google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

Iværksættere starter som helt unge

Iværksættere starter som helt unge

Iværksætterlivet er populært blandt de unge

Flere helt unge mennesker prøver nu kræfter med at skabe virksomheder, og det er sideløbende blevet mere prestigefyldt. Det fremgår af rapporten ”Iværksætterundersøgelsen 2016” som Dansk Iværksætter Forening udarbejder hvert år. Antallet af unge danskere, der starter op som selvstændige, har ifølge undersøgelsen været stødt stigende de seneste par år. Denne udvikling er især tydelig, hvis man ser på gruppen af iværksættere, der er startet som selvstændige før de er fyldt 20 år.

Læs også: Derfor bør du stifte et anpartsselskab 

I 2014 svarede 4,90 % af respondenterne i undersøgelsen, at de startede egen virksomhed før de blev 20 år. Dette tal er på to år steget til 11,08 %. Udover at aldersgruppen ”under 20 år” isoleret set er mere fordoblet siden 2014, er der også generelt sket en stigning blandt de tre yngste aldersgrupper i undersøgelsen. Tendensen belyser tydeligt en stigende interesse i at starte sit eget, blandt unge mennesker. Modellen herunder belyser den positive udvikling:

Kilde: “Iværksætterundersøgelsen 2016) Dansk Iværksætter Forening.

På trods af at iværksættere starter i en tidligere alder end hidtil, er det dog stadig i 30 årsalderen, der er flest, der vælger iværksættervejen. Aldersgrupperne over 30 år har derimod mistet gnisten en smule, da denne gruppe er faldt siden 2014. 

Prestige i iværksætteri

Sideløbende med at flere og flere unge starter som iværksættere, er det også blevet mere prestigefyldt. Tidligere undersøgelser har belyst en generel positiv stemning til iværksætteri i samfundet. Det er i samme ombæring blevet mere prestigefyldt at være iværksætter. I 2012 svarede 41,03 procent af respondenterne i undersøgelsen, at det er blevet mere prestigefyldt at være iværksætter. I 2016 er det tal steget til 67,5 %, hvilket er en yderst markant stigning.

Kilde: “Iværksætterundersøgelsen 2016) Dansk Iværksætter Forening.

Du skal altså ikke tøve med at springe ud i iværksætterlivet, da det ifølge Dansk Iværksætter Forening er et prestigefyldt spring.

Du kan læse hele rapporten fra Dansk Iværksætter Forening her. 

Opret dit nye selskab her