Skal din virksomhed have en bestyrelse

Hvad er en bestyrelse?

Bestyrelsen i en virksomhed, er ganske kort fortalt, den øverste ledelse i den pågældende organisation. Bestyrelsens primære job er at udforme retningslinjer for virksomheden og at hjælpe og vejlede direktionen.

En bestyrelse er altså dem, der har det overordnede ansvar for de organisationer, de er tilknyttet. De bestemmer hvilken retning organisationen skal bevæge sig i fremadrettet, men de er samtidig også dem, der skal godkende det hidtidige arbejde.

Disse opgaver bestrider en bestyrelse

Når en bestyrelse af en virksomhed er valgt, skal der ansættes en direktion. Direktionen er kort forklaret, de individer der skal holde styr på den daglige drift af virksomheden. Direktionen er dem der leder virksomhedens medarbejdere på dagligt basis, hvorfor de også står for ansættelse og afskedigelse. Når bestyrelsen har fået direktionen på plads, skal de samtidig nedfælde og udstikke de rammer og retningslinjer for virksomheden, som direktionen skal følge. Det vil som hovedregel være bestyrelsen der træffer de store og altafgørende beslutninger i virksomheden. Det er opsummerende bestyrelsens ansvar at sørge for, at den respektive virksomhed drives på forsvarlig vis, så selskabets mål og visioner opfyldes. Dertil skal bestyrelsen gennemlæse og til sidst underskrive virksomhedens årsregnskab, såfremt dette kan godkendes.

Skal min virksomhed have en bestyrelse?

I langt størstedelen af nystartede virksomheder er det ikke nødvendigt at ansætte en bestyrelse. Det vil ofte være tilstrækkeligt kun at have en direktion. Det man typisk ser, er at selskabet vil blive ledet af stifterne, som samtidig vil være involveret i selskabets daglige gøremål og drift. Der er i en sådan konstellation ikke nogen grund til at oprette og etablere en bestyrelse, da de vil bestå af samme ejere og blot vil besværliggøre beslutningsprocesserne i form af at være et ekstra unødvendigt led.

Der er dog også flere gode grunde til at indsætte en bestyrelse. Det kan give fin mening at have en bestyrelse, hvis du allerede på stiftelsestidspunktet ser fordele ved at have beslutningstagere, som ikke er en del af den daglige drift. For at eksemplificere kunne det scenarie udspille sig, hvis eventuelle investorer ønsker indflydelse på virksomheden, uden at have ønske om at deltage i den egentlige drift.