google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

Sådan får du dit eget vognmandsselskab

Sådan får du dit eget vognmandsselskab

Vi opretter dit vognmandsselskab nemt, sikkert og billigt

Som almindelig taxachauffør, er du i mange tilfælde nødsaget til, at køre mellem 60 og 70 timer for at tjene til en normal 37 timers arbejdsuge. Disse forhold kan du undgå ved at oprette dit eget selskab. Når du opretter dit eget vognmandsselskab kan du selv styre din arbejdsdag og putte avancen i egne lommer. Er dit ønske at blive vognmand, så kan du oprette dit nye selskab hos Billigselskab.dk nemt, billigt og sikkert.

I 2018 udstedes der 200 tilladelser i det første kvartal og 150 tilladelser i de følgende 3 kvartaler dvs., i alt 650 tilladelser i 2018. I 2019 og 2020 udstedes 500 tilladelser om året fordelt på 125 tilladelser pr. kvartal.

Indtil udgangen af 2020 kan du, ifølge den nye taxilov, kun ansøge om 20 tilladelser pr. kvartal pr. CVR-nummer. Fra 2021 er der ingen begrænsning i antallet af tilladelser, hvilket betyder du kan ansøge om så mange tilladelser du har lyst til. Hvis der inden for et kvartal ansøges om flere tilladelser end det fastsatte antal, sker fordelingen igennem lodtrækning. Læs mere om lodtrækningen her.

Fordele ved at have dit eget vognmandsselskab

Ved at etablere dit eget vognmandsselskab kan du, som beskrevet, sikre at hele avancen for dit arbejde ender i dine egne lommer. Når du driver din taxi-virksomhed som et selskab, fremfor en enkeltmandsvirksomhed, kan du også tjene gode penge på et eventuelt salg af din virksomhed. Du har altså mulighed for at sælge din virksomhed, hvis du af uransagelige årsager skulle være interesseret i at skille dig af med den. Opret dit nye selskab nemt, sikkert og billigt her. 

Du skal opfylde følgende krav for at få en vognmandstilladelse:

 • Du skal have bopæl i et EU – eller EØS-land
 • Du skal have fast forretningssted i Danmark
 • Kravene til din økonomi er en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.
 • Du kan ikke få vognmandstilladelse, hvis du har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere.
 • Der stilles desuden krav til vandel og god skik.

Kort fortalt betyder den nye taxilov følgende:

 • Antallet af tilladelser til taxikørsel forøges gradvist, og efter 2020 vil der ikke længere være nogen begrænsninger på antallet af tilladelser, som kan udstedes.
 • At den geografiske binding på tilladelser ophæves
 • At det nu kun kræver én tilladelse til alle afskygninger af erhvervsmæssig persontransport
 • Taxi- og limousinekørsel kan fremover udføres i selskabsform
 • Tilladelsen til at drive kørselskontor er landsdækkende
 • Der indføres et landsdækkende prisloft for al taxikørsel
 • Der indføres nye og mere omfattende tekniske krav til udstyr
 • Førerkort eller chaufførkort skal medbringes i bilen under kørslen og være anbragt synligt for respektive passagerer.
 • Alle ansøgninger, der er sendt til kommunerne inden udgangen af 2017, bliver afgjort efter de gamle regler frem til den 1. marts 2018.
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er den myndighed, du skal kontakte vedrørende taxiområdet. Der gælder enkelte undtagelser, fx tilsyn med og udstedelse af erstatningsførerkort og -tilladelser udstedt iht. den gamle taxilovgivning.

Taxiloven indebærer i øvrigt, at kravet om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (kategori B) ophæves med virkning fra den 1. januar 2018.

Hos Billigselskab.dk tager vi os af lovmæssighederne, og sørger for, at dit selskab bliver oprettet korrekt og efter gældende lovgivning på området. Vi opretter dit nye selskab på under 24 timer, så du blot skal bekymre dig om at drive dit nye vognmandsselskab.

Man kan bruge et ApS selskab til formålet. Dog kræver det at man kan fremvise en kapital på min. 40.000 kr., hvilket betyder at det oplagte vil være at stifte et anpartsselskab med 40.000 kr. i indskud. Dette indskud kan så benyttes til fx. at lease eller købe en taxa

Priserne på ApS starter fra 995 kr. + moms & gebyr (670 kr.)

Kilde: Taxilov.dk

OPRET DIT NYE VOGNMANDSSELSKAB HER