google-site-verification: google2c0e6b3fb763a11e.html'

Har du styr på markedsføringsloven?

Har du styr på markedsføringsloven?

5 punkter i markedsføringloven du skal være særligt opmærksom på

Når du markedsfører din nye eller etablerede virksomhed, er der mange ting du skal holde dig for øje. Det er fristende at skyde markedsføringen i gang med det samme, men det er en rigtig god ide, at sætte sig ind i markedsføringsreglerne inden, så du undgår at træde folk over tæerne. Markedsføringsloven er for mange en ukendt størrelse, da flere blot betragter denne som vejledende og uden direkte konsekvenser for en eventuel overtrædelse. Overtrædelsen af markedsføringsloven kan dog have vidtrækkende konsekvenser.

Da vi måske netop har stiftet dit nye selskab, er vi interesserede i at hjælpe dig, så du ikke bryder reglerne og dermed får en dårlig start på livet som selvstændig. Af denne grund har vi i dette indlæg sammenfattet nogle af markedsføringslovens mest essentielle retningslinjer i en komprimeret guide, som du kan læse herunder.

1. God markedsføringsskik

Markedsføringslovens altoverskyggende og vigtigste paragraf, er paragraf 1 om god markedsføringsskik. Denne slår fast, at dine markedsføringsorienterede aktiviteter skal være sandfærdige, hæderlige og lovlige. Der appelleres til et moralsk og etisk kodeks, som har til formål at sikre, at alle markedsføringsfolk handler efter et ædelt kompas. Dette vil i praksis sige, at du skal kunne holde hvad du lover, at du ikke må tale grimt og dårligt om konkurrenter og at du ikke må låne og plagiere uden at citere korrekt og angive kilden.

Læs også: Sådan kan små virksomheder mestre marketing 

2.Vildledning og nedsættende omtale

Markedsføringslovens § 3 appellerer til sandfærdighed. Denne paragraf dikterer, at du ikke må overdrive en eventuel vares kvalitet og egenskaber, da markedsføringen af produktet skal skabe et sandfærdigt billede af hvad kun den i virkeligheden får. I praksis betyder dette, at du ikke må skrive ”Danmarks bedste, hurtigste og billigste” – medmindre du rent faktisk kan dokumentere, at din service eller dit produkt lever op til disse adjektiver. Dertil må du ikke tale nedsættende om hverken konkurrenter eller forbrugere for at fremme din egen service eller produkt.

Læs også: 5 gode råd til markedsføring på Instagram

3. Reklameidentifikation

Markedsføringslovens § 4 har til formål at sikre, at virksomheder ikke gør brug af skjult reklame. Når du markedsfører et produkt eller en service, skal du for alt i verden huske, at gøre modtageren opmærksom på, at der er tale om en reklame.

Skjult reklame kan blandt andet være forskellige reklamer som pakkes ind og dermed fremstår som redaktionelt stof i blade, radio, aviser og på tv. Virksomhedsejere og andre erhvervsdrivende er dermed forpligtigede til at synliggøre klart og tydeligt, når der er tale om en reklame. Dette kan eksempelvis ske ved at markere teksten med ”annonce”, når man reklamerer i avisen. Det samme gør sig gældende, når man annoncerer og reklamerer i film eller lignende formater. I § 4 står retningslinjerne beskrevet således:

“§ 4. En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes.”

4. Spørg om lov før du henvender dig

Markedsføringslovens § 6 regulerer hvornår og hvordan du må bruge e-mails og brev i din markedsføring. Der er imidlertid stor forskel på reglerne for henvendelse ved henholdsvis brev og e-mail. For at skære det helt ud i pap, så kan du som tommelfingerregel gå ud fra, at markedsføringsloven som udgangspunkt forbyder al markedsføring via automatiske opkaldssystemer og e-mail. Dette gør sig til alle tider gældende med mindre modtageren har givet sit eksplicitte samtykke hertil.

Såfremt en virksomhed har modtaget en kundes e-mail ved salg af eventuelle varer eller tjenesteydelser er det tilladt, at anvende e-mailen til at markedsføre lignende produkter eller tjenesteydelser. Det er dog vigtigt at pointere, at det skal være let og smertefrit for kunden at framelde sig e-mails fra den respektive virksomhed. Dette gør sig både gældende ved den oprindelige afgivelse af e-mailadressen og ved senere markedsføring.

Du skal som erhvervsdrivende ligeledes være opmærksom på, at direkte markedsføring til specifikke personer er omfattet reguleret. Dette betyder kort forklaret, at erhvervsdrivende ikke via telefon eller post må henvende sig til bestemte fysiske personer, hvis en af nedstående betingelser er opfyldt:

  • Den pågældende person har valgt at frabede sig henvendelse fra den erhvervsdrivende
  • Det fremgår af Robinson-listen at personen har valgt at frabede sig henvendelser med markedsføringsmateriale. Robinson-listen forfattes og publiceres af CPR (Det Centrale Personregister) hvert kvartal, hvorfor den erhvervsdrivende bør tjekke op på denne, da det det den erhvervsdrivendes ansvar at kontrollere om bestemte personer har tilmeldt sig denne.
  • Hvis den erhvervsdrivende efter gennemtjek i Det Centrale Personregister observere, at personen har frabedt sig denne form for henvendelser.

Det er i en generel optik essentielt, at man som erhvervsdrivende sørger for at være klar i kommunikationen, så kunden kender afsenderen og de muligheder for at frabede sig personlige henvendelser på et oplyst grundlag.

Læs også: 5 gratis billedbehandlings-programmer til din markedsføring 

5. Markedsføring til børn og unge

Markedsføringslovens § 8 har til formål at sikre, at børn og unge er beskyttet mod direkte udnyttelse af deres umiddelbare godtroenhed og mangel på kritisk sans. Når man markedsfører mod børn og unge skal man altså være yderst opmærksom på, at overholde de gældende regler på området. Man må af denne grunde heller ikke udarbejde markedsføringsmateriale der opfordrer til hensynsløs adfærd, alkohol eller andre rusmidler.

Da dette blot er vores udpluk af de vigtigste guidelines opfordrer vi til, at du selv gennemlæser markedsføringsloven, som du kan finde her. 

STIFT DIT EGET SELSKAB HER