Sådan udarbejder du en forretningsplan

Forretningsplan

Hvad er en forretningsplan? 

En forretningsplan er grundlæggende en dokumenteret plan, der definerer målene og retningen for en virksomhed. Det er et dokument, der systematisk beskriver virksomhedens formål, målsætninger og de tiltag, der skal iværksættes for at opnå disse mål. Udover at identificere styrker og svagheder inkluderer en solid forretningsplan også en omfattende konkurrenceanalyse og en plan for at etablere en stærk position på markedet. Den er essentiel for at skabe et klart billede af virksomhedens fremtidige vej, hvilket giver ejere og interessenter et solidt fundament for at træffe informerede beslutninger og maksimere chancerne for succes. 

 

Hvorfor er en forretningsplan nødvendig? 

Det er essentielt at udarbejde en forretningsplan, da den udfordrer din forretningside og sikre, at der er tænkt over alle forhold i virksomheden. Ved at analysere din ide nøje, bliver du presset til at konkretisere den, hvilket giver dig mulighed for at vurdere dens levedygtighed som grundlag for en virksomhed. Forretningsplanen kan styrke dit argument, både over for dig selv og andre, idet den fungerer som et bevis for din position på markedet, forudsat at dine undersøgelser er grundige. Desuden spiller forretningsplanen en central rolle, hvis du søger økonomisk støtte til opstart af din virksomhed. Den kan fungere som et værdifuldt værktøj over for din bank eller andre investorer, da de ønsker at få indblik i, præcis hvad de investerer i, og vurdere risikoniveauet. Din forretningsplan fungerer som et pejlemærke for potentiel succes eller fiasko for din virksomhed.  

 

Hvad er forskellen på en forretningsplan og forretningsmodel? 

En forretningsmodel og en forretningsplan er to forskellige ting. En forretningsplan fungerer som et omfattende dokument, der guider den daglige drift og bruges typisk til at tiltrække investorer eller långivere. Den fokuserer på at detaljere operationelle processer og handlingsplaner. På den anden side identificerer en forretningsmodel grundlæggende elementer såsom indtægtskilder og differentiering fra konkurrenter.  

Selvom forretningsmodellen og forretningsplanen har to forskellige formål, arbejder de ofte sammen. Forretningsmodellen udgør et overordnet rammearbejde og fungerer som et visuelt supplement til den strategiske tilgang i en forretningsplan. Sammen sikrer de klarhed i målsætninger, støtter beslutningstagning og guider virksomhedens udvikling. Læs mere om en forretningsmodel her. 

 

Hvad indeholder en god forretningsplan? 

Indholdet af en forretningsplan afhænger af den type virksomhed, du ønsker at starte. Ikke desto mindre er der stadig nogle typiske punkter, som er fordelagtige at inkludere i din forretningsplan: 

 

Kortlæg dine personlige ressourcer 

I denne del af forretningsplanen skal du sandsynliggøre, at du – eller teamet bag – har den kapacitet og de nødvendige ressourcer, der skal til for at drive virksomheden. Det er værd at overveje følgende: 

 • Hvilken arbejdsrelateret baggrund har du, og hvilke af dine kompetencer kan sikre, at projektet kan følges til dørs? 
 • Har du taget en relevant uddannelse, kurser eller har du erfaringer fra arbejde og fritid? 
 • Har du et socialt eller fagligt netværk der kan styrke muligheden for succes? 
 • Har du specifik viden inden for den branche, du vil starte virksomhed i? 

 

Beskriv produktet/serviceydelsen 

Hvad er værditilbuddet i den serviceydelse eller det produkt, du vil sælge. Det er vigtigt at analysere ydelsen eller produktet fra flere forskellige vinkler. Det er i særdeleshed vigtigt at fokusere på, hvad kunderne ønsker at opnår eller få ud af produktet eller serviceydelsen. Du kan med fordel overveje nedenstående: 

 • Hvem er dine potentielle kunder, og hvad er deres ønsker? 
 • Hvem har brug for din service, og er de villige til at betale for den? 
 • Kan du tjene penge nok pr. solgt enhed? 
 • Har dit produkt eller serviceydelse lang eller kort levetid? 

 

Lav en markedsbeskrivelse 

For at opnå en konkurrencemæssig fordel og målrette markedsføringen effektivt er det afgørende at udarbejde en markedsbeskrivelse. En omhyggelig markedsbeskrivelse kan bidrage til at identificere markedets størrelse samt konkurrenter, hvilket er afgørende information at have. Derfor er det vigtigt at foretage en grundig markedsundersøgelse og evaluere, hvordan dit produkt skiller sig ud og tiltrækker kunder, hvilket i sidste ende fører til omsætning. I forbindelse med markedsbeskrivelsen kan man med fordel overveje følgende: 

 • Hvem er dine direkte konkurrenter? 
 • Hvor stort er markedet for det behov som du forsøger at dække? 
 • Hvad er mulighederne for substituerende produkter eller serviceydelser, der dækker samme behov? 
 • Hvorfor skal kunderne vælge dig fremfor konkurrenterne? 
 • Hvem er dine potentielle kunder (private, andre virksomheder)? 

 

Markedsføring  

Markedsføring er også et yderst essentielt. Her skal du overveje, hvad du vil gøre for at få fat i potentielle kunder og fortælle dem, at du eksisterer. Du skal vise, at du har et interessant produkt eller en nødvendig og relevant serviceydelse. Overvej gerne følgende: 

 • Gennem hvilke kanaler vil du gøre opmærksom på din virksomhed? 
 • Hvordan vil du nå ud til din kernemålgruppe? 
 • Hvordan vil du overtale målgruppen til at vælge dit produkt eller din service? 
 • Hvorfor er dit valg af markedsføring den mest hensigtsmæssige? 

 

Praktisk organisering af virksomheden 

Du skal have overvejet og beskrevet, hvordan hverdagen i din virksomhed skal fungere i praksis. Først og fremmest skal du oprette din virksomhed, hvilket kan gøres nemt og billigt her. Herudover kan det være essentielt at overveje nedenstående i forbindelse med organisering af virksomheden:  

 • Har du valgt den rette virksomhedsform?  
 • Har du talt med banken og fået en firmabankkonto? 
 • Hvilke erhvervsforsikringer skal du have tegnet? 
 • Skal du have tilknyttet revisor? 
 • Hvem i virksomheden skal stå for hvad? 
 • Hvilke systemer og processer skal implementeres for at optimere virksomhedens drift? 

 

Finansiering af virksomheden 

Finansiering dækker over, hvor du forventer at få de penge fra, som du skal bruge til at starte virksomheden. Først skal du finde ud af om du har brug for finansiering, eller om du selv kan finansiere driften af din virksomhed? Det er en god ide at starte med udarbejdelse af følgende tre budgetter: 

 • Etableringsbudget: Dit etableringsbudget viser, hvor mange penge du skal bruge for at etablere virksomheden. Resultatet af dette budget er derfor det beløb, som du skal have finansieret for at oprette din virksomhed. 
 • Driftsbudget: Dit driftsbudget viser de indtægter og udgifter, som du forventer, at virksomheden vil have, efter den er oprettet. Du bør løbende sammenligne budgettet med dit regnskab, som viser, hvordan det går i virkeligheden. 
 • Likviditetsbudget: Dit likviditetsbudget indikerer, om din virksomhed har tilstrækkelige midler til at dække de forventede udgifter. Likviditetsbudgettet tager højde for, at indtægter og udgifter ikke nødvendigvis er konstante hver måned.  

Hvis du ikke selv kan skaffe den nødvendige startkapital eller likviditet, er det nødvendigt at søge finansiering eksternt. I denne situation er det afgørende at overveje, om du har aktiver, der kan fungere som sikkerhed for det lån, du planlægger at tage i banken, eller om du er åben for at dele ejerskab eller en del af din indtjening med en potentiel investor. Find en skabelon til en velstruktureret forretningsplan her. 

 

Skal du holde fast i forretningsplanen? 

En forretningsplan udgør ikke blot en oversigt, men også en strategisk vejledning for din virksomhed, især i dens indledende fase. Den fungerer som et centralt dokument, der præciserer dine visioner og mål og bidrager til at opretholde en klar strategisk retning. Det er afgørende at dokumentere og organisere alle idéer og tanker grundigt. 

Samtidig er det essentielt at anerkende behovet for fleksibilitet. Virksomhedens omgivelser er nemlig dynamiske, og det er nødvendigt at kunne tilpasse planen efter ændrede forhold. Manglende fleksibilitet kan begrænse virksomhedens muligheder. Derfor er det vigtigt at regelmæssigt evaluere og justere planen, så den forbliver relevant og fungerer som et dynamisk værktøj til at lede virksomheden mod succes. Start din virksomhed i dag med hjælp fra Billigselskab.dk der er en betroet dansk virksomhed, som hjælper iværksættere med at starte deres forretning og overkommeligt.  

Del med en ven

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn