Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer

Mange virksomheder får på et tidspunkt i virksomhedens levetid behov for at foretage vedtægtsændringer. Det at foretage vedtægtsændringer kan være en langtrukken og uoverskuelig proces, da der er flere aspekter man skal holde sig for øje.

Et selskabs vedtægter bliver udarbejdet, når et selskab stiftes. Der kan være flere årsager til at skulle ændre i et selskabs vedtægter, hvor eksempelvis navneskift eller ændring af selskabet formål optræder hyppigt. Man kan altid ændre i selskabet vedtægter, men det er dog et krav, at vedtægtsændringerne sker korrekt.

Hvad dækker et selskabs vedtægter over?

Vedtægter i et selskab, er kort forklaret, et selskabs regler for, hvad der skal gøre sig gældende internt i et selskab. Vedtægterne er altså de regler, der er bestemmende for de indre regler i et givent kapitalselskab. Selskabets vedtægter skal indeholde en række bestemmelser og lovpligtige oplysninger.

Det skal vedtægterne indeholde

 1. Formålet med selskabet
 2. Navnet på selskabet
 3. Regnskabsåret for selskabet
 4. Beskrivelse af hvilke rettigheder der er forbundet med ejerskab af kapitalandele
 5. Oplysninger om frister og formelle krav ved indkaldelse til generalforsamling
 6. Selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele
 7. Oplysninger om selskabets ledelse og om der skal være en bestyrelse eller kun en direktion

Udover ovenstående lovpligtige krav til et selskabs vedtægter, som belyst ovenfor, kan ejerne af et selskab vælge at optage yderligere regler i selskabets vedtægter. Dette kunne eksempelvis være oplysninger om følgende:

 1. Udarbejdelse af bestemmelser ved salg af eventuelle anparter eller aktier
 2. Samtykke til salg af anparter eller aktier
 3. Sprog på generalforsamling
 4. Tegningsret
 5. Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Du kan ændre dine vedtægter nemt, hurtigt og sikkert lige her

Det kan du ændre i dit selskabs vedtægter

Generelt set er der ikke nogen begrænsninger for, hvad du kan ændre i dit selskabs vedtægter. Det gør sig dog, som ovenfor nævnt, kun gældende hvis de nye vedtægter er i overensstemmelse med den gældende lovgivnings krav til vedtægter. Du kan altså sagtens ændre dit selskabs vedtægter eller udforme et helt nyt sæt af vedtægter. Du kan ændre og udforme et helt nyt sæt vedtægter her.

Hvem kan og hvad skal der til for at ændre selskabets vedtægter?

Et selskabs vedtægter bliver altid vedtaget af selskabets ejere, når selskabet stiftes. Af denne grund er det naturligvis også kun selskabets ejere, der kan beslutte om selskabets vedtægter skal ændres senere hen. For at ejerne af selskabet kan ændre vedtægterne, er det et krav, at der afholdes en generalforsamling i selskabet. Hvis alle involverede ejere er enige, kan det aftales, at der ikke skal afholdes en fysisk generalforsamling. Det kan aftales, at der kun udarbejdes en skriftlig generalforsamling. Dette kalder man en skrivebordsgeneralforsamling og her bliver ejerne blot enige om beslutningen om at ændre vedtægterne.

Det er krav for vedtagelse af en vedtægtsændring, at et flertal af ejerne, nærmere bestemt 2/3 af ejerne skal stemme for en vedtægtsændring, for at vedtægterne kan vedtages.

Fordelene ved at ændre dine vedtægter hos os

Da manuel ændring af vedtægter kan være en langtrukken proces kan du med fordel gøre brug af vores service. Ved hjælp af vores simple formular kan du nemt, sikkert og hurtigt modtage et helt nyt sæt vedtægter. Vi sørger for, at alle vedtægter lever op til den gældende lovgivning på området, så du ikke skal tænke på andet end at drive din virksomhed. Vi sørger for nye vedtægter, generalforsamlingsreferat og oprettelse på VIRK.