Anpartsselskab

Anpartsselskab

Bekræftelse af selskabskapital Alle juridiske dokumenter Hurtig oprettelse indenfor 24 timer
995,00 DKK Ekskl. moms & gebyr
Fremragende
 • 1
  Udfyld formularen online
 • 2
  Underskriv sikkert med NemID
 • 3
  Din sag er oprettet
ADVODAN DINERO NORDEA NEMID
Anpartsselskab

Anpartsselskab

Anpartsselskab +

Anpartsselskab +

Holding & Drift ApS

Holding & Drift ApS

i Stiftelsesdokument & vedtægter
i Bekræftelse af selskabskapital af Advokat
i Ejerbog
i Registrering ved Erhvervsstyrelsen
i Kan benyttes som Holdingselskab
i Registrering af Reelle Ejere
i Momsregistrering
kr. 245,00 kr. 245,00
i Importregistrering
kr. 95,00 kr. 95,00
i Eksportregistrering
kr. 95,00 kr. 95,00
i Registrering for ansatte
kr. 245,00 kr. 245,00
i Bestyrelse i selskabet
kr. 245,00 kr. 245,00
i Alkoholbevilling i vedtægterne
kr. 495,00 kr. 495,00
i Selskabskapital
Min. kr. 50.000,00 Min. kr. 50.000,00
i Minimums pris for selskabet
kr. 1.913,75 kr. 3.583,75
i Rabatkupon til Dinero Pro (kr. 1.000,00)
X X
i Ekspres behandling
X X
995,00 DKK Ekskl. moms & gebyr
Opret ApS
1795,00 DKK Ekskl. moms & gebyr
Opret nu

Samarbejder med ADVODAN

Vores kundeservice håndteres af ADVODAN.

Skriv eller ring til os, og vi vil hjælpe dig hurtigt igang med dit nye selskab. Advodan står for vores klientkonto og sørger for at alle vores klientmidler opbevares sikkert.

Advodan bekræfter selskabskapital på vores anpartsselskaber så de hurtigt og sikkert kan registreres.

Hvorfor vælge Billigselskab.dk?

Markedets
bedste pris

Underskriv nemt
med NemID

Alt sker online
nemt og hurtigt

CVR nummer
på under 24 timer

Har du brug for yderligere hjælp?

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor ikke stifte ApS selv?

Selskabsloven stiller en række krav til stiftelse af selskaber. Det er bl.a. et krav at anpartsselskaber (ApS) skal have stiftelsesdokumenter og vedtægter. Derudover skal selskabskapitalen til et anpartsselskab bekræftes af enten en advokat, bank eller revisor. Dette kan være besværligt at gøre selv.


Billigselskab sørger for, at alle dokumenter bliver udarbejdet efter gældende lovgivning på området, sørger for den digitale registrering hos Erhvervsstyrelsen samt godkendelse af kapitalen via vores advokats klientkonto.


Sådan opretter du et ApS

Når du har udfyldt formularen, og selskabskapitalen er sat ind på advokatens klientkonto, udarbejder vi selskabets stiftelsesdokumenter og vedtægter til dig. Du modtager dem på mail og underskriver sikkert med dit NemID. Vi modtager automatisk dokumenterne når du har underskrevet dem, så du skal ikke foretage dig mere efterfølgende. Billigselskab sørger herefter for, at selskabet registreres hos erhvervsstyrelsen, og at advokaten bekræfter at selskabskapitalen er til stede. Umiddelbart herefter modtager du en mail, hvori CVR nr. og alle selskabets dokumenter, er samlet. Når du har oprettet en bankkonto til selskabet overfører vi selskabskapitalen retur, fratrukket omkostningen til os.


Selskabskapitalen i et ApS

Selskabskapitalen er det beløb, ejerne indskyder for deres ejerandele ved selskabets stiftelse. Ifølge Selskabsloven er der for anpartsselskaber (ApS) et krav om minimum 50.000 kr. i selskabskapital, som skal være til stede når selskabet stiftes. Dette krav er eksempelvis opfyldt, når kapitalen står på vores advokats klientkonto. En klientkonto er en konto der indeholder betroede midler, som kun kan bruges af ejeren af kapitalen, fx. et ApS i dette tilfælde. Advokaten eller Billigselskab kan derfor ikke råde over disse midler, og de kan ikke gå tabt, da de ikke indgår i nogen drift hos hverken advokaten eller Billigselskab.


Bekræftelse af selskabskapitalen

Det er et lovkrav at selskabskapitalen for anpartsselskaber bekræftes af en advokat, bank eller revisor. Bekræftelsen foretages hos Billigselskab af vores samarbejdspartner, ADVODAN, der bekræfter at selskabskapitalen er indsat på deres klientkonto. Når du har modtaget CVR nr. opretter du en bankkonto til selskabet, som ADVODAN overfører selskabskapitalen til, fratrukket omkostningen til os.


Direktion og bestyrelse i et ApS

Det er et krav i selskabsloven at anpartsselskaber skal have en direktion (en eller flere direktører), men du bestemmer selv om du ønsker at indsætte en bestyrelse eller ej.


Hæftelse i et anpartsselskab

En fordel ved anpartsselskab er, at du som ejer har begrænset hæftelse. Det betyder at du ikke hæfter med dine private penge for virksomhedens gæld eller andre forpligtelser. Så hvis noget skulle gå galt, risikerer du højst at miste det du har indskudt i selskabet. Dette gør sig dog ikke gældende, hvis du har stillet personlig kaution for kreditorer eller udvist erstatningspådragende adfærd.


Fravalg af revision i ApS

Det er muligt at fravælge revision af årsrapporten ved stiftelse af et selskab. Hvis du fravælger revision for selskabet vil det stå i de stiftelsesdokumenter og vedtægter vi udarbejder for dig og vi sørger for at det bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden kan blive ved med at fravælge revision, såfremt virksomheden ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedage i to regnskabsår i træk: • en balancesum på 4 mio. kr.

 • en nettoomsætning på 8 mio. kr.

 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.


Årsrapport ved ApS

Anpartsselskaber skal udarbejde en årsrapport, godkende den på en generalforsamling og indsende den til Erhvervsstyrelsen, som offentliggøre den på virk.dk. Årsrapporten skal som udgangspunkt revideres af en registreret revisor, men det er muligt at fravælge revision af årsrapporten (se ovenfor). Uanset om man fravælger revision, skal man indsende en årsrapport.


Ejerforhold i et ApS

Du kan starte og eje et anpartsselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan både være en fysisk person eller en virksomhed, fx. et anpartsselskab, iværksætterselskab eller aktieselskab. Ejerne træffer beslutninger om virksomheden på en generalforsamling, som regel med simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal.


Anpartsselskabets Ejerbog

Det er lovpligtigt for selskabet at oprette og føre en ejerbog, som overfor eksempelvis offentlige myndigheder udgør selskabets dokumentation for hvem der er selskabets ejere og panthavere, og hvor stor en andel de hver især ejer. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om ejerbogen. I forbindelse med stiftelsen af selskabet udarbejder vi selskabets ejerbog, som du modtager sammen med selskabets andre dokumenter. Bemærk dog at ejerbogen udarbejdes uden panthavere, hvilket betyder, at du selv skal registrere panthavere, såfremt kapitalandele pantsættes efter/eller i forbindelse med stiftelsen.


Det Offentlige Ejerregister

Selskaber eller privatpersoner, der ejer 5 % eller mere af et anpartsselskabs kapital/stemmerettigheder, skal registreres i Det Offentlige Ejerregister, som indgår i Erhvervsstyrelsens Centrale Virksomhedsregister (CVR). Oplysninger i registret er offentligt tilgængelige. Vi kan sørge for registreringen i Det Offentlige Ejerregister, hvis du tilvælger dette. Bemærk dog, at vi ikke registrerer panthavere, rettighedshavere og andre, som øver indflydelse på selskabet, hvilket betyder, at du selv skal foretage registreringen, hvis de legale og reelle ejere ikke er de samme. Du kan læse mere herom på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.


Brug for hjælp?

Læs vores Spørgsmål & Svar

Få hjælp her