Danmark på vej mod verdensklasse iværksætteri

Danmark på vej mod verdensklasse iværksætteri

Danmark skal styrke sit erhvervsliv for at sikre en robust økonomi fremover. Dansk erhvervsliv er kendt for sin handlekraft og innovation, og iværksættere spiller en central rolle i denne udvikling. Regeringen har lanceret et omfattende iværksætterudspil med fokus på at fjerne barrierer, forbedre adgang til kapital og fremme innovation. Med en investering på 2,1 mia. kr. fra 2024-2026 og 1,1 mia. kr. årligt fra 2027, sigter udspillet mod at gøre Danmark til et iværksætterland i verdensklasse.


Et solidt udgangspunkt

Danmark har allerede et stærkt udgangspunkt med mange iværksættere, der starter og udvikler virksomheder både nationalt og globalt. Men der er stadig områder, hvor Danmark kan forbedre sig i forhold til innovation og iværksætteri. Regeringen ønsker at fjerne de barrierer, der bremser vækst og virkelyst, og sikre, at iværksættere har gode rammevilkår. Derudover er det vigtigt at fremme iværksætterkulturen. Regeringen vil ifølge udspillet fra 2027 og frem afsætte 750 mio. kr. årligt til at lempe skatten på områder, der har særlig betydning for iværksætterne, mens ca. 400 mio. kr. bliver afsat til målrettet risikovillig kapital til iværksættere, færre byrder og styrket viden- og teknologioverførsel.


Bedre adgang til kapital og lempet beskatning

En væsentlig forudsætning for, at flere iværksættere kan få succes i Danmark, er adgang til kapital. Mange nystartede og små virksomheder kæmper med at rejse kapital, da de ofte har begrænsede aktiver til at stille som sikkerhed og mangler en solid regnskabshistorik. Desuden har de ikke samme adgang til internationale investorer som etablerede virksomheder. Derfor er det nødvendigt at skabe bedre vilkår for risikovillig kapital, så flere iværksættere kan realisere deres vækstpotentiale.

For at imødekomme dette problem foreslår regeringen blandt andet i iværksætterudspillet at:

 • Ophæve beskatningen af selskabers udbytter fra unoterede porteføljeaktier.
 • Hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstbeskatning.
 • Afskaffe “fantomskatten” og muliggøre udskydelse af skattebetaling.
 • Legaliserer equity crowdfunding for anpartsselskaber.

Samlet set prioriteres 750 mio. kr. til skattelempelser årligt fra 2027, hvilket vil skabe et mere attraktivt miljø for investeringer i startups. Dette vil gøre det nemmere for danske virksomheder med vækstpotentiale at realisere deres ambitioner og rejse den nødvendige finansiering herhjemme.


Færre byrder og mindre bøvl

For at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark, skal de administrative byrder reduceres. Iværksættere oplever ofte, at de skal bruge unødig meget tid og energi på at navigere i komplekse regler og krav fra både offentlige og private aktører. Ved at forenkle reguleringen og skabe mere gennemsigtige processer kan iværksættere fokusere på at vækste deres forretning i stedet for at bruge tid på bureaukrati.

For at forenkle de administrative byrder, foreslår regeringen blandt andet i iværksætterudspillet at:

 • Halvere kapitalkravet for etablering af anpartsselskaber til 20.000 kr.
 • Skabe et samlet digitalt overblik for iværksættere over lovpligtige autorisationer og tilladelser.
 • Hjælpe iværksættere med et overskueligt overblik over frister og krav hos det offentlige.
 • Øge frikøb af offentlige data til innovation.

Dette vil reducere administrative byrder og frigøre ressourcer til vækst, så iværksættere kan fokusere på kerneopgaverne og skabe værdi i deres virksomheder.


Flere talenter skal frem

Den globale konkurrence om talenter er hård, og Danmark skal være attraktiv for iværksættertalenter, uanset køn og alder. Kvinder og unge er underrepræsenterede i iværksættermiljøerne, og der er behov for at forbedre deres adgang til kapital og ressourcer. Desuden skal iværksættere have bedre muligheder for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere gennem fleksible lønpakker og aktieoptioner.

For at gøre det mere attraktivt for iværksættertalenter vil regeringen blandt andet:

 • Styrke iværksætterundervisningen i folkeskolen og på videregående uddannelser.
 • Forbedre kvinders adgang til målrettet kapital.
 • Udvide dagpengeretten til iværksættere.
 • Forbedre mulighederne for brug af medarbejderaktier.

Med disse tiltag ønsker regeringen at aktivere hele talentmassen og sikre, at flere iværksættere kan udleve deres passion og bidrage til vækst og innovation.


Flere vidensbaserede iværksættere

Danmark har et stærkt forskningsmiljø, men der er behov for at omsætte mere af denne forskning til kommercielle produkter og tjenester. Ved at styrke samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv kan nye innovative løsninger udvikles og bringes på markedet. Dette vil ikke kun øge produktiviteten, men også skabe nye virksomheder og arbejdspladser.

For at imødekomme behovet for flere vidensbaserede iværksætter, vil regeringen blandt andet:

 • Styrke patentvoucherordningen og etablere en ny fast track for immaterielle rettigheder.
 • Styrke universiteternes innovationsindsats og virksomhedssamarbejde.
 • Etablere et førende innovationscenter for life science og kvanteteknologi.
 • Videreføre projektet Open Entrepreneurship.

Dette vil sikre, at Danmark bliver bedre til at omsætte forskning til nye løsninger og teknologier, som kan øge produktiviteten og skabe nye virksomheder.


Flere iværksættere i hele landet

Iværksætteri skal ikke kun være forbeholdt storbyerne. Der er et stort potentiale for vækst og innovation i hele Danmark, og det skal udnyttes. Ved at sikre, at iværksættere i hele landet har adgang til de nødvendige ressourcer og støtte, kan vi skabe dynamiske og succesfulde iværksættermiljøer i alle regioner.

For at sprede iværksætteri- og sikre iværksættere i hele landet, vil regeringen blandt andet:

 • Skabe bedre finansieringsmuligheder for små virksomheder uden for storbyerne.
 • Udvikle flere relevante erhvervsfremmeindsatser for iværksættere i hele landet.
 • Styrke samarbejdet med danske fonde om iværksætteri.
 • Understøtte vækstpotentialet i sportstech-branchen.

Med disse initiativer ønsker regeringen at sikre, at iværksætteri bliver en drivkraft for vækst og udvikling i alle dele af landet. Ved at skabe gunstige betingelser for iværksættere uden for de større byer, kan Danmark udnytte det fulde potentiale af iværksætte på tværs af hele landet, og hermed sikre en mere balanceret økonomisk vækst.


Konklusion

Regeringens nye iværksætterudspil er ambitiøst og omfattende. Det adresserer de væsentligste udfordringer, som danske iværksættere står over for, og skaber de nødvendige rammevilkår for vækst og innovation. Med disse tiltag vil Danmark kunne udnytte sit fulde potentiale og blive et førende iværksætterland på globalt plan.

Regeringens nye udspil indeholder 41 initiativer fordelt på fem indsatsområder. Målet er at sikre, at flere iværksættere kan etablere sig og vokse, hvilket vil styrke Danmarks position som et iværksætterland i verdensklasse. Læs hele regerings iværksætterudspil her.

Del med en ven

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn