2 x Holding IVS & Drift IVS

2 x Holding IVS & Drift IVS

Stiftelsesdokument & vedtægter Registrering hos erhvervsstyrelsen CVR nr. inden for 48 timer
1585,00 DKK Ekskl. moms & gebyr
Fremragende
 • 1
  Udfyld formularen online
 • 2
  Underskriv sikkert med NemID
 • 3
  Din sag er oprettet
ADVODAN DINERO NORDEA NEMID
2 x Holding & Drift IVS

2 x Holding & Drift IVS

i Stiftelsesdokument & vedtægter
i Egenerklæring
i Ejerbog
i Registrering ved Erhvervsstyrelsen
i Kan benyttes som Holdingselskab
i Registrering af Reelle Ejere
i Momsregistrering
i Importregistrering
i Eksportregistrering
i Registrering for ansatte
i Bestyrelse i selskabet
i Alkoholbevilling i vedtægterne
i Selskabskapital
i Minimumspris for selskaberne
i Rabatkupon til Dinero Pro (kr. 1.000,00)
i Ekspres behandling

Samarbejder med ADVODAN

Vores kundeservice håndteres af ADVODAN.

Skriv eller ring til os, og vi vil hjælpe dig hurtigt igang med dit nye selskab. Advodan står for vores klientkonto og sørger for at alle vores klientmidler opbevares sikkert.

Advodan bekræfter selskabskapital på vores anpartsselskaber så de hurtigt og sikkert kan registreres.

Hvorfor vælge Billigselskab.dk?

Markedets
bedste pris

Underskriv nemt
med NemID

Alt sker online
nemt og hurtigt

CVR nummer
på under 24 timer

Har du brug for yderligere hjælp?

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor kan jeg ikke stifte 2 x Holding & Drift IVS selv?

Selskabsloven stiller en række kringlede krav til stiftelse af selskaber. Disse krav og lovmæssigheder kan synes uoverskuelige og komplekse, hvilket ofte resulterer i, at mange enten opgiver tanken eller ikke får godkendt deres ansøgning om selskabsstiftelse. Hos billigselskab.dk gør vi alt det hårde og til tider trættende arbejde for dig, så du ikke skal bryde hjernen med lovmæssigheder og krav, men blot skal fokusere på din nye virksomhed. Vi sørger for at dokumenterne udarbejdes efter gældende lovgivning på området og vi står for den digitale registrering hos Erhvervsstyrelsen.


Sådan opretter du 2 x holding & drift IVS

Når du har udfyldt formularen udarbejder vi både holding – og driftsselskabets stiftelsesdokumenter, vedtægter og egenerklæring til dig. Du modtager alle dokumenterne via mail, og underskriver dem sikkert med dit NemID. Når du har underskrevet dokumenterne, modtager vi dem automatisk, og vi sørger for oprettelsen af selskabet hos Erhvervsstyrelsen. Når selskabet er oprettet får du CVR-nummer og alle selskabets dokumenter på mail – senest 24 timer efter du har underskrevet.


Termen holdingselskab er i virkeligheden bare en betegnelse for et hvilket som helst selskab, der har det primære formål, at eje et eller flere andre iværksætterselskaber, anpartsselskaber eller aktieselskaber (kapitalselskaber).


Selskabskapitalen i et 2 x holding & drift IVS

Selskabskapitalen er det beløb, ejerne indskyder for deres ejerandele ved selskabets stiftelse. Ifølge Selskabsloven er det muligt at stifte et IVS med kun 1 kr. i selskabskapital. I et IVS kan selskabskapitalen være mellem 1 kr. og 25.000 kr. såfremt man stifter med en egenerklæring som dokumentation for at selskabskapitalen er til stede. Det er muligt at stifte IVS med op til 49.999 kr. i kapital, dog kræver det godkendelse fra bank, revisor eller advokat såfremt kapitalen er over 25.000 kr, hvilket er yderst væsentligt at huske. Med denne løsningsmodel, kan du altså oprette dit holdingselskab med ganske få opstartsmidler. I modsætning til andre selskabsformer, kan betalingen for selskabskapitalen i et iværksætterselskab dog kun ske kontant.


Egenerklæring ved 2 x holding & drift IVS

En egenerklæring er et dokument der fungerer som en tro- & loveerklæring for, at du indbetaler selskabskapitalen til iværksætterselskabet. Rent praktisk fungerer det sådan, at du med din underskrift lover, at du har sat selskabskapitalen til side. Når selskabet er stiftet, og du har oprettet en bankkonto til selskabet, er den første transaktion indskuddet af den valgte selskabskapital. Dette kan kun ske med en kapital på 25.000 kr. eller under.


Direktion og bestyrelse

Det er et krav i selskabsloven at iværksætterselskaber skal have en direktion, som består af en eller flere direktører. Du bestemmer til gengæld selv om du ønsker at indsætte en bestyrelse eller ej.


Fordele ved at stifte holding - og driftsselskab (IVS) samtidigt

Der kan opremses mange klare fordele ved at oprette et holdingselskab og driftsselskab på samme tid, da holdingstrukturen giver dig nogle muligheder, som andre selskabskonstruktioner ikke kan tilbyde. Der er både skattemæssige, afgiftsmæssige og risiko-orienterede fordele ved at oprette et holdingselskab. For det første undgår du at betale personskat af selskabets udbytte, da overskuddet efter skat kan overføres skattefrit fra driftsselskabet til holdingselskabet. Dertil undgår du at betale personskat, hvis du på et tidspunkt sælger din virksomhed, da pengene for salget skattefrit kan overføres til holdingselskabet.
Avancen i egne lommer


Hele avancen ender i dine egne lommer, hvilket må betragtes som yderst fordelagtigt. Først når pengene udbetales til privatforbrug bliver du beskattet personligt, hvorfor du på denne måde kan undgå at betale mere skat end højst nødvendigt. Hvis du derimod investerer pengene i køb af ny virksomhed, aktier eller lignende, undgår du helt at betale skat af avancen. Et andet yderst fordelagtigt element ved et holdingselskab, er det faktum, at du kan minimere risiciene for tab af kapital. Såfremt du er opmærksom på, at overføre dit overskud fra dit eller dine driftsselskaber til dit holdingselskab, kan du sikre, at du ikke mister dine hårdt optjente penge, hvis dit driftsselskab af uransagelige årsager skulle gå konkurs. Ved en eventuel konkurs kan kreditorerne ikke inddrive erstatningskrav hos holdingselskabet, da dette vil forblive i driftsselskabet. Der er altså store fordele at hente ved at oprette både holding- og driftsselskab med det samme.
Selskabernes navne

Du skal selv vælge hvad dit IVS skal hedde, men du kan ikke vælge et selskabsnavn som allerede anvendes af et andet kapitalselskab dvs. selskaber som slutter med enten A/S, ApS eller IVS. Vores system tjekker automatisk om navnet er ledigt på VIRK. Du skal være opmærksom på, at selvom dit selskabsnavn er ledigt, kan der være andre forhold, du bør overveje i forbindelse med dit valg af selskabsnavn. Her refereres til regler i markedsføringsloven, som eventuelt kan overtrædes, hvis dit selskabsnavn er forvekseligt med et andet selskabsnavn i samme branche.


Binavne i driftsselskabet

Du har mulighed for gratis at vælge op til 5 binavne, som dit iværksætterselskab også kan drive virksomhed under. Et binavn kan du bruge til at placere selskabet geografisk eller til at brande selskabet til en bestemt målgruppe. Ligesom med hovednavnet kan man ikke benytte sig af navne der allerede bruges af et andet kapitalselskab. Vores formular tjekker om binavnet er ledigt. Det er muligt at oprette flere binavne til 1.000 kr. pr. binavn – dette kan gøres ved en vedtægtsændring.


Fravalg af revision i iværksætterselskaber

Det er muligt at fravælge revision af årsrapporten, når et IVS stiftes. Hvis du fravælger revision for selskabet vil det stå i iværksætterselskabets stiftelsesdokumenter og vedtægter, og vi sørger for, at det bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden kan blive ved med at fravælge revision, såfremt to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedage: • en balancesum på 4 mio. kr.

 • en nettoomsætning på 8 mio. kr.

 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.


Årsrapport ved IVS

Iværksætterselskaber skal udarbejde en årsrapport, godkende den på en generalforsamling og indsende den til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen offentliggør årsrapporten på virk.dk, så alle kan finde den, hvis de søger dit selskab frem. Årsrapporten skal som udgangspunkt revideres af en registreret revisor, men du har mulighed for at fravælge revision af årsrapporten (se ovenfor). Uanset om man fravælger revision, skal man udarbejde og indsende en årsrapport.


Ejerforhold i et holding & drift IVS

Du kan starte og eje et iværksætterselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan både være en virksomhed, fx et anpartsselskab, iværksætterselskab, et aktieselskab eller en privatperson. Det er ejerne, der træffer beslutninger om virksomheden på en generalforsamling, som regel med simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal.


Opspar 25% af det årlige overskud

Egenkapitalen opbygges ved, at du opsparer 25 pct. af det årlige overskud i selskabet – indtil den samlede egenkapital udgør 50.000 kr. Først herefter kan selskabet udbetale udbytte og man kan vælge at IVS’et skal omregistreres til et almindeligt anpartsselskab. Selskabet kan udbetale løn til ansatte, selv om der ikke er opsparet en samlet kapital på 50.000 kr.


For at selskabet kan udbetale løn til ansatte, skal selskabet registreres som arbejdsgiver på VIRK. Billigselskab kan registrere dit selskab som arbejdsgiver, hvis du tilvælger det sammen med bestillingen af dit selskab.


Iværksætterselskabets ejerbog

Det er lovpligtigt for selskabet at oprette og føre en ejerbog, som overfor eksempelvis offentlige myndigheder udgør selskabets dokumentation for hvem der er selskabets ejere og panthavere, og hvor stor en andel de hver især ejer. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om ejerbogen. Vi udarbejder i forbindelse med stiftelsen selskabets ejerbog, som du modtager sammen med selskabets andre dokumenter. Bemærk dog at ejerbogen udarbejdes uden panthavere, hvilket betyder, at du selv skal registrere panthavere, såfremt kapitalandele pantsættes efter eller i forbindelse med stiftelsen.


Registrering i Det Offentlige Ejerregister

Selskaber eller privatpersoner, der ejer 5 % eller mere af et iværksætterselskabs kapital/stemmerettigheder, skal registreres i Det Offentlige Ejerregister, som indgår i Erhvervsstyrelsens Centrale Virksomhedsregister (CVR). Oplysninger i registeret er offentligt tilgængelige. Vi kan sørge for registreringen i Det Offentlige Ejerregister, hvis du tilvælger det sammen med bestillingen af dit selskab. Bemærk dog at vi ikke registrerer panthavere, rettighedshavere og andre, som øver indflydelse på selskabet, hvilket betyder, at du selv skal foretage registreringen, hvis de legale og reelle ejere ikke er de samme. Du kan læse mere herom på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.


Brug for hjælp?

Læs vores Spørgsmål & Svar

Få hjælp her