. stiftelsen af selskabet. Du kan normalt forvente at modtage CVR-nummer indenfor 1 hverdag (2 hverdage, hvis der er valgt holding konstruktion) ved stiftelse af anpartsselskab og omkring 7 dage ved oprettelse af enkeltmandsvirksomhed”. Dette forudsætter, at dokumenterne er udfyldt og underskrevet korrekt, samt at indbetaling af kapitalen er sket med korrekt angivelse af reference.

Når CVR-nummeret er modtaget hos BS, anses levering for sket. Det er ikke muligt at fortryde, og du vil blive afregnet for ydelsen eller ydelserne.

Leveringstider forudsætter, at alle dokumenter er modtaget rettidigt, og at alle kunder er CPR-valideret korrekt.

Der tages forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold hos Erhvervsstyrelsen, herunder opdatering af IT-systemer, IT-nedbrud eller hvis Erhvervsstyrelsen vælger at udtage sagen til manuel behandling.

 

Udbetaling af selskabskapital

BS udbetaler kun selskabskapital til en dansk bank med hovedsæde i Danmark, i selskabets navn. BS udbetaler derfor for eksempel ikke selskabskapital til en privat konto, konto hos revisor, udenlandske konti eller digitale wallets.

  • ved nemkonto: 

Ved udbetaling til Nemkonto (herunder kun kun Revolut og Banking of Circle), hvor kontoen er udenlandsk, kræver vi dokumentation i form af bekræftelse fra Nemkonto om, at kontoen er tilknytte selskabets CVR nr. og aktiveret.

  • Og til sidst kan vi udbetale til firmaets Skattekonto. 

Kapitalen udbetales først, når banken har bekræftet at registrerings- og kontonummeret i banken til din virksomhed (og dens CVR-nummer) eller, hvis der er indleveret en kontooversigt hvor ovenstående oplysninger fremgår.

 Ved udbetaling til Nemkonto, hvor kontoen er udenlandsk, vil der blive trukket et gebyr på 50 kr.

 Vi opfordrer alle til at sikre sig etablering af en erhvervskonto hurtigst muligt

.Ovenstående sker i compliance med gældende regler til imødegåelse af hvidvask og/eller finansiering af terrorvirksomhed.

3. Øvrige produkter

BS tilbyder foruden stiftelse af selskaber følgende produkter:

 • Overdragelsesaftaler

• Vedtægtsændringer

• Gældsbreve

 

Overdragelsesaftaler og gældsbreve fremsendes inden for 24 timer efter bestilling.

Vedtægtsændringer registreres hos Erhvervsstyrelsen inden for 24 timer efter modtagelse af bestillingen. BS bestræber sig dog på altid at levere bestillingen hurtigst muligt.

Der tages forbehold for eventuelle forsinkelser ved vedtægtsændringer som følge af forhold hos Erhvervsstyrelsen, herunder opdatering af IT-systemer, IT-nedbrud eller hvis Erhvervsstyrelsen vælger at udtage sagen til manuel behandling.

4. Priser

Alle priser på billigselskab.dk er i danske kroner og er eksklusive moms gebyrer til Erhvervsstyrelsen. Bemærk at priserne for stiftelsen af et selskab kan variere alt efter, hvilket selskab, du ønsker at stifte, og afhængig af eventuelle tillægsydelser.

5. Fortrydelsesret

Der gælder ingen fortrydelsesret ved stiftelse af et selskab eller køb af “ændr virksomhed” via billigselskab.dk, da du i forbindelse med køb af et selskab anses som værende erhvervsdrivende. Ved din accept af nærværende handelsbetingelser giver du dit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Du kan således ikke efter et køb fortryde din bestilling.

6. Opkrævning af renter / gebyrer

Ved stiftelse af et selskab på billigselskab.dk giver du samtykke til, at vi er berettiget til at kræve renter af tilgodehavender/indestående midler på vores samarbejdspartners klientkonto efter de første 30 dage.

Alt indestående forrentes med en rente på 2,5 % årligt. Dette er en nødvendighed da banken opkræver indlånsrente på vores klientkonto.

Såfremt selskabskapitalen ikke kan udbetales til en erhvervskonto, jf. pkt. 2,  tilhørende selskabet indenfor 3 måneder fra gennemførelse af selskabets oprettelse (stiftelse) afregnes et gebyr på 500 kr + moms per kvartal selskabsskapitalen fortsat står på Billigselskab ApS’ konto.

7. Ansvar og reklamation

Billigselskab ApS påtager sig intet ansvar i forbindelse med stiftelsen af et selskab via billigselskab.dk.

Stiftelsen af et selskab sker alene på baggrund af de oplysninger, som du har indtastet i stiftelsesformularen. Du er derfor selv ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger.

Ved modtagelse af dokumenterne påhviler det dig at gennemgå disse dokumenter for eventuelle fejl. Indholdet på billigselskab.dk og dialog med Billigselskab ApS udgør ikke juridisk rådgivning. Du er selv ansvarlig for at søge rådgivning om ex. skattemæssige forhold, ejerforhold, valg af selskabsform m.v. såfremt du ønsker dette.

Billigselskab ApS er ikke ansvarlig for oplysninger på en tredjeparts hjemmeside som findes via link på websitet (ex. links til Erhvervsstyrelsen).

Billigselskab ApS er ligeledes ikke ansvarlig for forsinkelse m.v. som følge af IT-nedbrud eller lignende.

Der kan alene reklameres over uoverensstemmelser mellem de af brugeren afgivne oplysninger og de af BS anvendte oplysninger, eksempelvis fejl i navnet på virksomheden.

8. Brug af cookies

 Billigselskab ApS anvender cookies. Læs mere om hvordan vi bruger cookies i vores cookiepolitik

9. Behandling af personoplysninger

Billigselskab ApS behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med BS privatlivspolitik. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her

10. Lovvalg og værneting

 Enhver tvist der udspringer af dit køb af en stiftelse via billigselskab.dk, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

11. Ændring af forretningsbetingelser

Billigselskab ApS tager forbehold for løbende at ændre nærværende forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne er senest ændret den 18. februar 2023