Kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse 2019

Kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse 2019

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag, også kaldet befordringsfradrag, er et fradrag, du får, hvis du har langt til og fra arbejde.

For at kunne modtage kørselsfradrag skal du have mere end 24 kilometer til og fra arbejde (over 12 km hver vej). Alle transportmidler giver fradrag, hvorfor du er fradragsberettiget uanset om du transporterer dig selv i bil, med tog, bus eller på cykel. Du skal dog være opmærksom på, at du kun får fradrag for de dage, hvor du reelt set kører til og fra arbejde. Det betyder, at du ikke får befordringsfradrag når du har hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage eller orlov.

Læs også: Sådan får du fradrag for virksomhedens udgifter

Hvem kan få befordringsfradrag?

Alle der har et lønnet arbejde, er berettiget til at modtage kørselsfradrag. Dette gør sig også gældende, hvis du har et lønnet studiejob, praktikjob eller løntilskudsjob. Du kan ikke få kørselsfradrag, hvis:

  • Din nuværende arbejdsgiver betaler for din transport
  • Du har fri bil/firmabil til rådighed
  • Du kører til og fra dit studie (SU tæller ikke som løn)
  • Du kører til og fra et ulønnet praktikjob

Kørselsfradragets værdi er ca. 26%, så hvis dit kørselsfradrag er 1.000 kroner, så sparer du ca. 260 kroner i skat. Det er værd at bemærke, at beløbet ikke udbetales, men blot indregnes i din årsopgørelse.

Læs også: Sådan udbetaler du løn som selvstændig 

Satser for kørselsfradrag 2019

Du kan få kørselsfradrag, uanset hvilket transportmiddel du bruger:

Satser over bro 

Hvad er kørselsgodtgørelse?

Kørselsgodtgørelsen en fast udbetaling, som en given arbejdsgiver kan vælge at udbetale til en given medarbejder. Arbejdsgiveren kan altså vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til sine medarbejdere for erhvervsmæssig kørsel efter nogle på forhånd definerede satser. Kørselsgodtgørelsen vil som udgangspunkt dække udgifter til bilen, såsom udgifter til vægtafgift, afskrivning, finansiering, forsikring vedligeholdelse og benzin.

Ovennævnte gør sig gældende for både danske og udenlandske arbejdsgivere. Både danske og udenlandske arbejdsgivere kan altså udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Såfremt medarbejderen kører i udlandet, er det de samme regler der gør sig gældende, som ved kørsel i Danmark.

Erhvervsmæssig kørsel er:

  • Kørsel mellem dit hjem og din arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
  • Kørsel mellem forskellige arbejdspladser for samme arbejdsgiver i din egen bil.
  • Kørsel inden for den samme arbejdsplads i din egen bil.

Det er din arbejdsgivers ansvar at indberette den skattefrie kørselsgodtgørelse.

Du skal også være opmærksom på, at du ikke både kan modtage kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag. Såfremt din arbejdsgiver ikke udbetaler skattefri kørselsgodtgørelse, kan du i stedet få kørselsfradrag.

Læs også: Sådan håndterer du din virksomheds bogføring

Satser for skattefri kørselsgodtgørelse

Arbejdsgiveren kan både vælge at bruge højere eller lavere satser end dem i tabellen:

  • Højere satser. Får medarbejderen en godtgørelse med højere satser end dem i tabellen, er hele beløbet skattepligtigt – medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.
  • Lavere satser. Får medarbejderen en godtgørelse med lavere satser end dem i tabellen, er godtgørelsen stadig skattefri.

Del med en ven

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn