Kan man få dagpenge som selvstændig? 

Dagpenge som selvstændig

Kan man få dagpenge som selvstændig? 

Det korte svar er ja. Dagpenge som selvstændig er økonomisk støtte, der tilbydes selvstændige erhvervsdrivende i tilfælde af sygdom, barsel eller midlertidig arbejdsløshed. For at kvalificere sig til dagpenge skal du som selvstændig være medlem af en a-kasse. Med en a-kasse er du mere eller mindre dagpengeberettiget på samme vis som lønmodtagere.  

For at modtage dagpenge som selvstændig skal du først have opbygget retten gennem en periode, hvor du har været medlem af a-kassen. Du skal altså optjene anciennitet. Dette indebærer normalt også et krav om at have haft en vis indkomst og selvfølgelig have bidraget til a-kassen i en bestemt periode. At have adgang til dagpenge som selvstændig giver en form for økonomisk tryghed og hjælper med at afbøde de økonomiske konsekvenser af uforudsete begivenheder. Det er vigtigt for dig som selvstændig at forstå de specifikke betingelser og krav og søge rådgivning fra en a-kasse for at sikre, at du opfylder de nødvendige betingelser.

Herunder gør Billigselskab dig klogere på dagpengereglerne som selvstændig. 

 

Hvad er reglerne for dagpenge til selvstændige? 

Som udgangspunkt har man ret til at modtage dagpenge, hvis man står uden arbejde, er medlem af en a-kasse, og tilmelder sig sit lokale jobcenter. Man skal have været medlem af en a-kasse i mere end et år, før man er berettiget til at modtage dagpenge. For at være berettiget til at modtage dagpenge som selvstændig, skal du have drevet din virksomhed i minimum 52 uger indenfor de sidste tre år. Derudover skal du leve op til indkomstkravet og beskæftigelseskravet, hvilket beskrives i afsnittende herunder. 

 

Indkomstkravet til dagpenge for selvstændige  

Indkomstkravet indebærer, at du skal have opnået en bestemt indkomst inden for de seneste tre år. Hvis din indtægt udelukkende stammer fra overskuddet af din virksomhed, skal du dog opfylde indkomstkravet inden for de seneste fem år.

Du opfylder indkomstkravet, hvis du lever op til følgende: 

  • Fuldtidsforsikret lønmodtager: din indkomst skal have været mindst 263.232 kroner inden for de sidste tre år. (2024-sats) 
  • Deltidsforsikret lønmodtager: din indkomst skal have være mindst 175.488 kroner inden for de sidste tre år. (2024-sats) 
  • Indkomst fra virksomheds overskud: du skal have haft et skattemæssigt overskud på mindst 254.328 kr. inden for de sidste fem år  

Indkomstkravet justeres hvert år efter bestemmelserne i lov om arbejdsløshedsforsikring.   

Beskæftigelseskravet for selvstændige  

Udover indkomstkravet er der også et beskæftigelseskrav. Dette indebærer specifikke krav til antallet af arbejdstimer, som du har registreret i indkomstregistret og dermed sparet op på din beskæftigelseskonto. 

Du opfylder beskæftigelseskravet ved at leve op til følgende: 

  • Som fuldtidsforsikret lønmodtager skal du have indberettet mindst 1.924 timer inden for de sidste tre år. 
  • Som deltidsforsikret lønmodtager skal du have indberettet mindst 1.258 timer inden for de sidste tre år. 

Beskæftigelseskravet skal opfyldes fra det tidspunkt, hvor du vil have dagpenge.  

 

Luk virksomheden og modtag dagpenge 

Hvis din virksomhed udgør din primære beskæftigelse, kræves det, at du lukker virksomheden for at være berettiget til dagpenge som selvstændig. Hvis virksomheden derimod er en bibeskæftigelse, er det ikke nødvendigt at lukke den for at modtage dagpenge. Når virksomheden lukkes, er der en obligatorisk ventetid på mindst tre uger, før du kan begynde at modtage dagpenge. Derudover vil du have en seks måneders jobsøgningsperiode, hvor du hverken må etablere en ny virksomhed eller indtræde i en eksisterende virksomhed, hvis du ønsker at forblive berettiget til dagpenge. 

 

Opstart af virksomhed med supplerende dagpenge 

Du kan godt starte en ny virksomhed, selvom du modtager dagpenge. Før du går i gang, skal du kontakte din a-kasse for at undersøge, om du kan få ekstra dagpenge i denne situation. 

Vær opmærksom på, at du stadig skal være tilgængelig for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du måske skal prioritere jobtilbud over virksomhedsopgaver, hvis muligheden opstår. Desuden skal du overholde de krav, som din a-kasse og dit jobcenter stiller til din jobsøgning. Det inkluderer at registrere dine arbejdstimer. 

For mere information om reglerne og mulighederne for at modtage dagpenge som selvstændig, bør du kontakte din a-kasse. Det skal bemærkes, at din ret til ekstra dagpenge ophører efter at have modtaget dem i 30 uger inden for en periode på 104 uger. 

Hvad er dagpengesatsen? 

Det er din a-kasse, der beregner, hvilken dagpengestatus du er berettiget til ud fra din indkomst. Der er et loft for, hvor meget du kan modtage i dagpenge. Satsen vil aldrig kunne blive højere end 90% af din tidligere indkomst. Herunder fremgår de maksimale dagpengesatser: 

  • For fuldtidsforsikrede ligger den maksimale dagpengesats på 20.359 kr. 
  • For deltidsforsikrede ligger den maksimale dagpengesats på 13.73 kr. 

Man kan altså højst få udbetalt ovenstående satser, uanset hvor høj din tidligere indkomst har været. 

Hvorfor vælge en a-kasse som selvstændig? 

En a-kasse for selvstændige er afgørende for freelancere og andre selvstændige erhvervsdrivende. Den tilbyder økonomisk sikkerhed ved sygdom eller arbejdsløshed, samt adgang til rådgivning og kurser. Selvstændige kan gennem en a-kasse få dagpenge, hvis de mister deres indtægt. Det er en vigtig del af social sikring for at støtte og beskytte selvstændige erhvervsdrivende mod økonomiske udfordringer i løbet af deres karriere. Valget af en a-kasse som selvstændig er som regel altid en god ide og indebærer flere fordele og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte din økonomiske stabilitet og fremtid som selvstændig erhvervsdrivende.  

Hvad koster en a-kasse om måneden? 

Prisen på en a-kasse om måneden varierer afhængigt af flere faktorer, herunder branche og individuelle forhold. Generelt ligger prisen for a-kasse-medlemskab i Danmark mellem 400 og 600 danske kroner om måneden. Nogle a-kasser kan også kræve et indmeldelsesgebyr ved starten af medlemskabet. Selvom prisen på en a-kasse kan virke som en ekstra udgift, skal man huske på, at medlemskabet giver adgang til dagpenge og økonomisk støtte i tilfælde af sygdom, barsel eller arbejdsløshed. Det kan derfor ses som en investering i ens økonomiske sikkerhed som selvstændig erhvervsdrivende. Vi anbefaler altid, at du kontakter en specifik a-kasse for at få de mest præcise oplysninger om medlemspriser og fordele. 

Del med en ven

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn