Guide: Sådan omdanner du dit IVS til et ApS

IVS til ApS

Omdannelse fra IVS til ApS

Da regeringen den 1, januar 2014 indførte iværksætterselskabet som selskabsform, var det med et ønske om, at de etablerede iværksætterselskaber med tiden ville fortage en omregistrering til et anpartsselskab. Iværksætterselskabet har været et yderst populært tiltag, da muligheden for at stifte selskab til en krone har tiltrukket mange iværksættere.

Flere iværksætterselskaber har oplevet massiv vækst, og det har som resultat heraf været uhensigtsmæssigt, at fortsætte driften af virksomheden som et iværksætterselskab. Grunden hertil er, at iværksætterselskaber ikke har mulighed for at foretage udbyttebetaling og samtidig skal tilsidesætte minimum 25 procent af selskabets overskud i en bunden opsparing. Disse 25 procent skal tilsidesættes, indtil den bundne opsparing og selskabskapitalen udgør 50.000 kroner tilsammen. Regeringens hensigt med denne opsparingsmetode er, at ejeren/ejerne af selskabet på sigt vælger at omdanne iværksætterselskabet til et anpartsselskab.

Omdan fra IVS til ApS her 

Du er ikke tvunget til at omregistrere dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, når dit kapitalgrundlag rammer 50.000 kroner, det er blot en mulighed. Der er dog et par aspekter der taler for, at vælge ApS-formen, hvis du har mulighed for det.

Læs også: Derfor bør du stifte et anpartsselskab 

Det er ikke længere muligt at stifte et iværksætterselskab, da regeringen har afskaffet selskabsformen. De der allerede ejer et iværksætterselskab skal omdanne det til et anpartsselskab inden den 15. april 2021. 

Fordele ved at skifte selskabsform fra IVS til ApS

Den primære fordel ved at skifte selskabsform fra IVS til ApS består i den association ApS-endelsen skaber for din virksomheds navn. ApS-formen udviser og signalerer en vis form for stabilitet og professionalisme sammenlignet med iværksætterselskabet. Dette da ApS-endelsen fordrer en større tillid blandt investorer og leverandører til din virksomhed og dit kapitalgrundlag, hvilket i sig selv giver anledning til en omregistrering.

Iværksætterselskabet kan stiftes for blot en krone, men dette betyder i nogle sammenhænge også, at eventuelle samarbejdspartnere ikke tillægger iværksætterselskabet samme seriøsitet, som et anpartsselskab. Omregistreringen vil muligvis resultere i større velvillighed blandt banker, investorer og leverandører, da disse instanser vil have en større tillid til dit selskabs økonomiske grundlag.

Læs også: Guide: Sådan omdanner du din personlige virksomhed til et selskab 

Sådan foretager du en omdannelse af IVS til ApS

Når du beslutter dig for at ændre dit selskab fra et IVS til et ApS, er der nogle specifikke aspekter du skal være opmærksom på:

1. Ændring af vedtægter

Når du ønsker at ændre dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, skal dit selskabs vedtægter ændres. Dette så du sikrer, at dit selskabs vedtægter lever op til kravene for anpartsselskaber. Vedtægtsændringer kan du foretage nemt, hurtigt og billigt lige her.

2. Den påkrævede kapital skal erklæres

Du kan kun omregistrere dit selskab, hvis du får udarbejdet en erklæring om, at der er mindst 50.000 kroner til stede i selskabet. For at dette kan lade sig gøre, skal du have en godkendt revisor til at vurdere selskabets kapital. Når kapitalen er godkendt af revisoren, udarbejder vedkommende erklæringen.

3. Beslutningen skal træffes 

For at omregistreringen kan blive en realitet, skal der udformes et beslutningsreferat. Denne beslutning skal træffes på en generalforsamling. Dette da beslutningen er af væsentlig karakter.

Læs også: Sådan sikrer du korrekte vedtægtsændringer 

Foretag omregistreringen i forbindelse med årsregnskabet

Det kan være en klar fordel, at lave en omdannelse af et IVS til et ApS i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet. Det fordelagtige ved dette består i det faktum, at den pågældende revisor skal bruge en regnskabsbalance, der belyser selskabets økonomiske situation pr. en given dato. Ved årsregnskabsaflæggelse kan regnskabet bruges som balance, hvilket betyder, at revisor ikke behøver at udregne denne balance og du kan herigennem spare nogle omkostninger. Revisor kan i denne sammenhæng hurtigere og nemmere foretage en omregistrering.

https://www.youtube.com/watch?v=HuMdzOO_rec

Del med en ven

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn