Løntilskud – her er fordelene for din virksomhed

Løntilskud

Løntilskudsordningen er som udgangspunkt skabt som et tilbud til ledige. Ordningen har til formål at hjælpe den ledige med at komme ind på arbejdsmarkedet eller tilegne sig nye brugbare kompetencer. Du kan som virksomhedsejer også nyde godt af løntilskudsordningen, da denne giver dig mulighed for at teste en potentiel fremtidig medarbejder af til en lav omkostning.

Hvad er løntilskud?

En ansættelse med løntilskud betyder, som ordet indikerer, at du kan ansætte en medarbejder i din virksomhed på almindelige overenskomstmæssige vilkår, men at du vil modtage et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet vil dække halvdelen af medarbejderens lønomkostninger. Der er forskellige regler for løntilskudsordningen, alt efter om du ansætter en medarbejder på løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed. I dette indlæg vil sætte dig ind i retningslinjerne for ansættelse af en medarbejder i løntilskud i en privat virksomhed.

Læs også: Guide til selvstændige: Sådan ansætter du din første medarbejder

Løntilskud – en fordel for både din virksomhed og den ledige

Den klare fordel for dig som arbejdsgiver er, at du kan teste en kandidats kompetencer af i en periode på højst 6 måneder. Dette giver dig mulighed for at vurdere om der kunne være fundament for en fastansættelse efterfølgende.

Fordelene for dig og den ledige:

 • Du kan via en ansættelse i løntilskud møde en potentiel ny medarbejder, og den ledige får muligheden for at prøve sig selv af i et konkret job.
 • Du kan få tilskud i maksimalt 6 måneder. Det er jobcentret, der i sidste ende afgør hvor lang tid løntilskudsordningen kan og skal køre.
 • I nogle tilfælde kan du få tilskud til at dække de driftsmæssige omkostninger, som du har ved at introducere og oplære den ledige. Hertil kan den lediges praktiske erhvervserfaring suppleres med kurser. Jobcentret hjælper som oftest gerne med vejledning og eventuel finansiering.
 • Ansættelse med løntilskud kan kombineres med uddannelse som introduktion til fastansættelse. En ansættelse med løntilskud kan desuden også kombineres med jobrotation og fungere som forlængelse af en virksomhedspraktik.
 • Jobcentret vil gerne hjælpe dig med at finde en ledig.

Læs mere om jobrotation og virksomhedspraktik

Sådan ansætter du en ny medarbejder i løntilskud

I det følgende vil vi punktform opliste reglerne for ansættelse af en medarbejder i løntilskud for private arbejdsgivere:

 • Dit lokale jobcenter skal først og fremmest godkende løntilskudspladsen og den ledige. Det er yderst vigtigt, at ansættelsen ikke starter før jobcentret skriftligt har godkendt løntilskudspladsen.
 • For at en løntilskudsordning kan blive godkendt, skal der være tale om en nettoudvidelse af medarbejdere, og der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden løntilskud.
 • Jobcentret kan yde tilskud til hjælpemidler i form af undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.
 • Løntilskudspladsen skal som udgangspunkt være egnet til at føre den ledige over i ordinær beskæftigelse i virksomheden efter tilsvarende fagområde.
 • Løn og ansættelsesvilkår skal følge den almindelige overenskomst på området. Det vil helt lavpraktisk betyde, at din virksomhed vil modtage et løntilskud på 79,68 kr. pr. time (2019).
 • Din virksomhed skal udarbejde en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn og arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode. Til dette vil jobcentret gerne være behjælpelig.
 • I forbindelse med løntilskudsordning gælder almindelig overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel, dog mindst 14 dage.
 • Der er et støtteloft over, hvor meget din virksomhed kan modtage i tilskud. Tilskuddet kan derfor over en periode på et år ikke overstige 50% af de samlede lønomkostninger.

Find de aktuelle satser for tilskud her

Hvem kan få et job med løntilskud?

Der er nogle specifikke krav, der gør sig gældende, for de som ønsker at blive ansat i løntilskud i din virksomhed. Kandidaterne skal nemlig have været ledige i mindst 6 måneder og opfylde et af nedenstående krav:

 • Modtage arbejdsløshedsdagpenge
 • Modtage sygedagpenge
 • Modtage uddannelseshjælp
 • Være førtidspensionister
 • Være personer, der modtager ressourceforløbsydelser
 • Modtage kontanthjælp

At ansætte en medarbejder i løntilskud kan altså være en rigtig god idé, hvis du som virksomhedsejer, gerne vil se dine fremtidige medarbejdere an inden en egentlig fastansættelse.

Læs også: Sådan udbetaler du løn som selvstændig 

Del med en ven

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn