Opret

2 x Holding & Drift ApS

Såfremt i er flere ejere i et selskab, kan det godt betale sig, at oprette flere holdingselskaber samtidig med, at i stifter jeres ApS. Dette så i kan bruge holdingselskabet som pengetank, hvor de penge i tjener i jeres ApS kan overføres til. Den helt klare fordel ved denne konstruktion er, at overskuddet fra virksomheden kan opspares i holdingselskabet i stedet for i driftsselskabet. Skulle driftsselskabet af uransagelige årsager komme i økonomiske problemer, er du uden for risiko for, at tabe tidligere års oparbejdet overskud, da disse ikke længere er placeret i driftsselskabet.

Vi hjælper dig med

Fra

3495,00 DDK

Ekskl. moms & gebyr

Hvad er et holdingselskab?

Det er indledningsvist væsentligt at pointere, at holdingselskabet ikke i sig selv er en selskabsform, men derimod kan være både et anpartsselskab, et aktieselskab eller noget helt tredje. Termen holdingselskab betyder blot, at selskabets formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber. Det nemmeste vil klart være at du, samtidig med at du etablerer dit selskab, får lagt ejerskabet ind i et holdingselskab. I denne sammenhæng starter du med at etablere holdingselskabet, og du kan så genbruge selskabskapitalen herfra til at oprette driftsselskabet. Det vil kort forklaret sige, at du kun skal bruge 1x 40.000 kr. til opstart af et ApS.

 

Sådan opretter du 2xHolding & Drift ApS

Når du har udfyldt formularen, og selskabskapitalen er sat ind på advokatens klientkonto, udarbejder vi selskabets stiftelsesdokumenter og vedtægter til dig. Du modtager dem på mail og underskriver sikkert med dit MitID. Vi modtager automatisk dokumenterne når du har underskrevet dem, så du skal ikke foretage dig mere efterfølgende. Billigselskab sørger herefter for at selskabet registreres hos erhvervsstyrelsen, og at advokaten bekræfter at selskabskapitalen er til stede. Du modtager straks efter en mail indeholdende CVR nr. og alle selskabets dokumenter samlet. Når du har oprettet en bankkonto til selskabet overfører vi selskabskapitalen retur, fratrukket omkostningen til os.

Fordele ved at stifte Holding og ApS samtidigt

Skattefrit udbytte: Du kan overføre overskuddet fra dit driftsselskab til holdingselskabet skattefrit. Du skal først betale skat, når du trækker pengene ud af holdingselskabet. 
Risikominimering: Hvis dit driftsselskab går konkurs,, mister du ikke den opsparede kapital i holdingselskabet.
Skattefrit frasalg: Hvis du sælger dit driftsselskab , er avancen skattefri og kan opspares i holdingselskabet. 
Fleksibilitet ved flere ejere: Hvis i er flere ejere med hvert jeres holdingselskab, kan den ene trække penge ud af sit eget holdingselskab, uden at den anden beskattes. Det gør det også nemmere at gå hver til sit. 

Selskabskapitalen i et ApS

Selskabskapitalen er det beløb, ejerne indskyder for deres ejerandele ved selskabets stiftelse. Ifølge Selskabsloven er der for anpartsselskaber (ApS) et krav om minimum 40.000 kr. i selskabskapital, som skal være til stede når selskabet stiftes. Dette krav er eksempelvis opfyldt, når kapitalen står på vores advokats klientkonto. En klientkonto er en konto indeholdende betroede midler som kun kan bruges af ejeren af kapitalen, fx. et ApS i dette tilfælde. Advokaten eller Billigselskab kan derfor ikke råde over disse midler, og de kan ikke gå tabt da de ikke indgår i nogen drift hos hverken advokaten eller Billigselskab.

Bekræftelse af selskabskapitalen

Det er et lovkrav at selskabskapitalen for anpartsselskaber bekræftes af en advokat, bank eller revisor. Bekræftelsen foretages hos Billigselskab af vores samarbejdspartner, ADVODAN, der bekræfter at selskabskapitalen er indsat på deres klientkonto. Når du har modtaget CVR nr. opretter du en bankkonto til selskabet, som ADVODAN overfører selskabskapitalen til, fratrukket omkostningen til os.

Direktion og bestyrelse i ApS

Det er et krav i selskabsloven at anpartsselskaber skal have en direktion (en eller flere direktører), men du bestemmer selv om du ønsker at opsætte en bestyrelse. Du skal dog være opmærksom på at vi ikke stifter selskaber med bestyrelse pt. Du har dog altid mulighed for at tilføje bestyrelse ved en vedtægtsændring.

Hæftelse i et anpartsselskab

En fordel ved anpartsselskab er, at du som ejer har begrænset hæftelse. Det betyder at du ikke hæfter med dine private penge for virksomhedens gæld eller andre forpligtelser. Så hvis noget skulle gå galt, risikerer du højst at miste det du har indskudt i selskabet – dog med undtagelse for hvis du har stillet personlig kaution for kreditorer eller udvist erstatningspådragende adfærd.

 

Fravalg af revision i ApS

Det er muligt at fravælge revision af årsrapporten ved stiftelse af selskab. Hvis du fravælger revision for selskabet vil det stå i de stiftelsesdokumenter og vedtægter vi udarbejder for dig og vi sørger for at det bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden kan blive ved med at fravælge revision, såfremt to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedage:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Årsrapport ved ApS

Anpartsselskaber skal udarbejde en årsrapport, godkende den på en generalforsamling og indsende den til Erhvervsstyrelsen, som offentliggør den på virk.dk. Årsrapporten skal i udgangspunktet revideres af en registreret revisor, men det er muligt at fravælge revision af årsrapporten (se ovenfor). Uanset om man fravælger revision, skal man indsende en årsrapport.

Ejerforhold i et ApS

Du kan starte og eje et anpartsselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan både være en fysisk person eller en virksomhed, fx. et anpartsselskab, iværksætterselskab eller aktieselskab. Ejerne træffer beslutninger om virksomheden på en generalforsamling, som regel med simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal.

Anpartsselskabets Ejerbog

Det er lovpligtigt for selskabet at oprette og føre en ejerbog, som overfor eksempelvis offentlige myndigheder udgør selskabets dokumentation for hvem der er selskabets ejere og panthavere, og hvor stor en andel de hver især ejer. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om ejerbogen. Vi udarbejder i forbindelse med stiftelsen selskabets ejerbog, som du modtager sammen med selskabets andre dokumenter. Bemærk dog at ejerbogen udarbejdes uden panthavere, hvilket betyder, at du selv skal registrere panthavere, såfremt kapitalandele pantsættes efter eller i forbindelse med stiftelsen.

Det Offentlige Ejerregister

Selskaber eller privatpersoner, der ejer 5 % eller mere af et anpartsselskabs kapital/stemmerettigheder, skal registreres i Det Offentlige Ejerregister, som indgår i Erhvervsstyrelsens Centrale Virksomhedsregister (CVR). Oplysninger i registeret er offentligt tilgængelige. Vi kan sørge for registreringen i Det Offentlige Ejerregister, hvis du tilvælger det sammen med bestillingen af dit selskab. Bemærk dog at vi ikke registrerer panthavere, rettighedshavere og andre, som øver indflydelse på selskabet, hvilket betyder, at du selv skal foretage registreringen, hvis de legale og reelle ejere ikke er de samme. Du kan læse mere herom på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

2 x Holding & Drift ApS +

3995,00 DKK
 • Stiftelsesdokument & vedtægter​
 • Ejerbog
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen​
 • Bekræftelse af selskabskapital af Advokat​
 • Registrering af Reelle Ejere
 • Momsregistrering af driftselskabet
 • Importregistrering af driftselskabet
 • Eksportregistrering af driftselskabet
 • Registrering for ansatte i driftselskabet
 • Bestyrelse i driftsselskabet - Gratis
 • Alkoholbevilling i vedtægterne - Gratis
 • Selskabskapital - Min. kr. 80.000,00
 • Min. indbetaling - Min. kr. 83.327,50
 • Min. pris inkl moms og gebyr - kr. 7.003,75
 • Rabat til Dinero Pro - Rabat. kr. 1.000,00
 • Rabat på Årsregnskab hos Decimo (kr. 500,00)
 • Ekspres behandling
Populær

2 x Holding & Drift ApS

3495,00 DKK
 • Stiftelsesdokument & vedtægter​
 • Ejerbog
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen​
 • Bekræftelse af selskabskapital af Advokat​
 • Registrering af Reelle Ejere
 • Momsregistrering af driftselskabet - kr. 245,00
 • Importregistrering af driftselskabet - kr. 95,00
 • Eksportregistrering af driftselskabet - kr. 95,00
 • Registrering for ansatte i driftselskabet - kr. 245,00
 • Bestyrelse i driftsselskabet - kr. 245,00
 • Alkoholbevilling i vedtægterne - kr. 245,00
 • Selskabskapital - Min. kr. 80.000,00
 • Min. indbetaling - Min. kr. 83.327,50
 • Min. pris inkl moms og gebyr - kr. 6.378,75
 • Rabat til Dinero Pro - Rabat. kr. 500,00
 • Rabat på Årsregnskab hos Decimo (kr. 500,00)
 • Ekspres behandling​

Anpartsselskab

1395,00 DDK

Ekskl. moms & gebyr

Holding & Drift ApS

2595,00 DDK

Ekskl. moms & gebyr

Vil tilbyder markedets bedste priser

Vi har lynhurtig support og hjælper dig omgående

Alt sker online nemt og hurtigt

Brug for hjælp?

Læs vores Spørgsmål & Svar