Guide: Det skal du huske i ansættelseskontrakten

Ansættelseskontrakten

Har du styr på ansættelseskontrakten? 

Når du er ejer af en virksomhed og dermed er arbejdsgiver, så skal du holde styr på medarbejdernes ansættelseskontrakter. I denne forbindelse er det yderst essentielt, at du overholder den gældende lovgivning på området. I denne guide får du en liste over de informationer, ansættelseskontrakten som minimum skal indeholde.

  • Arbejdsgiveren og lønmodtagerens navn og adresse
  • Arbejdspladsens beliggenhed. Såfremt din virksomhed ikke har et fast arbejdssted eller et specifikt sted, hvor arbejdet hovedsageligt udføres, skal du huske at give besked om, at den respektive lønmodtager er beskæftiget på forskellige steder. Dertil skal du informere om enten hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.
  • Du skal lave en beskrivelse af lønmodtagerens arbejde eller angive lønmodtagerens titel, stilling eller jobkategori.
  • Du skal også informere om ansættelsesforholdets varighed, hvis ikke der er tale om en tidsubestemt ansættelse.
  • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, skal også fremgå. Herunder om der udbetales løn under ferie.
  • Af ansættelseskontrakten skal der også fremgå oplysninger om varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller regler herom.
  • Som arbejdsgiver skal skal du også oplyse om den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse. Dertil skal eventuelle tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, såsom pensionsbidrag og kost og logi, nedskrives. Slutteligt skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.
  • Du skal som arbejdsgiver også oplyse om lønmodtagerens daglige eller ugentlige arbejdstid.
  • Sidst men ikke mindst skal arbejdsgiver angive hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der i denne forbindelse er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det også oplyses, hvem disse parter er.

Læs også: Løntilskud – her er fordelene for din virksomhed 

De ovennævnte krav til ansættelseskontrakten er minimumskrav. Ansættelseskontrakten er arbejdsgivers dokumentation for, hvad der i øvrigt er aftalt som gældende for ansættelsesforholdet. Denne dokumentation er vigtig, da den også kan bruges som bevis i en eventuel retssag. Det er af denne grund en god idé at få sparring eller vejledning hos en professionel, når skal udarbejdes ansættelseskontrakter.

Del med en ven

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn