Vi hjælper dig med

Vedtægtsændringer

For at ændre selskabsnavn, binavne eller formål i dag, er det nødvendigt at der udarbejdes et nyt sæt vedtægter. For at vedtage et nyt sæt vedtægter, kræver det at man afholder en generalforsamling og udarbejder et referat til dette. Generalforsamlingen kan oftest afholdes elektronisk, og derved kan referatet underskrives online af de deltagende parter. Vi laver nye vedtægter, generalforsamlingsreferat og registrerer ændringen på VIRK. Vi gør opmærksom på at ændringer i forhold til direktion, kræver udvidet dokumentation. Vi kan derfor ikke tilbyde direktionsmæssige ændringer pt.

Vi hjælper dig med

Fra

1195,00 DDK

Ekskl. moms & gebyr

Vi hjælper dig med ændring af vedtægter

Mange virksomheder får på et tidspunkt i virksomhedens levetid behov for at foretage vedtægtsændringer. Det at foretage vedtægtsændringer kan være en langtrukken og uoverskuelig proces, da der er flere aspekter man skal holde sig for øje.

Et selskabs vedtægter bliver udarbejdet, når et selskab stiftes. Der kan være flere årsager til at skulle ændre i et selskabs vedtægter, hvor eksempelvis navneskift eller ændring af selskabet formål optræder hyppigt. Man kan altid ændre i selskabet vedtægter, men det er dog et krav, at vedtægtsændringerne sker korrekt. Vi hjælper dig gerne med ændring af vedtægter, så du er sikker på, at dine vedtægter lever op til de gældende regler på området.  

Hvad dækker et selskabs vedtægter over?

Vedtægter i et selskab, er kort forklaret, et selskabs regler for, hvad der skal gøre sig gældende internt i et selskab. Vedtægterne er altså de regler, der er bestemmende for de indre regler i et givent kapitalselskab. Selskabets vedtægter skal indeholde en række bestemmelser og lovpligtige oplysninger.

Det skal vedtægterne indeholde

  1. Formålet med selskabet
  2. Navnet på selskabet
  3. Regnskabsåret for selskabet
  4. Beskrivelse af hvilke rettigheder der er forbundet med ejerskab af kapitalandele
  5. Oplysninger om frister og formelle krav ved indkaldelse til generalforsamling
  6. Selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele
  7. Oplysninger om selskabets ledelse og om der skal være en bestyrelse eller kun en direktion

Det kan du ændre i dit selskabs vedtægter

Overordnet set er der ikke nogen begrænsninger for, hvad du kan ændre i dit selskabs vedtægter. Denne tommefingerregel gør sig dog kun gældende hvis de nye vedtægter, er i overensstemmelse med den gældende lovgivnings krav til vedtægter. Du kan altså sagtens ændre dit selskabs vedtægter eller udforme et helt nyt sæt af vedtægter. Du kan ændre og udforme et helt nyt sæt vedtægter her.

Hvem kan og hvad skal der til for at ændre selskabets vedtægter?

Et selskabs vedtægter bliver altid vedtaget af selskabets ejere, når selskabet stiftes. Af denne grund er det naturligvis også kun selskabets ejere, der kan beslutte en ændring af vedtægter. For at ejerne af selskabet kan ændre vedtægterne, er det et krav, at der afholdes en generalforsamling i selskabet. Hvis alle involverede ejere er enige, kan det aftales, at der ikke skal afholdes en fysisk generalforsamling. Det kan aftales, at der kun udarbejdes en skriftlig generalforsamling. Dette kalder man en skrivebordsgeneralforsamling og her bliver ejerne blot enige om beslutningen om at ændre vedtægterne. Det er krav for vedtagelse af en vedtægtsændring, at et flertal af ejerne, nærmere bestemt 2/3 af ejerne skal stemme for en vedtægtsændring, for at vedtægterne kan vedtages.

 

Fordelene ved at ændre dine vedtægter hos os

Da manuel ændring af vedtægter kan være en langtrukken proces kan du med fordel gøre brug af vores service. Ved hjælp af vores simple formular kan du nemt, sikkert og hurtigt modtage et helt nyt sæt vedtægter. Vi sørger for, at alle vedtægter lever op til retningslinjerne på området, så du ikke skal tænke på andet end at drive din virksomhed. Vi sørger for nye vedtægter, generalforsamlingsreferat og registrering på VIRK.

Vil tilbyder markedets bedste priser

Vi har lynhurtig support og hjælper dig omgående

Alt sker online nemt og hurtigt

Brug for hjælp?

Læs vores Spørgsmål & Svar