Kom hurtigt i gang

Oprettelse af ApS

Hvorfor skal jeg oprette et ApS?

En af de mest markante fordele ved oprettelse af ApS er, at man i et ApS har begrænset hæftelse. Hvis virksomheden går konkurs, mister man altså kun de 40.000 kroner, man har indskudt i anpartskapital. Du kan starte og eje et anpartsselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan både være en fysisk person eller en virksomhed. Anpartsselskabet er en anerkendt selskabsform i dansk erhvervsliv og nyder derfor en grundlæggende tillid både fra kunder og leverandører.

Vi hjælper dig med

Fra

1395,00 DDK

Ekskl. moms & gebyr

Hvad er et ApS?

ApS er en forkortelse for anpartsselskab og er en af de mest populære selskabsformer i Danmark. Det skyldes, at ApS er en af de billigste måder at stifte et selskab på, samtidig med at man som ejer har begrænset hæftelse. Den begrænsede hæftelse betyder, at man kun hæfter for det, som man fra start har indskudt i selskabet. Modsat for eksempel en enkeltmandsvirksomhed, hvor man hæfter personligt.

Sådan opretter du et ApS

Når du har udfyldt formularen, og selskabskapitalen er sat ind på advokatens klientkonto, udarbejder vi selskabets stiftelsesdokumenter og vedtægter til dig. Du modtager dem på mail og underskriver sikkert med dit MitID.

Vi modtager automatisk dokumenterne, når du har underskrevet dem, så du skal ikke foretage dig mere efterfølgende. Billigselskab sørger herefter for at selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen, og at advokaten (vi samarbejder med Advodan) bekræfter at selskabskapitalen er til stede. Du modtager straks efter en mail indeholdende CVR nr. og alle selskabets dokumenter samlet. Når du har oprettet en bankkonto til selskabet, overfører vi selskabskapitalen retur, fratrukket omkostningen til os.

At oprette et ApS kræver en startkapital på 40.000 kr. Derudover er der et gebyr til Erhvervsstyrelsen og udgifter til en advokat, bank eller revisor som skal bekræfte selskabskapitalen.

Sådan opretter du et ApS hos Billigselskab

 1. Udfyld formular og betal

Udfyld formularen, betal og underskriv dokumenterne med MitID.

 1. Overfør selskabskapital til Billigselskab

Overfør selskabskapitalen til klientkontoen.

 1. Selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen

Billigselskab søger for, at selskabet bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen.

 1. Selskabskapitalen bekræftes

Billigselskab sørger for, at selskabskapitalen bliver bekræftet af en advokat, hvor vi samarbejder med Advodan.

 1. Selskabets CVR nr. og dokumenter modtages

Når Erhvervsstyrelsen har registreret dit selskab, modtager du dit CVR nr. og alle selskabets dokumenter.

 1. Opret en erhvervskonto

Når du har modtaget dit CVR nr. skal du oprette en erhvervskonto.

 1. Billigselskab tilbagefører selskabskapitalen

Når du har oprettet en erhvervskonto, tilbagefører vi selskabskapitalen til din erhvervskonto.

 1. Selskabet er nu oprettet

Du har oprettet et ApS med Billigselskab.

Hvilke krav er der til et ApS?

Der er en række krav og regler, når man opretter et ApS. Nedenfor kan du læse mere om, hvad man skal være opmærksom på, når man opretter et anpartsselskab.

Kapitalkrav i et ApS

Når man opretter et ApS, er der ifølge selskabsloven, et krav om, at man skal indskyde minimum 40.000 kr. i startkapital. Dette kan være i form af kontanter eller andre værdier, som for eksempel en firmabil eller udstyr, der skal bruges i virksomheden. Hvis du ønsker at ændre din enkeltmandsvirksomhed til et ApS, kan du bruge værdien herfra som startkapital. Du skal dog være opmærksom på, at der er tale om virksomhedsomdannelse, hvis du indskyder værdien fra en anden virksomhed. 

Hæftelse i et anpartsselskab

En fordel ved anpartsselskab er, at du som ejer har begrænset hæftelse. Det betyder at du ikke hæfter med dine private penge for virksomhedens gæld eller andre forpligtelser. Så hvis noget skulle gå galt, risikerer du højst at miste det du har indskudt i selskabet – dog med undtagelse for hvis du har stillet personlig kaution for kreditorer eller udvist erstatningspådragende adfærd.

Ledelsen i et ApS

Det er et krav for anpartsselskaber, at de skal have en direktion, der varetager den daglige drift og ledelse af virksomheden. Direktionen består af en eller flere direktører, og kan i nogle tilfælde også bestå af en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Ejerforhold i et ApS

Du kan starte og eje et anpartsselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan både være en fysisk person eller en virksomhed, for eksempel et anpartsselskab, iværksætterselskab eller aktieselskab. Ejerne træffer beslutninger om virksomheden på en generalforsamling, som regel ud fra et simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal. Derudover skal et ApS have en ejerbog, hvori selskabets ejere skal anføres. Ejer man mere end 5 % af selskabet, skal dette registrets i Det Offentlige Ejerregister.

Fravalg af revision i ApS

Det er muligt at fravælge revision af årsrapporten ved stiftelse af selskab. Hvis du fravælger revision for selskabet vil det stå i de stiftelsesdokumenter og vedtægter vi udarbejder for dig og vi sørger for at det bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden kan blive ved med at fravælge revision, såfremt to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedage:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Årsrapport ved ApS

Anpartsselskaber skal udarbejde en årsrapport, godkende den på en generalforsamling og indsende den til Erhvervsstyrelsen, som offentliggør den på virk.dk. Årsrapporten skal i udgangspunktet revideres af en registreret revisor, men det er muligt at fravælge revision af årsrapporten (se ovenfor). Uanset om man fravælger revision, skal man indsende en årsrapport.

Kan jeg selv oprette et ApS?

Ja, du kan godt selv oprette et ApS. Der kan dog være flere gode grunde til, at du skal lade os klare det for dig. Selskabsloven stiller en række krav til stiftelse af selskaber. Det er blandt andet et krav, at anpartsselskaber skal have stiftelsesdokumenter og vedtægter. Derudover skal du finde en advokat, bank eller revisor, som kan bekræfte selskabskapitalen. Hos Billigselskab kender vi proceduren, og bestræber os på at have dit selskab klar hurtigst muligt.

Fordele og ulemper ved et ApS

Fordele:

 • Begrænset hæftelse. Dvs. man hæfter kun for det, man har skudt ind i virksomheden (40.000 kr.).
 • Der kan være flere ejere.
 • Du kan indskyde aktiver, med økonomisk værdi, som startkapital.
 • Ingen solidarisk hæftelse.

Ulemper:

 • Man skal indskyde minimum 40.000 kr. i startkapital.
 • Stiftelsesomkostninger er større end ved en enkeltmandvirksomhed (evt. indsæt link).
 • Der skal årligt udarbejdes en årsrapport, der offentliggøres på virk.dk.
 • Selskabet skal registrets hos Erhvervsstyrelsen og bekræftes af en advokat, bank eller revisor.

Kan man oprette et ApS uden kapital?

Hvis du ikke har mulighed for at indskyde 40.000 kr. i kontanter, kan du i stedet indskyde aktiver, der har økonomisk værdi, når du opretter et ApS. Dette kaldes et apportindskud og kan for eksempel være maskiner, værktøj eller inventar. Inden man opretter et ApS med apportindskud, skal en godkendt revisor vurdere, hvor meget ens aktiver er værd. Dette gøres ved at udarbejde en vurderingsberetning.

Hos Billigselskab opretter vi kun ApS og holdingselskaber med kontant indbetaling.

Skal man have en revisor?

Det er muligt at fravælge, at en revisor gennemgår selskabets årsregnskab. Dette er dog noget, der skal fravælges aktivt enten ved stiftelsen af selskabet eller efter første regnskabsår. Man kan fravælge revisionspligten, hvis den:

 • Har en balancesum på op til 4 mio. kr.
 • Har en nettoomsætning på op til 8 mio. kr.
 • Har færre end 12 fuldtidsansatte.

Skal jeg oprette et holdingselskab, hvis jeg opretter et ApS?

Det er en klar fordel at oprette et holdingselskab, når man opretter et ApS. De mest åbenlyse og attraktive grunde til at oprette et holdingselskab, er muligheden for at minimere risikoen for tab og sikre skattemæssige fordele.

Billigselskab kan hjælpe dig med oprettelsen af et holdingselskab.

Kan jeg skifte fra enkeltmandsvirksomhed til ApS?

Ja, du kan godt skifte fra enkeltmandsvirksomhed til ApS. Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed, hæfter man ubegrænset. Det kan derfor være fornuftigt, at lade sin enkeltmandsvirksomhed omdanne til et ApS. Man kan omdanne sin virksomhed på to måder. Man kan enten lave en skattepligtig virksomhedsomdannelse eller en skattefri virksomhedsdannelse.

Få hjælp af Billigselskab til virksomhedsomdannelse.

Derfor er det en god ide at oprette et ApS hos Billigselskab

Når du opretter et ApS hos Billigselskab, får du al den nødvendige dokumentation, herunder stiftelsesdokumentet, vedtægterne og ejerbogen.

Vi tilbyder en nem og hurtig måde at oprette et ApS på. Du udfylder formularen, betaler for dokumenterne og følger processen online. Når registreringen er afsluttet, vil du modtage selskabets CVR-nummer og få vejledning om oprettelse af en erhvervskonto.

Holding & Drift ApS +

3095,00 DKK
 • Stiftelsesdokument & vedtægter​
 • Bekræftelse af selskabskapital af Advokat​
 • Ejerbog
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen​
 • Momsregistrering - Gratis
 • Importregistrering - Gratis
 • Eksportregistrering - Gratis
 • Registrering for ansatte - Gratis
 • Bestyrelse i selskabet - Gratis
 • Alkoholbevilling i vedtægterne - Gratis
 • Selskabskapital - Min. kr. 40.000,00
 • Min. pris inkl. moms og gebyr - kr. 5208,75
 • Rabat til Dinero Pro - Rabat. kr. 1.000,00
 • Ekspres behandling​
POPULÆR

Anpartsselskab +

1695,00 DKK
 • Stiftelsesdokument & vedtægter​
 • Bekræftelse af selskabskapital af Advokat​
 • Ejerbog
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen​
 • Momsregistrering - Gratis
 • Importregistrering - Gratis
 • Eksportregistrering - Gratis
 • Registrering for ansatte - Gratis
 • Bestyrelse i selskabet - Gratis
 • Alkoholbevilling i vedtægterne - Gratis
 • Selskabskapital - Min. kr. 40.000,00
 • Min. pris inkl moms og gebyr - kr. 2788,75
 • Rabat til Dinero Pro - Rabat. kr. 1.000,00
 • Ekspres behandling​

Anpartsselskab

1395,00 DKK
 • Stiftelsesdokument & vedtægter​
 • Bekræftelse af selskabskapital af Advokat​
 • Ejerbog
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen​
 • Momsregistrering - kr. 245,00
 • Importregistrering - kr. 95,00
 • Eksportregistrering - kr. 95.00
 • Registrering for ansatte - kr. 245,00
 • Bestyrelse i selskabet - kr. 245,00
 • Alkoholbevilling i vedtægterne - kr. 245,00
 • Selskabskapital - Min. kr. 40.000,00
 • Min. pris inkl. moms og gebyr - kr. 2.413,75
 • Rabat til Dinero Pro - Rabat. kr. 500,00
 • Ekspres behandling​

Vil tilbyder markedets bedste priser

Vi har lynhurtig support og hjælper dig omgående

Alt sker online nemt og hurtigt

Brug for hjælp?

Læs vores Spørgsmål & Svar