Iværksætterselskab +

Opret

Iværksætterselskab

Det er ikke længere muligt at oprette IVS. Folketinget har afskaffet disse. Folketinget har samtidig med afskaffelsen af IVS, nedsat kapitalkravet til et ApS fra 50.000 kr. til 40.000 kr., så vi henviser til at oprette et ApS, da det er samme eller bedre vilkår bortset fra kapitalens størrelse.

Et iværksætterselskab er et selskab i stil med et anpartsselskab med begrænset hæftelse. Til forskel fra ApS har et IVS kun et kapitalkrav på 1 kr.

Vi hjælper dig med

Ekspres CVR nr. inden for 24 timer Gratis registreringer for moms mm. 1.000 kr. rabatkode til Dinero Pro

Fra

995,00 DKK

Ekskl. moms & gebyr

Billigselskab benyttes af over 7000 selvstændige!

Så nemt kommer du igang

Udfyld formularen online

Underskriv sikkert med NemID

Din sag er oprettet

Advodan
lunar-logo
NEMID

Hvorfor kan jeg ikke oprette IVS?

Regeringen har i 2019 afskaffet Iværksætterselskaberne, så der er ingen mulighed for at oprette disse mere. Inden april 2021 skal alle IVS'er omregistreres til ApS. Det kan du læse mere om her: Omregistrering IVS til ApS

Nærmeste alternativ til et IVS selskab er et ApS. Selskabsloven stiller en række krav til stiftelse af selskaber. Det kan derfor være en langtrukket proces, hvis man ikke har 100% forstand på konsekvenserne for de valg man tager. Det er bla. et krav at selskaber skal have stiftelsesdokumenter, vedtægter m.m. Disse skal udarbejdes korrekt før de kan registreres og godkendes hos Erhvervsstyrelsen. Er du ikke rigtig godt inde i reglerne, er det derfor en god idé at få professionel hjælp til at oprette dit selskab. Det kan vi hjælpe dig med.

Selskabskapitalen i et IVS

Selskabskapitalen er det beløb, som ejerne har indskudt for deres ejerandele. Tidligere var det efter Selskabsloven muligt at stifte et IVS selskab med kun 1 kr. i selskabskapital. I et IVS kunne selskabskapitalen være mellem 1 kr. og 25.000 kr. såfremt man stiftede med en egenerklæring, som dokumentation for, at selskabskapitalen var til stede. Det var muligt at stifte IVS med op til 49.999 kr. i kapital, dog krævede det godkendelse fra bank, revisor eller advokat såfremt kapitalen var over 25.000 kr.

Egenerklæring

En egenerklæring var det dokument, der fungerede som en tro- & loveerklæring for, at man havde indbetalt selskabskapitalen til et iværksætterselskab. Rent praktisk fungerede det sådan, at man med sin underskrift lovede at have sat selskabskapitalen til side. Når selskabet var stiftet, og man havde oprettet en bankkonto til selskabet, skulle den første transaktion være indskuddet af den valgte selskabskapital. Dette var kun muligt med en kapital på 25.000 kr. eller under.

Direktion og bestyrelse i IVS’er

For de eksisterende IVS’er gælder, at det et krav i selskabsloven, at iværksætterselskaber skal have en direktion, som består af en eller flere direktører. Man bestemmer til gengæld selv, om man ønsker at have en bestyrelse.

Begrænset hæftelse i IVS

En fordel ved de eksisterende iværksætterselskaber er, at du som ejer har begrænset hæftelse. Begrænset hæftelse betyder, at du ikke hæfter med dine egne private penge for virksomhedens gæld eller andre forpligtelser. Så hvis noget skulle gå galt, kan du højst risikere at miste det som du har indskudt i selskabet – dog med undtagelse for, hvis du har handlet groft uansvarligt eller stillet personlig kaution for kreditorer. Samme fordel gælder for ApS

Iværksætterselskabets navn

Som ejer af et eksisterende IVS, kan du skal selv vælge, hvad dit IVS skal hedde, men du kan ikke vælge et selskabsnavn, som allerede anvendes af et andet kapitalselskab - dvs. selskaber som slutter med enten A/S, ApS eller IVS. Du skal være opmærksom på, at selvom dit selskabsnavn er ledigt, kan der være andre forhold, du bør overveje i forbindelse med dit valg af selskabsnavn, eksempelvis regler i markedsføringsloven, som eventuelt kan overtrædes, hvis dit selskabsnavn er forveksleligt med et andet selskabsnavn i samme branche.

Binavne i et IVS

Mens det var muligt at oprette IVS, havde man har mulighed for gratis at vælge op til 5 binavne, som IVS’et også kan drive virksomhed under. Et binavn kan du bruge til at placere selskabet geografisk eller til at brande selskabet til en bestemt målgruppe. Det er samme er muligt med ApS selskaber. Ligesom med hovednavnet kan man ikke benytte sig af navne der allerede bruges af et andet kapitalselskab. Vores formular tjekker om binavnet er ledigt. Det er muligt at oprette flere binavne til 1.000 kr. pr. binavn – dette kan gøres ved en vedtægtsændring.

Fravalg af revision i iværksætterselskaber

Det var muligt at fravælge revision af årsrapporten når et IVS blev stiftet. Når man fravælger revision for et selskab, vil det stå i stiftelsesdokumenter og vedtægter.IVS virksomheden kan blive ved med at fravælge revision, såfremt to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedage:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Da alle IVS’er skal være omdannet til anpartsselskaber inden april 2021, skal man være opmærksom på, at reviderede regnskaber kan lette omdannelsen. Man bør derfor søge rådgivning inden at man fravælger revision.

Årsrapport ved IVS

Iværksætterselskaber skal udarbejde en årsrapport, godkende den på en generalforsamling og indsende den til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen offentliggør årsrapporten på virk.dk, så alle kan finde den hvis de søger dit selskab frem. Årsrapporten skal i udgangspunktet revideres af en registreret revisor, men du har mulighed for at fravælge revision af årsrapporten (se ovenfor). Uanset om man fravælger revision, skal man udarbejde og indsende en årsrapport.

Ejerforhold i et IVS

Man kan eje et iværksætterselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan både være en virksomhed, fx et anpartsselskab, iværksætterselskab, aktieselskab eller en privatperson. Det er ejerne der træffer beslutninger om virksomheden på en generalforsamling, som regel med simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal.

Opspar 25% af det årlige overskud

Egenkapitalen opbygges ved, at du opsparer 25 pct. af det årlige overskud i selskabet – indtil den samlede egenkapital udgør 50.000 kr. Først herefter kan selskabet udbetale udbytte og man kan vælge at IVS’et skal omdannes (omregistreres) til et almindeligt anpartsselskab – Billigselskab kan hjælpe dig med omregistreringen her. Selskabet kan udbetale løn til ansatte, selv om der ikke er opsparet en samlet kapital på 50.000 kr.

For at selskabet kan udbetale løn til ansatte, skal selskabet registreres som arbejdsgiver på VIRK. Billigselskab kan registrere dit selskab som arbejdsgiver, hvis du tilvælger det sammen med bestillingen af dit selskab.

Iværksætterselskabets ejerbog

Det er lovpligtigt for selskabet at oprette og føre en ejerbog, som overfor eksempel offentlige myndigheder udgør selskabets dokumentation for hvem der er selskabets ejere og panthavere, og hvor stor en andel de hver især ejer. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om ejerbogen.

Det Offentlige Ejerregister

Selskaber eller privatpersoner, der ejer 5 % eller mere af et iværksætterselskabs kapital/stemmerettigheder, skal registreres i Det Offentlige Ejerregister, som indgår i Erhvervsstyrelsens Centrale Virksomhedsregister (CVR). Oplysninger i registeret er offentligt tilgængelige. Du kan læse mere herom på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Brug for hjælp?

Læs vores Spørgsmål & Svar

Få hjælp her