Hvad er en forretningsmodel?

Forretningsmodel

Hvad er en forretningsmodel?

Går du med en iværksætter i maven, og har du overvejet at oprette din egen virksomhed? Så er du nok også stødt på forretningsmodellen – her på siden kan du blive klogere på, hvad en forretningsmodel er, og hvordan du udarbejder en. 

En forretningsmodel udgør en detaljeret beskrivelse af, hvordan din virksomhed genererer indtægter og skaber værdi for sin målgruppe. Gennem forretningsmodellen har du også mulighed for præcist at definere din målgruppe, hvilket er afgørende for målrettet markedsføring mod det mest relevante segment. Denne visuelle metode fungerer som et struktureret overblik over nøgleelementerne i din forretning. Modellen beskriver altså relationen mellem din virksomheds kunder, produkter, aktiviteter, partnere og økonomi. 

Forretningsmodellen er designet til at hjælpe dig med at opnå en klar forståelse af din virksomhed og gøre det enkelt at forklare den til andre interessenter. Udover at skabe overblik over den nuværende forretning fungerer en veldefineret forretningsmodel ofte som en kilde til inspiration, der åbner op for nye muligheder for virksomheden. 

Som en overordnet strategi er en forretningsmodel afgørende for at maksimere økonomisk succes gennem effektivt salg af produkter eller ydelser. Den beskriver nøje, hvordan virksomheden tilfører værdi, adskiller sig fra konkurrenterne og opfylder kundernes behov. En veludarbejdet forretningsmodel er derfor nøglen til at opnå konkurrencefordel og sikre en effektiv forretningsdrift.  

Hvorfor er en forretningsmodel nødvendig? 

Det er desværre ikke usædvanligt, at virksomheder begynder uden en forretningsmodel eller udarbejder en omfattende forretningsplan, der bliver glemt i en skrivebordsskuffe. 

En forretningsmodel er afgørende for enhver virksomhed, idet den fungerer som et strategisk kompas, der styrer beslutningstagning og handlinger. Den skaber et struktureret overblik over virksomhedens nøgleelementer og fungerer samtidig som en inspirationskilde. En klart beskrevet forretningsmodel gør det muligt at tilpasse sig, hvilket er vigtigt for at følge med markedets udvikling og opretholde konkurrenceevnen på lang sigt. 

Forretningsmodellen tillader også iværksættere, virksomheder og selvstændige, at eksperimentere og teste forskellige tilgange til strukturering af blandt andet omkostninger og indtægtsstrømme. Den fungerer som en vejledning, der hjælper mange virksomheder med at præcisere deres målsætninger og navigere gennem forretningslandskabet med større sikkerhed og klarhed. 

Det er vigtigt, at du beskriver din forretningsmodel for at etablere en succesfuld virksomhed. Det er nemlig afgørende at kunne overbevise andre om, at din ide er exceptionel. Det er nødvendigt at potentielle kunder kan forstå konceptet bag din forretning. Derudover er det lige så vigtigt at kunne overbevise samarbejdspartnere, banker eller investorer om, at din ide er stærk og levedygtig. 

Hvad er forskellen på en forretningsmodel og en forretningsplan? 

En forretningsmodel og en forretningsplan er to forskellige ting. En forretningsmodel udgør en overordnet strategi og skaber et visuelt overblik over, hvordan en virksomhed vil tjene penge og skabe værdi. Den fokuserer på grundlæggende elementer som indtægtskilder og differentiering fra konkurrenter. 

På den anden side går en forretningsplan dybere og udvider konceptet til detaljeret operationel planlægning. En forretningsplan fungerer som et omfattende dokument, der guider den daglige drift og bruges ofte til at tiltrække investorer eller långivere. 

Selvom forretningsmodellen og forretningsplanen har to forskellige formål, arbejder de ofte sammen. Forretningsmodellen udgør et overordnet rammearbejde og fungerer som et visuelt supplement til den strategiske tilgang i en forretningsplan. Sammen sikrer de klarhed i målsætninger, støtter beslutningstagning og guider virksomhedens udvikling. 

Hvad er Business Model Canvas? 

Business Model Canvas (BMC) er en specifik forretningsmodel, der anses som værende effektiv på grund af sin simplicitet, klare visuelle repræsentation og fleksibilitet. BMC giver en enestående oversigt over virksomhedens strategi ved at identificere og visualisere nøgleelementer som værditilbud, målgruppe, kanaler og nøgleressourcer. Den visuelle tilgang gør det nemt for både interne og eksterne interessenter at forstå komplekse forretningsstrukturer og faciliterer, gennem hurtig og effektiv kommunikation. Samtidig er BMC fleksibel og kan tilpasses til forskellige brancher og udviklingsstadier, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj for virksomheder, der søger innovation og klare strategiske beslutninger. BMC bruges til at forstå, analysere og kommunikere en virksomheds forretningsstrategi, på en letforståelig måde. 

Sådan laver du en Business Model Canvas 

En Business Model Canvas består af 9 byggesten, som er med til at forklare den værdi, virksomheden skaber. Du kan se de 9 byggesten uddybet nedenfor: 

Værditilbud: 

 • Beskriv hvordan din virksomhed skaber en unik og differentieret værdi for kunderne, og identificér de kerneelementer, der adskiller dit værditilbud fra konkurrenternes. 
 • beskriv de problemstillinger, dine kunder står overfor, som løses gennem virksomhedens værditilbud, og samtidig hvilke behov dit produkt eller din service imødekommer. 

Kundesegment: 

 • Identificér og beskriv, hvem din virksomhed sigter mod at nå ud til, og definer herunder klart og tydeligt hvem dine primære kunder er. 
 • Fokuser på den centrale målgruppe, der er mest tilbøjelig til at lade sig overbevise om at købe dit produkt eller din service, i stedet for at inkludere alle potentielle kunder. 

Indtægtsstrømme: 

 • Definér virksomhedens indtægtskilder og beskriv hvordan betalingen opkræves. 
 • Identificér hvilke værdifaktorer, som kunderne er villige til at betale for, og præcisér hvor meget de er villige til at betale for denne værdi. 

Kanaler: 

 • Analysér hvilke kanaler I ville tage i brug, for at nå ud til kunderne og markedsføre sig effektivt. 
 • Beskriv hvordan kombinationen af disse kanaler støtter værditilbuddet og skaber en effektiv kundeoplevelse. 

Kunderelationer: 

 • Analyser hvad der er afgørende for jeres kunder, for at sikre deres vedvarende loyalitet. 
 • Beskriv hvordan din virksomhed opbygger og vedligeholder relationer med kunderne for at sikre loyalitet og gentagne forretningsmuligheder.  

Kerneressourcer: 

 • Identificer de afgørende ressourcer eller kompetencer, som jeres virksomhed besidder, og beskriv, hvordan de differentierer sig fra konkurrenternes. 
 • Beskriv de manglende nødvendige ressourcer for at realisere denne forretningsmodel, og angiv hvordan I vil erhverve disse ressourcer. 

Nøgleaktiviteter: 

 • Definér virksomhedens kerneaktiviteter og beskriv hvordan I vil levere værditilbuddet til kunderne og drive forretningen effektivt. 

Nøglepartnere: 

 • Identificér virksomhedens primære samarbejdspartnere og beskriv, hvordan de bidrager til at levere jeres værditilbud. 

Omkostningsstruktur: 

 • Identificér virksomhedens centrale omkostninger, og beskriv hvordan der kan omkostningsoptimeres for at reducere udgifterne, uden at gå på kompromis med værditilbuddet. 

Hvordan får du succes med din forretningsmodel? 

For at sikre succes med din forretningsmodel er det afgørende at bevare en klar vision og fuld forståelse af din virksomhed og dens værditilbud. Business Model Canvas (BMC) repræsenterer et værdifuldt redskab til at opnå denne succes ved at muliggøre en enkel og overskuelig visualisering og finjustering af din strategi, med fokus på de ni grundlæggende byggesten. 

For at sikre succesen af din forretningsmodel bør du gennemføre omfattende tests og evalueringer. Dette kan omfatte markedsundersøgelser, prototyper eller pilotprojekter, hvor direkte feedback fra potentielle kunder er uvurderlig. Indhentning af ægte kundeindsigt og tilpasning baseret på deres behov er afgørende for succes med forretningsmodellen. Over tid er det også afgørende at tilpasse din forretningsmodel for at imødekomme skiftende markedsforhold, teknologiske fremskridt og ændringer i kundepræferencer. Dynamik og tilpasningsdygtighed er nøgleelementer for at bevare konkurrenceevnen og opnå en sund vækst. 

Professionel sparring er en ekstra ressource, der kan bidrage til din forretningsmodels succes. Gennem deltagelse i kurser, webinarer og lignende kan du få uvildig rådgivning, hvilket kan være afgørende både på kort og lang sigt. Vær proaktiv i at udforske muligheder for professionel sparring, da dette kan styrke din vej mod en bæredygtig og succesrig forretningsmodel. 

Del med en ven

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn