Her er fordelene ved at stifte en enkeltmandsvirksomhed

Fordelene ved at stifte en enkeltmandsvirksomhed

Når du skal starte egen virksomhed, er der mange aspekter du skal tage stilling til. Valg af selskabsform er et af disse aspekter. Det er nemlig vigtigt, at du vælger en selskabsform der dækker dine behov.

Karakteristika ved en enkeltmandsvirksomhed

Der er i modsætning til flere andre selskabsformer ingen krav til startkapital i en enkeltmandsvirksomhed. Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed, er det dog vigtigt at være særligt opmærksom på, at du hæfter ubegrænset for virksomhedens gæld og andre forpligtelser. Dette betyder kort forklaret, at du hæfter med alt, hvad du ejer og har. Skulle du senere have lyst til at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et selskab, kan dette sagtens lade sig gøre. F.eks. ved en skattefri virksomhedsomdannelse.

Læs også: Guide: Disse erhvervsforsikringer bør din virksomhed overveje 

En af de helt store fordele ved en enkeltmandsvirksomhed

Den helt klare fordel ved at stifte en enkeltmandsvirksomhed er, at der er meget få krav forbundet med driften af virksomheden. I modsætning til f.eks. et aktieselskab og et anpartsselskab, er der ikke tvungen revision, og du er heller ikke underlagt krav om at offentliggøre dit årsregnskab. Stiftelsen af en enkeltmandsvirksomhed fordrer ikke, at du er nødsaget til at sætte dig ind i en masse love og regler. Enkeltmandsvirksomheder er nemlig ikke underlagt selskabsloven, hvorfor der er færre regler og mindre administration forbundet med driften. Af netop denne grund er denne virksomhedsform ekstra tiltrækkende for de, der skal være selvstændige for første gang.

Hvis du ender med at opleve stor succes med din enkeltmandsvirksomhed, så bør du måske overveje at omdanne din personlige virksomhed til et selskab. Du kan eksempelvis omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab eller et aktieselskab.

Det kan give dig følgende fordele:

  • I en personlig virksomhed hæfter du ene og alene med din private formue. Hvis du omdanner din personlige virksomhed til et selskab, hæfter du som udgangspunkt kun med den indskudte kapital. Du vil altså, som resultat af en omdannelse, opleve en større økonomisk sikkerked.
  • Overskuddet i en personlig virksomhed beskattes fuldt ud årligt, medmindre du er en del af den såkaldte virksomhedsskatteordning, som giver en række af de samme fordele som gør sig gældende for selskaber.

Læs også: Guide: Sådan omdanner du din personlige virksomhed til et selskab 

Der er ikke så meget regelrytteri

I en enkeltmandsvirksomhed kommer du ikke til at døje med store mængder af bureaukrati. Stiftelsen og driften af en enkeltmandsvirksomhed er ikke omgivet af de samme regelsæt, som selskaberne skal efterleve. En enkeltmandsvirksomhed skal eksempelvis ikke indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. En enkeltmandsvirksomhed skal heller ikke registrere legale eller reelle ejere. De er som beskrevet heller ikke underlagt revisionspligt. Dog skal du som ejer af en enkeltmandsvirksomhed stadig holde regnskab og bogføre indtægter og udgifter.

Selvom denne virksomhedstype er skåret mere ind til benet, så har du stadig fine muligheder for at kunne skalere. Det er navnet til trods muligt at ansætte andre i ens enkeltmandsvirksomhed, hvilket gør det til en skalerbar løsning.

Disse ting bør du overveje inden du starter virksomhed

Del med en ven

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn