Kom hurtigt i gang

Oprettelse af ApS

Hvorfor skal jeg oprette et ApS?

En af de mest markante fordele ved oprettelse af ApS er, at man i et ApS har begrænset hæftelse. Hvis virksomheden går konkurs, mister man altså kun de 40.000 kroner, man har indskudt i anpartskapital. Du kan starte og eje et anpartsselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan både være en fysisk person eller en virksomhed. Anpartsselskabet er en anerkendt selskabsform i dansk erhvervsliv og nyder derfor en grundlæggende tillid både fra kunder og leverandører.

Vi hjælper dig med

Fra

1275,00 DDK

Ekskl. moms & gebyr

Hvorfor ikke stifte ApS selv?

Selskabsloven stiller en række krav til stiftelse af selskaber. Det er bl.a. et krav at anpartsselskaber (ApS) skal have stiftelsesdokumenter og vedtægter. Derudover skal selskabskapitalen til et anpartsselskab bekræftes af enten en advokat, bank eller revisor – Dette gør at det er besværligt at gøre selv.

Billigselskab sørger for, at alle dokumenter bliver udarbejdet korrekt ifølge loven og står for den digitale registrering hos Erhvervsstyrelsen samt at godkende kapitalen via vores advokats klientkonto.

Sådan opretter du ApS

Når du har udfyldt formularen, og selskabskapitalen er sat ind på advokatens klientkonto, udarbejder vi selskabets stiftelsesdokumenter og vedtægter til dig. Du modtager dem på mail og underskriver sikkert med dit MitID. Vi modtager automatisk dokumenterne når du har underskrevet dem, så du skal ikke foretage dig mere efterfølgende. Billigselskab sørger herefter for at selskabet registreres hos erhvervsstyrelsen, og at advokaten bekræfter at selskabskapitalen er til stede. Du modtager straks efter en mail indeholdende CVR nr. og alle selskabets dokumenter samlet. Når du har oprettet en bankkonto til selskabet overfører vi selskabskapitalen retur, fratrukket omkostningen til os.

Selskabskapitalen i et ApS

Selskabskapitalen er det beløb, ejerne indskyder for deres ejerandele ved selskabets stiftelse. Ifølge Selskabsloven er der for anpartsselskaber (ApS) et krav om minimum 40.000 kr. i selskabskapital, som skal være til stede når selskabet stiftes. Dette krav er eksempelvis opfyldt, når kapitalen står på vores advokats klientkonto. En klientkonto er en konto indeholdende betroede midler som kun kan bruges af ejeren af kapitalen, fx. et ApS i dette tilfælde. Advokaten eller Billigselskab kan derfor ikke råde over disse midler, og de kan ikke gå tabt da de ikke indgår i nogen drift hos hverken advokaten eller Billigselskab.

Bekræftelse af selskabskapitalen

Det er et lovkrav at selskabskapitalen for anpartsselskaber bekræftes af en advokat, bank eller revisor. Bekræftelsen foretages hos Billigselskab af vores samarbejdspartner, ADVODAN, der bekræfter at selskabskapitalen er indsat på deres klientkonto. Når du har modtaget CVR nr. opretter du en bankkonto til selskabet, som ADVODAN overfører selskabskapitalen til, fratrukket omkostningen til os.

Direktion og bestyrelse i ApS

Det er et krav i selskabsloven at anpartsselskaber skal have en direktion (en eller flere direktører), men du bestemmer selv om du ønsker at opsætte en bestyrelse. Du skal dog være opmærksom på at vi ikke stifter selskaber med bestyrelse pt. Du har dog altid mulighed for at tilføje bestyrelse ved en vedtægtsændring.

Hæftelse i et anpartsselskab

En fordel ved anpartsselskab er, at du som ejer har begrænset hæftelse. Det betyder at du ikke hæfter med dine private penge for virksomhedens gæld eller andre forpligtelser. Så hvis noget skulle gå galt, risikerer du højst at miste det du har indskudt i selskabet – dog med undtagelse for hvis du har stillet personlig kaution for kreditorer eller udvist erstatningspådragende adfærd.

Fravalg af revision i ApS

Det er muligt at fravælge revision af årsrapporten ved stiftelse af selskab. Hvis du fravælger revision for selskabet vil det stå i de stiftelsesdokumenter og vedtægter vi udarbejder for dig og vi sørger for at det bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden kan blive ved med at fravælge revision, såfremt to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedage:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Årsrapport ved ApS

Anpartsselskaber skal udarbejde en årsrapport, godkende den på en generalforsamling og indsende den til Erhvervsstyrelsen, som offentliggør den på virk.dk. Årsrapporten skal i udgangspunktet revideres af en registreret revisor, men det er muligt at fravælge revision af årsrapporten (se ovenfor). Uanset om man fravælger revision, skal man indsende en årsrapport.

Ejerforhold i et ApS

Du kan starte og eje et anpartsselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan både være en fysisk person eller en virksomhed, fx. et anpartsselskab, iværksætterselskab eller aktieselskab. Ejerne træffer beslutninger om virksomheden på en generalforsamling, som regel med simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal.

Anpartsselskabets Ejerbog

Det er lovpligtigt for selskabet at oprette og føre en ejerbog, som overfor eksempelvis offentlige myndigheder udgør selskabets dokumentation for hvem der er selskabets ejere og panthavere, og hvor stor en andel de hver især ejer. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om ejerbogen. Vi udarbejder i forbindelse med stiftelsen selskabets ejerbog, som du modtager sammen med selskabets andre dokumenter. Bemærk dog at ejerbogen udarbejdes uden panthavere, hvilket betyder, at du selv skal registrere panthavere, såfremt kapitalandele pantsættes efter eller i forbindelse med stiftelsen.

Det Offentlige Ejerregister

Selskaber eller privatpersoner, der ejer 5 % eller mere af et anpartsselskabs kapital/stemmerettigheder, skal registreres i Det Offentlige Ejerregister, som indgår i Erhvervsstyrelsens Centrale Virksomhedsregister (CVR). Oplysninger i registeret er offentligt tilgængelige. Vi kan sørge for registreringen i Det Offentlige Ejerregister, hvis du tilvælger det sammen med bestillingen af dit selskab. Bemærk dog at vi ikke registrerer panthavere, rettighedshavere og andre, som øver indflydelse på selskabet, hvilket betyder, at du selv skal foretage registreringen, hvis de legale og reelle ejere ikke er de samme. Du kan læse mere herom på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Holding & Drift ApS +

2695,00 DKK
 • Stiftelsesdokument & vedtægter​
 • Bekræftelse af selskabskapital af Advokat​
 • Ejerbog
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen​
 • Momsregistrering - Gratis
 • Importregistrering - Gratis
 • Eksportregistrering - Gratis
 • Registrering for ansatte - Gratis
 • Bestyrelse i selskabet - kr. 245,00
 • Alkoholbevilling i vedtægterne - kr. 495,00
 • Selskabskapital - Min. kr. 40.000,00
 • Min. pris inkl. moms og gebyr - kr.4.202,50
 • Rabat til Dinero Pro - Rabat. kr. 1.000,00
 • Ekspres behandling​
Popular

Anpartsselskab +

1795,00 DKK
 • Stiftelsesdokument & vedtægter​
 • Bekræftelse af selskabskapital af Advokat​
 • Ejerbog
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen​
 • Momsregistrering - Gratis
 • Importregistrering - Gratis
 • Eksportregistrering - Gratis
 • Registrering for ansatte - Gratis
 • Bestyrelse i selskabet - kr. 245,00
 • Alkoholbevilling i vedtægterne - kr. 495,00
 • Selskabskapital - Min. kr. 40.000,00
 • Min. pris inkl moms og gebyr - kr. 2.538,75
 • Rabat til Dinero Pro - Rabat. kr. 1.000,00
 • Ekspres behandling​

Anpartsselskab

1275,00 DKK
 • Stiftelsesdokument & vedtægter​
 • Bekræftelse af selskabskapital af Advokat​
 • Ejerbog
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen​
 • Momsregistrering - kr. 245,00
 • Importregistrering - kr. 95,00
 • Eksportregistrering - kr. 95.00
 • Registrering for ansatte - kr. 245,00
 • Bestyrelse i selskabet - kr. 245,00
 • Alkoholbevilling i vedtægterne - kr. 495,00
 • Selskabskapital - Min. kr. 40.000,00
 • Min. pris inkl. moms og gebyr - kr. 1.913,75
 • Rabat til Dinero Pro - Rabat. kr. 500,00
 • Ekspres behandling​

Vil tilbyder markedets bedste priser

Vi har lynhurtig support og hjælper dig omgående

Alt sker online nemt og hurtigt

Brug for hjælp?

Læs vores Spørgsmål & Svar