Guide: Det skal du overveje inden køb af virksomhed

Guide Det skal du overveje inden køb af virksomhed

Dette skal du overveje inden køb af virksomhed

Går du med tankerne om at købe en anden virksomhed, så er der flere forhold du bør tage højde for.

Der kan være mange klare fordele ved at opkøbe en anden virksomhed, men det kræver, at du gør dig nogle grundige forudgående overvejelser. Fordelene ved opkøb af en anden virksomhed kan være flere kunder, færre konkurrenter og muligheden for at trimme organisationen, for blot at nævne nogle få.

Læs også: Guide: Sådan sikrer du at dine kunder betaler deres faktura

Hvad vil du med dit opkøb?

Som beskrevet er et grundigt forarbejde vigtigt, så du bør tage stilling til hvad du vil med dit opkøb. Er målet med opkøbet vækst, større indtjening, positionering i markedet, udvidelse af dit eksisterende sortiment af ydelser/produkter eller noget helt andet?

Det er ligeledes vigtigt, at du sikrer at du/i har de nødvendige kompetencer til at gennemføre købet. Det er vigtigt at vurdere om opgaven overhovedet kan løftes internet. Det kan i denne sammenhæng være en god idé, at tale med banken om finansieringsmulighederne, sikre at du har det rette rådgiver-team og overvej, om din virksomhed har den rigtige selskabskonstruktion i forhold til forestående opkøb.

Læs også: Derfor bør du hyre en revisor 

Købsmodel

Du bør desuden overveje hvilken købsmodel, der passer bedst til dine behov og ønsker. Vil du foretage købet kontant eller aktie mod aktie? Sælger kan også medfinansiere opkøbet. I denne forbindelse vil man typisk benytte en earn-out model, hvor sælgerfinansieringen er afhængig af virksomhedens resultater i de kommende år.

Når det kommer til et opkøb af en virksomhed, må din egenkapital ofte suppleres med bankfinansiering. De færreste har pengene til et opkøb i deres private lommer, hvorfor man må søge en håndsrækning. Tal derfor med banken igen og få afklaret de forskellige finansieringsmuligheder og hvordan banken vil kræve sikkerhed for deres finansiering.

Hvis du får nej i banken, skal du ikke nødvendigvis give op, da der findes flere private investorer, der kan være interesserede i at hjælpe dig økonomisk. Vækstfonden tilbyder også en lang række forskellige finansieringsløsninger til virksomheder, der har problemer med at opnå fuld finansiering gennem banken.

Læs også: Vækstfonden låner iværksættere 1 milliard kroner

Nu skal der forhandles

Når du har lavet dit forarbejde grundigt, skulle du gerne være klædt på til at forhandle om prisen. I forhandlingen bør du vurdere hvad der skal og hvad der ikke skal indgå i handlen. Dette kunne været eventuelle kunder, medarbejdere, klausuler, patenter, varemærker, garantier eller lign. Overvej ligeledes hvordan du erhverver dig nødvendig viden fra nøglemedarbejdere og it-systemer.

Under forhandlingerne til en virksomhedsandel vil både sælger og køber ofte udveksle fortrolige oplysninger. Sælgeren af en virksomhed kan i nogle tilfælde være nødsaget til at udlevere informationer (f.eks. tegninger eller prototyper) omkring rettighederne til en kommende handelspartner forud for indgåelse af en aftale. I dette tilfælde kan du blive bedt om at underskrive en hemmeligholdelsesaftale (Non Disclosure Agreement). En hemmeligholdelsesaftale er kort forklaret et juridisk dokument, der sikrer, at de oplysninger, der udveksles mellem to parter, holdes fortrolig og kun benyttes til det aftaler formål.

Når du og sælger er blevet enige om de overordnede forhold, er det kutyme, at i begge skriver under på en hensigtserklæring. En hensigtserklæring er ikke juridisk bindende, men bruges som en foreløbig købsaftale, der markerer at både sælger og køber er interesseret i, at overdragelsen af virksomheden finder sted.

Due diligence

Når du har underskrevet hensigtserklæringen, er det muligt for dig at undersøge virksomheden nærmere i en såkaldt due diligence. Termen Due Diligence dækker over de undersøgelser, der gennemføres i forbindelse med en fusion og virksomhedsovertagelse. En Due Diligence aftale vil typiske indeholde en analyse af virksomhedens forpligtelser, regnskaber og kontrakter med det formål at vurdere virksomhedens tilstand før et eventuelt køb.

Før en Due Diligence undersøgelse igangsættes skal det aftales, hvordan undersøgelsen skal foregå, herunder hvilke områder der skal undersøges og omfanget af den forestående rapportering. Sælgeren af virksomheden skal under en due diligence være afklaret og indforstået med, at du og dine rådgivere kommer med en lang liste, som i ønsker at undersøge nærmere. De oplysninger og observationer der dukker op i en due diligence kan betyde, at du og sælger skal indgå i nye forhandlinger.

Læs også: Dårlig markedsføring tvinger iværksættere i knæ 

Dokumentering af forløbet

Mange virksomhedskøbere er endt i massiv modvind fordi de ikke har dokumenteret handlens aftaler. Du skal derfor sørge for at få alt hvad, der er aftalt, skrevet ind i de endelige købskontrakter. Du skal altså være opmærksom på at få udarbejdet en holdbar købsaftale. Købsaftalen er det juridiske dokument for handlen. Det er derfor yderst essentielt, at købsaftalen afspejler handlens præmisser åben og loyalt i forhold til både sælger og dig. Det sker ofte, at der sås tvivl om, hvad der egentlig er aftalt og derfor er det uhyre vigtigt, at der udarbejdes en overdragelsesaftale, som beskriver ned til mindste detalje, hvad aftalen indebærer.

En overdragelsesaftale har til formål at sikre, at der er klare og tydelige regler, tryghed og forudsigelighed i og omkring overdragelsesprocessen. Overdragelsesaftalen er uden tvivl det vigtigste dokument at få udarbejdet når du skal købe en virksomhed. En god tommelfingerregel er, at du ikke bør skrive under, før du har fået en advokat til at gennemgå og godkende købsaftalen.

Kilde: Advodan

Del med en ven

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn