Dette sker hvis din virksomhed bliver tvangsopløst

Tvangsopløsning

Dette sker hvis din virksomhed bliver tvangsopløst

Skulle du og din virksomhed komme i den uheldige situation, at en tvangsopløsning er aktuel, så bør du læse med her. Der er nemlig flere ting du skal være opmærksom på.

En tvangsopløsning er en tvungen afvikling af et kapitalselskab. Efter denne afvikling ophører selskabet med at eksistere. Dette sker kun, hvis du som virksomhedsejer ikke overholder de vigtigste af lovgivningens gældende krav.

Dette kan forårsage en tvangsopløsning

Et selskab kan opløses, hvis:

• Selskabet ikke har den ledelse, der efter loven og vedtægterne er foreskrevet.
• Selskabet er omfattet af revisionspligt og ikke har anmeldt en revisor.
• Selskabet ikke har indsendt årsrapport rettidigt.
• Selskabet har tabt en del af sin kapital.

Ovenstående kan føre til tvangsopløsning, såfremt forholdende ikke er bragt i orden senest ved udløbet af den frist, der er blevet fastsat af Erhvervsstyrelsen.

Læs hvad der sker, hvis din virksomhed går konkurs her.

Hvem træffer afgørelsen om tvangsopløsning?

Når din virksomhed tvangsopløses, er det Erhvervsstyrelsen der har truffet beslutning herom. Beslutningen offentliggøres i Erhvervsstyrelsens informationssystem, hvorefter sagen sendes til skifteretten med anmodning om, at skifteretten opløser selskabet.

Hvad betyder en tvangsopløsning for ledelsen i selskabet?

Erhvervsstyrelsen registrerer, samtidig med at den træffer afgørelse om tvangsopløsning, at selskabets ledelse og eventuelle revisorer er fratrådt. Dette medmindre selskabets ledere og revisorer selv har været inde og afmelde sig.

Når dette er sket bliver selskabets bestyrelse og direktions ret til at råde over selskabets formue begrænset. Begrænsningen gælder også bestyrelsen og direktionens ret til at stifte forpligtigelser på virksomhedens vegne. De må efter tvangsopløsning kun foretage dispositioner, der er nødvendige og samtidig kan gennemføres uden skade for selskabet og de involverede kreditorer.

Sådan bliver tvangsopløsningen gennemført

Skifteretten træffer som beskrevet afgørelse om, hvorledes tvangsopløsningen skal gennemføres, og tvangsopløsningen kan gennemføres på nedenstående måder:

Formløs opløsning

Selskabet bliver opløst uden nogen egentlig bobehandling. Skifteretten benytter som oftest denne fremgangsmåde, hvis selskabet ikke ejer aktiver, der kan dække omkostningerne ved en opløsningsbehandling, og ingen ønsker at stille sikkerhed for boomkostningerne.


Konkurs


Selskabet opløses ved konkurs gennem en konkursbehandling. Skifteretten træffer afgørelsen om konkurs, hvis det pågældende selskab ikke kan tilbagebetale kreditorerne, efterhånden som deres krav forfalder, og der er aktiver af en vis værdi, der skal realiseres, eller hvis en kreditor eller en anden part har stillet sikkerhed for boomkostningerne.

Likvidation 

Skifteretten udpeger en likvidator, der står for afviklingen af det givne selskab. Skifteretten træffer afgørelse om likvidation, hvis selskabets aktiver skønnes at kunne dække selskabets gæld til kreditorerne og omkostningerne ved opløsningsbehandlingen. Skifteretten kan også træffe afgørelse om likvidation, hvis de forefinder mangler med hensyn til oplysninger om selskabets aktiver, og skifteretten herigennem skønner, at selskabet kan betale sin gæld til kreditorerne.

Læs mere om tvangsopløsning af dit selskab på Danmarks Domstoles hjemmeside.

Del med en ven

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn