Holding & Drift ApS

Holding & Drift ApS

Stiftelsesdokument & vedtægter Registrering hos erhvervsstyrelsen CVR nr. inden for 48 timer
1790,00 DKK Ekskl. moms & gebyr
Fremragende
 • 1
  Udfyld formularen online
 • 2
  Underskriv sikkert med NemID
 • 3
  Din sag er oprettet
ADVODAN DINERO NORDEA NEMID
Holding & Drift ApS +

Holding & Drift ApS +

Holding & Drift ApS

Holding & Drift ApS

i Stiftelsesdokument & vedtægter
i Ejerbog
i Registrering ved Erhvervsstyrelsen
i Bekræftelse af selskabskapital af Advokat
i Registrering af Reelle Ejere
i Momsregistrering af driftselskabet
kr. 245,00
i Importregistrering af driftselskabet
kr. 95,00
i Eksportregistrering af driftselskabet
kr. 95,00
i Registrering for ansatte i driftselskabet
kr. 245,00
i Bestyrelse i driftsselskabet
kr. 245,00
i Alkoholbevilling i vedtægterne
kr. 495,00
i Selskabskapital
Min. kr. 50.000,00
i Min. indbetaling
Min. kr. 51.663,75
i i Minimums pris for selskabet
kr. 3.577,50
i Rabatkupon til Dinero Pro (kr. 1.000,00)
X
i Ekspres behandling
X
1790,00 DKK Ekskl. moms & gebyr
Opret nu

Samarbejder med ADVODAN

Vores kundeservice håndteres af ADVODAN.

Skriv eller ring til os, og vi vil hjælpe dig hurtigt igang med dit nye selskab. Advodan står for vores klientkonto og sørger for at alle vores klientmidler opbevares sikkert.

Advodan bekræfter selskabskapital på vores anpartsselskaber så de hurtigt og sikkert kan registreres.

Hvorfor vælge Billigselskab.dk?

Markedets
bedste pris

Underskriv nemt
med NemID

Alt sker online
nemt og hurtigt

CVR nummer
på under 24 timer

Har du brug for yderligere hjælp?

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor kan jeg ikke stifte et holding & drift (ApS) selv?

Selskabsloven stiller en række krav til stiftelse af selskaber. Det er bl.a. et krav at anpartsselskaber (ApS) skal have stiftelsesdokumenter og vedtægter. Derudover skal selskabskapitalen til et anpartsselskab bekræftes af enten en advokat, bank eller revisor – Dette gør at det er besværligt at gøre selv.


Billigselskab sørger for, at alle dokumenter bliver udarbejdet korrekt ifølge loven og står for den digitale registrering hos Erhvervsstyrelsen samt at godkende kapitalen via vores advokats klientkonto.


Sådan stifter du dit holding & drift ApS

Når du har udfyldt formularen udarbejder vi både holding- og driftsselskabets stiftelsesdokumenter og vedtægter for dig. Du modtager alle dokumenterne på mail, og underskriver dem med dit NemID. Når du har underskrevet dokumenterne, bliver de automatisk sendt til os, hvorefter vi sørger for oprettelse af dit selskab hos Erhvervsstyrelsen. Når selskabet er oprettet får du tilsendt CVR-nummer og alle selskabets dokumenter på mail – senest 24 timer efter du har underskrevet.


Termen holdingselskab er i virkeligheden bare en betegnelse for et hvilket som helst selskab, der har det primære formål, at eje et eller flere andre iværksætterselskaber, anpartsselskaber eller aktieselskaber (kapitalselskaber).


Selskabskapitalen i et holding & drift ApS

For at oprette et holdingselskab som anpartsselskab (ApS), skal du have en selskabskapital på 50.000 kr. Selskabskapitalen kan vurderes både i form af kontanter og i form af aktiver der har en værdi på 50.000 kr. Har du i sinde at stifte dit selskab i form af aktiver/værdier, er det tilrådeligt at udarbejde en vurderingsberetning i samarbejde med en revisor. Denne beretning har til formål at dokumentere, at der rent faktisk eksisterer værdier der svarer til den føromtalte selskabskapital. Ifølge Selskabsloven er der for anpartsselskaber (ApS) et krav om minimum 50.000 kr. i selskabskapital, som skal være til stede når selskabet stiftes. Dette krav er eksempelvis opfyldt, når kapitalen står på vores advokats klientkonto. En klientkonto er en konto der indeholder betroede midler, som kun kan bruges af ejeren af kapitalen, fx. et ApS i dette tilfælde. Advokaten eller Billigselskab kan derfor ikke råde over disse midler, og de kan ikke gå tabt, da de ikke indgår i nogen drift hos hverken advokaten eller Billigselskab.


Hvad er en egenerklæring?

En egenerklæring er et dokument der fungerer som en tro- & loveerklæring for at du indbetaler selskabskapitalen til iværksætterselskabet. Rent praktisk fungerer det sådan, at du med din underskrift lover, at du har sat selskabskapitalen til side. Når selskabet er stiftet og du har oprettet en bankkonto til selskabet, er den første transaktion indskuddet af den valgte selskabskapital. Dette kan kun ske med en kapital på 25.000 kr. eller under.


Direktion og bestyrelse i anpartsselskaber

Det er et krav i selskabsloven at anpartsselskaber skal have en direktion, som består af en eller flere direktører. Du bestemmer til gengæld selv om du ønsker at indsætte en bestyrelse eller ej.


Selskabets navn

Du skal selv vælge hvad dit ApS skal hedde, men du kan ikke vælge et selskabsnavn som allerede anvendes af et andet kapitalselskab. Vores system tjekker automatisk om navnet er ledigt på VIRK. Du skal være opmærksom på, at selvom dit selskabsnavn er ledigt, kan der være andre forhold, du bør overveje i forbindelse med dit valg af selskabsnavn, eksempelvis regler i markedsføringsloven, som eventuelt kan overtrædes, hvis dit selskabsnavn er forvekseligt med et andet selskabsnavn i samme branche.


Binavne i et ApS

Du har mulighed for gratis at vælge op til 5 binavne, som dit anpartsselskab også kan drive virksomhed under. Et binavn kan du bruge til at placere selskabet geografisk eller til at brande selskabet til en bestemt målgruppe. Ligesom med hovednavnet kan man ikke benytte sig af navne der allerede bruges af et andet kapitalselskab. Vores formular tjekker om binavnet er ledigt. Det er muligt at oprette flere binavne til 1.000 kr. pr. binavn – dette kan gøres ved en vedtægtsændring.


Fravalg af revision i anpartsselskaber

Det er muligt at fravælge revision af årsrapporten når et ApS stiftes. Hvis du fravælger revision for selskabet vil det stå i anpartsselskabets stiftelsesdokumenter og vedtægter, og vi sørger for at det bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden kan blive ved med at fravælge revision, såfremt to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedage: • en balancesum på 4 mio. kr.

 • en nettoomsætning på 8 mio. kr.

 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.


Årsrapport i ApS

Anpartsselskaber skal udarbejde en årsrapport, godkende den på en generalforsamling og indsende den til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen offentliggør årsrapporten på virk.dk, så alle kan finde den hvis de søger dit selskab frem. Årsrapporten skal i udgangspunktet revideres af en registreret revisor, men du har mulighed for at fravælge revision af årsrapporten (se ovenfor). Uanset om man fravælger revision, skal man udarbejde og indsende en årsrapport.


Ejerforhold i et ApS

Du kan starte og eje et anpartsselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan både være en virksomhed, fx et anpartsselskab, iværksætterselskab eller aktieselskab eller en privatperson. Det er ejerne der træffer beslutninger om virksomheden på en generalforsamling, som regel med simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal.


Anpartsselskabets ejerbog

Det er lovpligtigt for selskabet at oprette og føre en ejerbog, som overfor eksempelvis offentlige myndigheder udgør selskabets dokumentation for hvem der er selskabets ejere og panthavere, og hvor stor en andel de hver især ejer. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om ejerbogen. Vi udarbejder i forbindelse med stiftelsen selskabets ejerbog, som du modtager sammen med selskabets andre dokumenter. Bemærk dog at ejerbogen udarbejdes uden panthavere, hvilket betyder, at du selv skal registrere panthavere, såfremt kapitalandele pantsættes efter eller i forbindelse med stiftelsen.


Registrering i Det Offentlige Ejerregister

Selskaber eller privatpersoner, der ejer 5 % eller mere af et iværksætterselskabs kapital/stemmerettigheder, skal registreres i Det Offentlige Ejerregister, som indgår i Erhvervsstyrelsens Centrale Virksomhedsregister (CVR). Oplysninger i registeret er offentligt tilgængelige. Vi kan sørge for registreringen i Det Offentlige Ejerregister, hvis du tilvælger det sammen med bestillingen af dit selskab. Bemærk dog at vi ikke registrerer panthavere, rettighedshavere og andre, som øver indflydelse på selskabet, hvilket betyder, at du selv skal foretage registreringen, hvis de legale og reelle ejere ikke er de samme. Du kan læse mere herom på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.


Fordele ved at oprette holding - og driftselskab (ApS) samtidigtDer kan nævnes mange klare fordele ved at oprette et holdingselskab og driftsselskab på samme tid, da holdingstrukturen giver dig nogle handlemuligheder, som andre selskabsformer ikke kan give dig. Der er flere skattemæssige, afgiftsmæssige og risiko-orienterede fordele ved at oprette et holdingselskab. Du undgår først og fremmest at betale personskat af selskabets udbytte, da dit overskud efter skat kan overføres skattefrit fra driftsselskabet til holdingselskabet. Ydermere undgår du at betale personskat, hvis du vælger at sælge din virksomhed, da du skattefrit kan overføre pengene fra salget til holdingselskabet.


Avancen i egen pung  


Hele overskuddet ender i din egen pung, hvilket må betragtes som yderst tiltrækkende. Du kan derefter løbende overføre pengene for salget til privatforbrug.


Det er først når pengene udbetales til privatforbrug at du bliver personligt beskattet, hvilket betyder at du kan undgå at betale mere skat end højst nødvendigt. Hvis du i stedet bruger pengene på køb af ny virksomhed, aktier eller lignende, undgår du helt at betale skat af avancen. Et andet yderst fordelagtigt aspekt ved et holdingselskab, er at du kan minimere risiciene for tab af kapital. Så længe du er opmærksom på, at overføre dit overskud fra dit eller dine driftsselskaber til dit holdingselskab, kan du sikre, at du ikke mister dine optjente penge, hvis dit driftsselskab skulle gå konkurs. Ved en konkurs kan kreditorerne ikke inddrive erstatningskrav hos holdingselskabet, da dette vil forblive i driftsselskabet. Der er altså store fordele at hente ved at oprette både holding – og driftsselskab samtidigt.
Brug for hjælp?

Læs vores Spørgsmål & Svar

Få hjælp her